top of page

England trycker på SSRI-bromsen.Experter: ”Stoppa och vänd på ökningen av antidepressiva!”


En grupp på 31 läkare, forskare, patientrepresentanter och politiker har i ett brev uppmanat den brittiska regeringen att stoppa och vända ökningen av förskrivning av antidepressiva medel som eskalerat det senaste decenniet.

 

I brevet publicerat i Brittish Medical Journal, BMJ, den 5 december 2023 (1) hävdar författarna, som inkluderar före detta hälsominister Norman Lamb, och ett flertal psykiatriprofessorer, att bevis tyder på att antidepressiva medel endast gynnar personer med den allra svåraste depressionen, och ändå är förskrivningsfrekvensen högst bland de med mild och måttlig depression. Dessutom är de inte effektivare än placebo.

"Ökande förskrivning av antidepressiva läkemedel är inte förknippat med en förbättring av psykisk hälsa,” skriver de.

 

• Under det senaste decenniet har recepten på antidepressiva läkemedel nästan fördubblats i England och stigit från 47,3 miljoner 2011 till 85,6 miljoner 2022-2023. 

• 2,1 miljarder doser antidepressiva skrevs ut till en total population på 52 miljoner (England), vilket motsvarar 1 tablett varje dag.

• Över 8,6 miljoner vuxna i England ordineras nu dem årligen (nästan 20 % av vuxna), (2) med recept som kommer att öka under det kommande decenniet. 

• Dessutom har den genomsnittliga tidsperioden som en person tar ett antidepressivt läkemedel fördubblats mellan mitten av 2000-talet och 2017.

• Hälften av patienterna klassade nu som långtidsanvändare. (3)

• Skottland, Wales och Nordirland har liknande förskrivning av antidepressiva läkemedel.

 

Man räknar i brevet upp några av de biverkningar som användarna upplever:

”Ökande långtidsanvändning är förknippad med många negativa effekter, inklusive viktökning, sexuell dysfunktion, blödningar, fall och sämre långsiktiga resultat för vissa. Abstinenseffekter upplevs av ungefär hälften av patienterna, varav upp till hälften av dem beskriver sina symtom som allvarliga, och en betydande andel upplever abstinens under många veckor, månader eller längre.” (4)

 

Om antidepressiva hade fungerat kunde de ha ursäktat de enorma kostnaderna, men som författarna skriver:

”En stigande förskrivning av antidepressiva läkemedel är inte förknippad med en förbättring av mentala hälsoresultat på befolkningsnivån, som enligt vissa mått har förvärrats i takt med att förskrivningen av antidepressiva läkemedel.” och ”Flera metaanalyser har visat att antidepressiva läkemedel inte har någon kliniskt meningsfull fördel jämfört med placebo för alla patienter förutom de med den svåraste depressionen.” (5) 

 

Kostnader

Man kan inte mäta mänskligt lidande i pengar men de ekonomiska kostnaderna är gigantiska. Psychiatrist.com räknade ut att kostnaderna för antidepressiva uppgår till närmare 205,5 miljoner pund (2,7 miljarder kr). (6) Pengar som skulle göra bättre nytta om de användes för icke medicinsk behandling av depression, menar författarna i brevet.

 

En psykiater som jobbat som NHS-psykiater i 25 år skriver in till BMJ som respons på ovanstående brev:

” Brittisk psykiatri är starkt influerad av opinionsbildare som ofta är betalda av industrin. Dessa opinionsbildare har positioner där de väsentligt kan påverka förskrivningen av psykiatriska droger. Dessutom formar denna grupp den övergripande beskrivningen med argumentet att de är fria från "ideologi". Ändå är den exakta grunden för deras "samarbete" i allmänhet ej transparent. Detta kan spegla en önskan att behålla en medicinsk auktoritetsposition som kommer från vetenskap som uppfattas som oberoende av utomstående intressen.” (7)

 

Ytterligare ett gensvar kom på detta från en grupp till synes anonyma psykiatriker som förespråkade antidepressiva, men som avlämnade en halvmeter lång redogörelse för kopplingar till industrin.

 

I brevet till regeringen rekommenderar man att man skall följa folkhälsorekommendationerna. Det innebär bland annat att man slutar att skriva ut antidepressiva medel för milda tillstånd för nya patienter, korrekt informerat samtycke och regelbunden uppföljning av medicineringen. Ordna en 24 timmars hjälplinje och en webbplats för drogabstinens.

 

Då andra länder upplever samma situation, och i synnerhet Sverige, avslutar de med:

”Slutligen hoppas vi att andra länder med höga nivåer av förskrivning av antidepressiva också kommer att åta sig en vändning av förskrivningsfrekvensen.”

 

(2) NHS Business Services Authority. Medicines used in mental health—England—2015-16 to 2022-23. 6 Jul 2023.https://www.nhsbsa.nhs.uk/statistical-collections/medicines-used-mental-health-england/medicines-used-mental-health-england-201516-202223

 

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comentarios


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page