top of page

Etikettera barn är lönsamt Att sälja läkemedel genom att sälja sjukdom


Den globala försäljningsmarknaden för ADHD-droger uppskattas till 29,5 miljarder dollar (ca 300 miljarder kr) för hela 2022 och förutspås uppgå till hela 45,6 miljarder dollar per år 2027. Alltså en halv biljon kronor.


”Att etikettera ett barn som psykiskt sjukt är en stigmatisering, inte en diagnos. Att ge ett barn en psykiatrisk drog är förgiftning, inte behandling. Vi har inte en epidemi av psykisk sjukdom, vi har en epidemi av psykiatri.”

– Dr. Thomas Szasz, professor i psykiatri, medgrundare till KMR.


Denna artikel handlar till största delen om situationen i USA där det finns flest ADHD-barn och säljs mest ADHD-droger. Likheten med Sverige och andra västländer är dock slående, om än inte i samma skala, men på väg...


KMR i USA (CCHR) avslöjar myterna, riskerna och skador som barn har fått av att ordineras centralstimulantia, samtidigt som de hyllar insatser som har lett till en minskning med 1,2 miljoner barn och ungdomar som får beteendedroger – från 4,4 till 3,1 miljoner.


Oktober var "ADHD Awareness Month", (i USA) under vilka patient- och anhöriggrupper som finansieras av läkemedelsbolag framhävde riskerna för "obehandlad" ADHD och behovet av sinnesförändrande droger.


Det diskuterades dock inte hur de psykiatriska droger som skrivs ut för att behandla ADHD är kopplade till psykoser, agitation, mani, beroende, sömnlöshet, aptitförlust, hjärtarytmi, hjärtstillestånd, överdoser och självmord, samtidigt som de säljer för 20 miljarder dollar per år enbart i USA.[1] Dessa pengar skulle kunna användas bättre genom att anställa 365 000 ytterligare lärare och 827 000 lärarassistenter.[2]


Ansträngningar för att avslöja farorna med drogerna är berömvärda och sätter barns skydd i första hand. Trots de miljarder dollar som spenderades på att främja förskrivningen av ADHD-droger var det 1 248 919 färre amerikanska barn med ADHD-diagnos som tog dem mellan 2013 och 2020, enligt IQ Vias spårningsstatistik.


Men i ett försök att öka försäljningen av stimulerande läkemedel framhäver ADHD-förespråkande grupper – ofta välfinansierade av läkemedelsföretag som tillverkar ADHD-läkemedel – att situationen har försämrats och kräver mer pengar. Möjligen menar de med ”försämrats”, att färre barn får amfetamin. Kampanjer som befrämjar att "allt är dåligt" - trots spridningen av psykofarmaka och de miljarder dollar som investerats i behandling av ADHD så fortsätter förekomsten av ADHD bland barn och ungdomar att öka - från 6% 1997-1998 till 10% under 2015-2016. [3] Den statistiken påstås ha ökat till 11% år 2017.[4]

Takeda, tillverkaren av ADHD-läkemedlet, Vyvanse (ett amfetamin), hävdar i sin tur att ADHD-frekvensen är upp till 12%.[5] En annan studie visar att frekvensen av diagnoser är så hög som 14% av alla amerikanska barn.[6]


Man förstår incitamentet till att få fler barn diagnostiserade med ADHD.


"ADHD Awareness Month" sponsras till stor del av CHADD (Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), ADDA (Attention Deficit Disorder Association) och ACO (ADHD CoachesOrganization). Redan 1995 väckte FN:s International Narcotics Control Board (INCB) larm om att CHADD aktivt lobbar för användningen av metylfenidat (Ritalin) för barn diagnostiserade med ADHD samtidigt som det finansierades av Ciba Geigy (idag Novartis), tillverkaren av Ritalin. Under räkenskapsåret som slutade 30 juni 2008 fick CHADD 1,2 miljoner dollar i donationer och anslag från läkemedelsföretag; 64% av CHADD:s försäljning och reklam kom från sådana företag.[7] Shire Pharmaceuticals (nu Takeda) hade också gett bidrag till ADDA, så att "medvetenhet om ADHD ökar."[8] I Sverige fick anhörigföreningen Attention en miljon kronor av Eli Lilly för att bereda väg för deras Strattera, och därefter helsidesannonser i sin medlemstidning från läkemedelsbolag som vill öka sin försäljning.


CHADD hävdade att 10 miljoner vuxna också har ADHD.[9] Passande nog i samband med att begreppet ”Adult ADHD” (Vuxen ADHD) marknadsfördes av läkemedelsjätten Eli Lilly som vid den tiden hade det enda ADHD-preparatet med FDA:s godkännande för att behandla vuxna. CHADD berättade villigt för media att mellan 2 och 4% av alla vuxna hade ADHD. Media vidarebefordrade villigt ”nyheten” vilket gjorde att Eli Lilly annonserade i dessa media.

Eli Lillys TV- och radioannonser om ADHD för vuxna och dess "icke-stimulerande" Strattera centrerade kring subjektiva screeningsfrågor som "Hur ofta distraheras du av aktivitet eller buller omkring dig?" och "Hur ofta känner du dig rastlös eller pirrig?"[10] År 2008 gav Lilly CHADD ett anslag på $200 000 som tack för hjälpen.[11]


Under 2018 rapporterade de brittiska psykiatrikerna Joanna Moncrief och Sami Timini:

"Att uppmuntra självdiagnos har varit en framträdande del av marknadsföringskampanjena för ADHD för vuxna, med företagsdrivna och andra kommersiellt sponsrade webbplatser med frågeformulär som människor själva kan svara på för att se om de har tillståndet och de uppmuntrar människor att fråga sin vårdpersonal om läkemedelsbehandling.”


Utbildningsmaterial från företagen förstärker också uppfattningen att ”ADHD hos vuxna är ett hjärnbaserat sjukdomstillstånd, ett verkligt och behandlingsbart, medicinskt tillstånd."[12]


Vilket gör, även om de fenomen som vuxna och barn kan uppleva är väldigt verkliga för dem, att de blir vilseledda när de får höra att ADHD är en neurobiologisk störning. Det är det inte.


Moncrief och Timini diskuterade vidare hur det år 2008 avslöjades under ett senatsförhör i USA att psykiatriprofessor Joseph Biederman och andra forskare på Harvard University, som hade främjat konceptet med ADHD för vuxna och utfört mycket av forskningen inklusive läkemedelsprövningar, hade misslyckats att avslöja alla intäkter de hade fått från läkemedelsföretag. De erkände därefter att de tagit emot miljontals dollar under flera år tillsammans, och data som erhållits från de inblandade företagen tydde på att siffrorna kunde vara långt högre.[13]

CHADD hade utnämnt Biederman, som också var med i dess medicinska rådgivande nämnd, till sitt "Hall of Fame" pris.[14]


Moncrief och Timini skrev: "Vi anser att ADHD för vuxna representerar ett av de senaste försöken att medicinera vanliga mänskliga svårigheter och att dess popularitet delvis är beroende av marknadsföring och de förstärkande effekterna av centralstimulerande medel ... Fenomenet med ADHD hos vuxna började dyka upp i USA under 1990-talet, framdrivet av aktiviteterna från patientgrupper, media och yrkesverksamma.”[15]


2013 kallade Dr Keith Conners, en psykolog, professor emeritus vid Duke University och en tidigare aktiv förespråkare för ADHD, den ökande andelen ADHD-diagnoser hos barn för "en nationell katastrof av farliga proportioner...". Siffrorna får det att se ut som en epidemi. Tja, det är det inte – det är absurt.”[16]


Prof. Allen Frances, tidigare ordförande för TaskForce för diagnostiska handboken för psykiska störningar (DSM-4), kommenterade att frekvensen av ADHD "har tredubblats, delvis på grund av att nya läkemedelsbehandlingar släppts som marknadsfördes aggressivt." Han tillade att "det finns oro för att de skadliga effekterna av DSM-5 (senaste upplagan) kan spridas utanför USA:s gränser. Den överdrivna diagnosen ADD [ADHD utan hyperaktivitet] och autism började i USA, men dessa falska epidemier är medryckande och har nu blivit ett världsomspännande fenomen."[17]


Sedan år 2000 har FDA anmält alla stora ADHD-läkemedelstillverkare för falsk och vilseledande reklam – vissa flera gånger.[19] I februari 2014 gick Shire med på att betala 57,5 ​​miljoner dollar (en halv miljard kronor) i böter för anklagelser om otillbörlig försäljning och reklam för flera droger, inklusive Adderall XR, Vyvanse och Daytrana, det senare ett plåster som ger stimulansen genom huden.[20]


CHADD:s webbplats innehåller en friskrivning av ansvar: "...det finns inget enskilt medicinskt, fysiskt eller genetiskt test för ADHD ... grundläggande forskning av neuroavbildning (hjärnavbildning) genomförs för att ytterligare avgränsa patofysiologin för ADHD ... Forskningen är dock inte tillräckligt definitiv för praktisk tillämpning av neuroavbildning.”[23] Med andra ord kan neuroavbildning inte diagnostisera ADHD.


Om man jämför med en röntgenbild så kan den visa ett brutet ben, men det finns ingen möjlighet att säga vad som orsakade ADHD. Man kan bara uppvisa färgglada hjärnbilder. Det är rött där och grönt där, är allt det visar.


Att sälja läkemedel genom att sälja sjukdom

"Att främja sjukdomar för att sälja läkemedel är en vanlig praxis bland läkemedelsföretag", förklarade Marcia Angell, universitetslektor i socialmedicin vid Harvard Medical School och tidigare chefredaktör för New England Journal of Medicine. "De försöker utöka marknaden genom att antyda att nästan alla har tillståndet."[24]


En recension i New York Times av journalisten Alan Schwarz bok ADHD Nation: Children, Doctors, Big Pharma, and the Making of an American Epidemic avslöjade den oheliga alliansen mellan drogtillverkare, akademiska psykiatriker, beslutsfattare och kändisar. "Den försåtliga genialiteten med denna allians", påpekade Schwarz, var "att sälja sjukdomen snarare än drogerna, i sken av att främja medvetenhet om ADHD.” Inget blodprov eller datortomografi kan fastställa om man har ADHD - diagnosen är gjord genom subjektiv klinisk utvärdering och ett screening frågeformulär. "Denna brist på en klar linje mellan patologi och excentricitet, hävdar Schwarz, har gjort det möjligt för Big Pharma att komma undan med en obeveklig expansion."[25]


Artikeln fortsatte: "Genom att finansiera studier, odla ömsesidigt fördelaktiga relationer med psykofarmakologer vid prestigefyllda universitet som Harvard och tvätta sina marknadsföringsbudskap genom betrodda organisationer som WHO, skapade läkemedelsindustrin, vad Schwarz träffande kallar "en självbekräftande vetenskapskrets, en krets som upphävde all oenighet.'”[26]


Enorm global marknad

Mellan 1998 och 2006 ökade de årliga utgifterna för läkemedelsannonser direkt till konsument från 1,3 miljarder USD till 5,4 miljarder USD (”Talk to your doctor”). Detta är ett lukrativt område för drogtillverkare eftersom varje dollar som spenderas på direktreklam till konsument tros generera 6 USD i försäljning.[27]

Den globala försäljningsmarknaden för ADHD-läkemedel uppskattas till 29,5 miljarder dollar (ca 300 miljarder kr) för 2022 men förutspås uppgå till hela 45,6 miljarder dollar per år 2027.[28] Alltså en halv biljon kronor.


Mot sådana enorma finansintressen är det ändå anmärkningsvärt att det har skett en minskning av antalet barn som drogas, även när de har fått en diagnos. När människor, särskilt föräldrar, blir mer medvetna om de drogrisker och lögner som berättas för att övertyga dem om att det är nödvändigt att sätta sina barn på sinnesförändrande droger, har CCHR dokumenterat en nedgång i ADHD-droganvändning bland Amerikas barn.

Under 2013 visade IMS Vector One National-databasen (nu IQ Via) 4 404 360 barn och tonåringar som tog ADHD-droger, uppdelade enligt följande:

• 0-1 år: 1422

• 2-3 år: 10 413

• 4-5 år: 181 023

• 6-12 år: 2 723 126

• 13-17 år: 1 775 896 [29]


Sju år senare rapporterade IQ Via att 3 155 441 barn och tonåringar använde ADHD-droger – tack och lov en minskning med 1 248 919.

• 0-1 år: 310

• 2-3 år: 1 300

• 4-5 år: 57 010

• 6-12 år: 1 750 481

• 13-17 år: 1 409 438.[30]


Framlidne psykiatriprofessor Thomas Szasz, medgrundare till KMR, kritiserade sin egen yrkeskår som drogade så många barn:

"Ingen förklarar var denna sjukdom [ADHD] kommer ifrån, varför den inte existerade för 50 år sedan. Ingen kan diagnostisera den med objektiva tester. I sociala termer ger det intrycket hos människor att beteendeproblem är medicinska och bör hanteras med droger; det ger barnet ett visst stigma, möjligen även familjen. Det medikaliserar problem som har att göra med utbildning och barnuppfostran, och det kan orsaka biologiska problem hos personen som tar drogen. Jag vet inte om den genomsnittliga personen på Main Street inser att om en 30-årig man har en ficka full av Ritalin, kan han hamna i fängelse i flera år. Detta kallas "speed". Och det här är vad de ger som behandling till skolbarn trots att det absolut inte finns några laboratorie- eller medicinska bevis för att de är sjuka."[31]


Diffusa symtom

Beteenden på ADHD-frågeformulär är så subjektiva att vem som helst kan falla offer för en diagnos. Notera det vetenskapliga ”ofta”. Symtom inkluderar:

• "Ofta misslyckas med att uppmärksamma detaljer eller gör slarviga misstag i skolarbetet..."

• "Undviker, ogillar, eller är ovillig att engagera sig i uppgifter som kräver ihållande mental ansträngning (som skolarbete eller läxor)..."

• "Viftar ofta med eller trummar med händer och fötter eller skruvar sig i bänken."

• "Ofta oförmögen att tyst leka eller delta i fritidsaktiviteter."

• Avbryter ofta andra i tal. [32]


Dr Fred Baughman, en pensionerad neurobiolog som upptäckt verkliga barnsjukdomar, och har följt ADHD-forskningen i 20 år kallade det "ett kolossalt bedrägeri." Han säger att det inte finns några bevis för en fysisk eller kemisk abnormitet hos personer som diagnostiserats med ADHD.[33]


Dr Patrick Hahn, en biträdande professor i biologi vid Loyola University Maryland, påminner föräldrar: "Det övergripande budskapet i dessa annonser är tydligt: ​​dessa läkemedel kommer att förbättra alla aspekter av ditt barns liv, inklusive betyg, fritidsaktiviteter, kamratrelationer och familjeliv. Det finns faktiskt inga trovärdiga bevis för att någon av dessa droger leder till några meningsfulla långsiktiga fördelar för barn...”[34]


Ett kolossalt bedrägeri med förödande risker

CHADD:s marknadsföring kan låta "övertygande": "Medicinering botar inte ADHD; när den är effektiv kan den lindra ADHD-symptomen under den tid den är aktiv. Det är alltså inte som ett antibiotikum som kan bota en bakterieinfektion, utan mer som glasögon som hjälper till att förbättra synen bara under den tid som glasögonen faktiskt bärs.”[35]

Det är dock en skrämmande liknelse – att bära glasögon medför ingen risk för att driva någon till självmord, få hallucinationer eller att bli psykotisk eller till och med dödad. CCHR har dokumenterat ett flertal dödsfall i samband med användningen av ADHD-droger.


KMR Sverige har dokumenterat över 1773 fall av överdoseringar med självskadesyfte med barn som hamnade på sjukhus. Endast ett fåtal biverkningsrapporter skrevs.


Risker med ADHD-stimulantia inkluderar plötslig död hos barn som har hjärtproblem. De orsakar vanligtvis märkbar viktminskning och sömnsvårigheter. Barnens tillväxt stannar upp, inklusive den växande hjärnan. Hos vissa barn kan stimulantia orsaka den paranoida känslan av att insekter kryper på dem. En studie rapporterade rädsla för att bli skadad av andra barn och tankar på självmord. Metylfenidatets (Ritalina) tillverkare medger att det är beroendeframkallande. Självmord är också en stor komplikation av abstinens från amfetaminliknande stimulantia.[36]


Fysiskt beroende av stimulantia resulterar i abstinens- eller återverkningsreaktioner och kan komplicera försök att avbryta läkemedelsbehandling. [37]


Varningar för psykos

En studie publicerad i den medicinska tidskriften Pediatrics år 2015 förstärkte nio varningar från läkemedelsverk för att ADHD-läkemedel framkallar psykos. Studiens resultat, som genomfördes på 141 barn, visade att barn som fick ADHD-droger var över 200% mer benägna att uppleva psykotiska symtom.[38] CCHR och KMR har dokumenterat flera fall där barnen hamnat i psykos med kraftiga hallucinationer och självmordsförsök. Ett barn upplevde spindlar som föll ned från taket på honom. En familj i Uppsala fick tag i sin son när han stod på fönsterbrädet för att hoppa ut, tre veckor efter han fick Ritalina. Han hade inga sådana tendenser innan.


Strattera, som marknadsförs som ett icke-stimulerande medel, är ett antidepressivt medel och har en FDA Black Box-varning [högsta varningen] om risken för självmordstankar hos barn och ungdomar.[39]

CHADD hävdar att Strattera saknar missbrukspotentialen hos stimulantia, eftersom det inte är ett kontrollerat Schedule II narkotiskt läkemedel som andra ADHD-läkemedel är.[40] Men det är inte utan allvarliga risker. En studie med titeln "Aggression, Mania, and Hypomania Induction Associated with Atomoxetine" (Strattera), publicerad i Pediatrics, visade att 33% av patienterna som tog läkemedlet uppvisade extrem irritabilitet, aggression, mani eller hypomani.[41]


Martin Whitely är en tidigare statlig lagstiftare i västra Australien och en forskare vid John Curtin Institute of Public Policy. I sin bok 2021 Overprescribing Madness berättade Whitely om några av rapporterna om biverkningar för Strattera i Australien:


• En sjuårig pojke som upplevde självmordstankar, humörförändringar, extrem aggression och självskada • En åttaårig pojke som slog huvudet i väggen och sa att han ville ta livet av sig

• En nioårig pojke som uppvisade extrema humörsvängningar, ilska och våldsamma utbrott, slog huvudet i väggen och sa att han ville ta livet av sig

• En tioårig pojke som upplevde psykotiska symtom och började prata om att ta livet av sig

• En tolvårig pojke som upplevde starka självmordstankar och uttryckte en önskan att hänga sig själv.[42]


I Sverige dog en 14-åring en plötslig död efter sju månader på Strattera. Han föll bara ihop i klassrummet. Läkaren konstaterade att dödsfallet hade samband med Strattera.

Sedan Strattera släpptes ut på marknaden i slutet av 2002 har minst 53 barn dött i samband med ”behandling” med pillret. 28 av dem begick självmord. Fler än 10 barn har rapporterats döda i plötslig död.


All denna information bör göras allmänt tillgänglig men det görs inte.


Som rapporterats ovan har USA:s försäljning av ADHD-droger enbart i USA uppgått till närmare 20 miljarder dollar. "För den typen av utgifter skulle vi kunna betala löner för ytterligare 365 000 lärare, eller 827 000 lärarassistenter", påpekade Hahn.[43]


CCHR ser behovet av fler lärare och medhjälpare, inte mer psykofarmaka som pushas på barn. Som Dr. Szasz sa: "Att stämpla ett barn som psykiskt sjukt är stigmatisering, inte diagnos. Att ge ett barn en psykiatrisk drog är förgiftning, inte behandling.” Vidare: "Vi har inte en epidemi av psykisk sjukdom, vi har en psykiatriepidemi.” [44]Referenser

(Om länken inte fungerar, kopiera och klistra in i webläsaren)


[1] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/

[2] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/

[3] https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd-market

[4] https://www.thehastingscenter.org/masked-marketing-pharmaceutical-company-funding-adhd-patient-advocacy-groups/

[5] https://www.takeda.com/en-ca/what-we-do/conditions-we-treat/adhd/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3918118/

[7] https://www.cchrint.org/issues/psycho-pharmaceutical-front-groups/chadd/, citing: Report of theInternational Narcotics Control Board, 1995,https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR1995/AR_1995_E.pdf, p. 21; “CHADD’s Incomeand Expenditures (2007-2008),” CHADD, 2008

[8] https://www.cchrint.org/2013/10/10/adhd-awareness-month-bigpharma/

[9] https://chadd.org/for-adults/medication-management/

[10] “Adult ADD: Common disorder or marketing ploy?: Critics say ad campaign on condition raises ethicalquestions,” CNN Health, 21 Jul, 2003, http://www.cnn.com/2003/HEALTH/07/18/adult.add/

[11] https://www.scoop.co.nz/stories/HL1011/S00161/unsung-hero-in-battle-against-psychopharmaceutical-industry.htm?from-mobile=bottom-link-01

[12] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960

[13] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960

[14] https://www.cchrint.org/issues/psycho-pharmaceutical-front-groups/teenscreen/

[15] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960

[16] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/,citing: Alan Schwarz, “The Selling of Attention Deficit Disorder” in The New York Times, 14 Dec. 2013,https://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html2022-10-13 06:59 CCHR Warns Children Labeled “ADHD” Subsidize $20 billion Pharmaceutical Industry – CCHR International CCHR Warns Children La… https://www.cchrint.org/2022/10/07/cchr-warns-children-labeled-adhd/ 8/10

[17] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/;“Does your child really have a behavior disorder? A shocking book by a leading therapist reveals how millions ofus – including children – are wrongly labeled with psychiatric problems,” Daily Mail, 6 May 2013,http://www.dailymail.co.uk/health/article-2320493/Does-child-really-behaviour-disorder-A-shocking-book-leading-therapist-reveals-millions–including-children–wrongly-labelled-psychiatric-problems.html#ixzz2SciDb8UA; Allen Frances, “The International Reaction to DSM-5,” Huffington Post, 25 Apr.2013, http://www.huffingtonpost.com/allen-frances/reaction-to-dsm-5_b_3146659.html

[18] https://www.cchrint.org/2016/11/09/adhd-is-real-campaign-chadd-pharmafunding/; Megan Brooks, “ADHDTakes Heavy Economic Toll,” Medscape, 12 Nov 2012, http://www.medscape.com/viewarticle/774298

[19] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/,citing: Alan Schwarz, “The Selling of Attention Deficit Disorder” in The New York Times, 14 Dec. 2013,https://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html

[20] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/,citing: Alan Schwarz, “The Selling of Attention Deficit Disorder” in The New York Times, 14 Dec. 2013,https://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html

[21] https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2019/takeda-completes-acquisition-of-shire-becoming-a-global-values-based-rd-driven-biopharmaceutical-leader/

[22] https://www.cchrint.org/issues/psycho-pharmaceutical-front-groups/chadd/; https://adhd-institute.com/assessment-diagnosis/assessment/; https://adhd-institute.com/burden-of-adhd/aetiology/

[23] https://www.cchrint.org/2016/11/09/adhd-is-real-campaign-chadd-pharmafunding/; Diagnosis of ADHD inAdults, http://www.chadd.org/Understanding-ADHD/For-Adults/Diagnosis-of-ADHD.aspx; The Science of ADHD,http://www.chadd.org/Understanding-ADHD/About-ADHD/The-Science-of-ADHD.aspx

[24] “Pharma Watch: Raising Awareness or Drumming Up Sales?: Restless legs? Binge eating? Behind manydisease-awareness campaigns are drug company dollars,” Scientific American, 1 Sept. 2015,https://www.scientificamerican.com/article/pharma-watch-raising-awareness-or-drumming-up-sales/

[25] https://www.cchrint.org/2016/08/24/adhd-redefining-childhood-as-a-mental-disorder-for-profit/; SteveSilberman, “Overselling A.D.H.D.: A New Book Exposes Big Pharma’s Role,” The New York Times, 22 Aug 2016,http://www.nytimes.com/2016/08/28/books/review/adhd-nation-alan-schwarz.html.

[26] https://www.cchrint.org/2016/08/24/adhd-redefining-childhood-as-a-mental-disorder-for-profit/; SteveSilberman, “Overselling A.D.H.D.: A New Book Exposes Big Pharma’s Role,” The New York Times, 22 Aug 2016,http://www.nytimes.com/2016/08/28/books/review/adhd-nation-alan-schwarz.html.

[27] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/

[28] https://www.marketdataforecast.com/market-reports/attention-deficit-hyperactivity-disorder-therapeutics-market

[29] https://www.cchrint.org/2016/09/22/adhd-drugs-can-cause-psychosis-in-children/

[30] https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/people-taking-psychiatric-drugs/

[31] https://www.cchrint.org/about-us/co-founder-dr-thomas-szasz/quotes-on-child-psychiatry/;https://reason.com/2000/07/01/curing-the-therapeutic-state-t/2022-10-13 06:59 CCHR Warns Children Labeled “ADHD” Subsidize $20 billion Pharmaceutical Industry – CCHR International CCHR Warns Children La… https://www.cchrint.org/2022/10/07/cchr-warns-children-labeled-adhd/ 9/10

[32]Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5-TR, American Psychiatric Association Publishing,(Washington, DC, 2022), pp. 68, 69

[33] https://abcnews.go.com/Health/story?id=118057&page=1

[34] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/

[35] https://chadd.org/for-adults/medication-management/

[36] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/

[37] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960

[38] https://www.cchrint.org/2016/09/22/adhd-drugs-can-cause-psychosis-in-children/ Lynn E. MacKenzie, et al.,“Stimulant Medication and Psychotic Symptoms in Offspring of Parents with Mental Illness,” Pediatrics, Dec 2015,http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/12/29/peds.2015-2486.

[39] https://californiahealthline.org/morning-breakout/fda-requires-label-for-adhd-medication-strattera-to-include-black-box-warning/

[40] https://chadd.org/for-adults/medication-management/

[41] https://www.cchrint.org/cchrs-exposure-of-antidepressant-risks-false-marketing-of-the-chemical-imbalance-theory/; Theodore A. Henderson, M.D., Ph.D. and Keith Hotman, M.D., “Aggression, Mania, and HypomaniaInduction Associated with Atomoxetine,” Pediatrics, Vol. 114, No. 3, Sept. 2004.

[42] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/

[43] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/

[44] https://www.cchrint.org/about-us/co-founder-dr-thomas-szasz/

SUBSCRIBE >

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Commentaires


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page