Elchocksordförande Marco Nobis förlorar förskrivningsrätt


Psykiatriker Marco Nobis, ordförande för Nordens elchocksförening (NACT), har efter ett flertal överklagande slutligen fråntagits rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. Nobis har mer eller mindre skyfflat ut narkotiska preparat på marknaden. Han har enligt HSAN missbrukat sin behörighet att förskriva narkotika, agerat oskickligt och oaktsamt, på ett sätt som utgjort en fara för patientsäkerheten. En patient fick 700 mg amfetamin – per dag.


I våras berättade vi att ännu en psykiater, professor i rättspsykiatri Sten Levander, förlorat sin läkarlegitimation då han skrivit ut hundratusentals amfetamintabletter till narkomaner, kriminella och gängledare.


Psykiatriker Nobis är sedan länge ordförande för The Nordic Association for Convulsive Therapy (NACT). Han är också chefläkare för ”Smärt och Psykiatricentrum Malmö AB”, och stoltserar på hemsidan med att erbjuda både elchocker och ADHD-behandling, dvs. amfetamin. I själva verket har hans ”Smärtklinik” inte varit något annat än en medicinsk ”Langarklinik” som skrivit ut orimliga mängder narkotiska preparat.


Efter anmälningar till IVO från flera olika apotek, om att Nobis skrivit ut ”stora mängder narkotiska läkemedel”, undersökte myndigheten ärendet och gav rekommendationen att Nobis borde fråntas rätten att skriva ut narkotika. Och HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattade beslutet om att göra så; förvaltningsrätten avslog Marco Nobis överklagan, han överklagade då till Kammarrätten som avslog överklagan varmed han överklagade till högsta förvaltningsdomstolen, som inte ens tog upp fallet.


Läser man IVO:s anmälan till HSAN så förstår man att han blev av med sin förskrivningsrätt. Han borde även bli av med sin läkarlegitimation. Anmälan till HSAN från IVO förklarar varför.


Ett apotek anmäler Marco Nobis för att ha skrivit ut orimliga mängder narkotiska preparatet redan 2016. Ytterligare fem apotek anmäler därefter Nobis. Han struntar i förfrågningarna från apoteken.


IVO begär ut patientjournaler från åtta patienter som han behandlat.


Patient nummer ett har självmedicinerat med sömntabletter för sina smärtor. Nobis gör ingen somatisk undersökning på sin Smärtklinik utan skriver enligt IVO bara ut recept ”på stora mängder narkotiska läkemedel … IVO bedömer att sådan förskrivning innebär en betydande fara för patientsäkerheten i form av överkonsumtion, tillvänjning och beroendeutveckling … hans journalföring har varit otillräcklig.”


Patienten fick 300 Diazepam tabletter (Valium) under 19 dagar ”möjlig förbrukning 15,8 tabletter per dag).


Dessutom fick han utskrivet 500 tabletter Stesolid under 49 dagar ”möjlig förbrukning 10,2 tabletter per dag”. Utskrivningen fortsatte och sammanlagt hämtade patienten ut ett tusental tabletter under bara ett par månader. Patienten har kontakt med Nobis sedan 2015 och ”recept förnyas i oförändrad dos och mängd”. Alla förskrivningar hade inte journalförts så man vet inte hur många tusen narkotikatabletter patienten fått.


Patient 6

En annan patient hade ADHD och gick till Nobis som utan obligatorisk somatisk undersökning av hjärta och kärl samt blodtryck skriver ut fem olika narkotiska preparat. Patienten hade tidigare ”ett gediget blandmissbruk”.


Under 51 dagar fick han 200 tabletter Stesolid 5 mg – 4,4 tabletter per dygn.


Under 69 dagar fick han 1620 tabletter Medikenet 10 mg samt 660 tabletter Metylfenidat Alternova – totalt 2280 narkotiska tabletter. ”Möjlig förbrukning/dygn 2280/69 = 26 tabletter.” Alltså ungefär 250 mg amfetaminliknande preparat per dygn (normaldoser för ADHD är ca 10-20 mg – och det blir man absolut påverkad av).


Dessutom 2400 tabletter Stilnoct (sömntablett) Ordination 1-2 tabletter. ”Möjlig förbrukning/dygn 2400/300 = 8 tabletter.”


Under 74 dagar fick patienten 1870 tabletter Zolpidem samt 90 tabletter Stilnoct – ”Möjlig förbrukning/dygn 1969/79 = 26 tabletter.”


Ytterligare 2400 tabletter Stilnoct vilket ger 8 tabletter per dygn.


Dessutom ytterligare 800 tabletter Stesolid 10 mg


1000 tabletter Xanor. Maximal dos var 1 tabletter/dygn – möjlig dosering 3,3 tabletter. Xanor är ett mycket stark bensodiazepin och denna dagsdos motsvarar 66 mg Valium (ordinarie dos 5-10 mg).

Dessa gigantiska doser innebar enligt IVO ”en betydande risk för spridning av narkotiska läkemedel till svarta marknaden.”


En annan patient fick 120 tabletter Alprazolam, 300 tabletter Xanor, dsv. 420 tabletter starka bensodiazepiner med vanlig ordination ½ – 1 tablett per dygn. ”Möjlig förbrukning/dygn 420/54 = 7,7 tabletter vilket ekvivalent en omvandlad dos med diazepam 154 mg/dag” (dvs. Valium, varav ordinarie dos är 10 mg). Flera apotek kontaktar Nobis, som struntar i varningarna.


En tredje patient fick ADHD-amfetaminet Elvanse 70 mg 600 tabletter. Möjlig förbrukning 10 tabletter per dag – vilket ger 700 mg rent amfetamin.

Så här fortsätter det patient efter patient.


I stort har Marco Nobis enligt IVO ”återkommande och utan rimlig förklaring brustit i skyldigheten att journalföra samtliga förskrivningar han gjort till [ovanstående] sex patienter ... Sammantaget bedömer IVO att Marco Nobis återkommande har brustit i försiktighet och noggrannhet vid behandling med narkotikaklassade läkemedel och därigenom missbrukat sin behörighet att förskriva sådana läkemedel.”


Marco Nobis och elchocksföringen NACT ligger även bakom den våg av elchocksbehandlingar som översvämmar Sverige och gör det till ett av de mest ECT-täta länderna i världen. Vi skall återkomma till det.


Tillsamman med rättspsykiater Sten Levander (en av Sveriges mest kända psykiatriker) har nu Skåne förlorat två av Sveriges flitigaste narkotikadistributörer. Tillsammans har de distribuerat hundratusentals narkotikatabletter till missbrukare, langare, kriminella och gängledare.


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenHighlights
imagesCALOQXUG.jpg
Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin