top of page

Efter 30 år kom sanningen fram: Tillverkaren av Prozac riggade rättegång efter en masskjutning.


En avgörande rättegång om att Prozac framkallar sanslöst våld blev riggad. Förmodligen hade Prozac annars förbjudits redan i slutet av 1980-talet.


Prozac kan göra en del människor galna och utlösa aggression, självmord och mordiskt våld. Detta var känt av amerikanska läkemedelsverket, FDA, när det godkändes redan i slutet av 1980-talet. Det framkom senare att sammanlagt 27 dödsfall kopplades till Prozac, 15 självmord och 12 övriga dödsfall fanns rapporterade till FDA två månader innan registreringen av Prozac i USA.


Men FDA går, precis som svenska Läkemedelsverket, läkemedelsindustrins ärenden, som betalar en mycket stor del av verkets alla utgifter och löner. De tar inget större ansvar för att lansera farliga mediciner till befolkningen. Faktum är att den ursprungliga FDA-forskaren sade NEJ till läkemedlet: han visste att det orsakade aggression och våld. Han visste om det.


Så här gick det till när Prozac registrerades.

• I början av december 1987, hade tyska läkemedelsverket vägrat att registrera Prozac, baserat på Lillys studier som visade att patienter som inte varit självmordsbenägna tidigare nu hade fem gånger högre frekvens av självmord och självmordsförsök än de som tog de äldre antidepressiva medlen, och tre gånger mer än de som tog sockerpiller.

• Den 14 september 1987 rapporterade FDA om biverkningar från 5620 patienter i USA och 7948 patienter utanför USA. 13 dödsfall rapporterades utanför USA, varav åtta var självmord.

• Den 17 december 1987 rapporterade FDA om fyra hjärtrelaterade dödsfall och ”30 fall av mani, hypomani eller manisk psykos … 20 av dessa fick avbryta studien.”

• Prozac registrerades i USA den 29 december 1987


Alltför mycket hade investerats i detta guldägg som nu lanserades som ett ”lyckopiller” som skulle justera hjärnkemin på deprimerade.


Mutade psykiater

Precis som i Sverige. Fast här mutades den svenska psykiater som skulle granska säkerheten på Prozac/Fontex. På rekordkort tid, endast några månader, sa han ja till att lansera Prozac/Fontex (normalt kan det ta år) – efter att ha fått 50 000 kronor i förskott via ett konto i Schweiz från Eli Lilly – skattefritt. Han begärde 100 000 kronor för detta. ”Pengar är alltid bra”, hade han sagt när han tillfrågades vad han ville ha. Dessutom umgicks han privat med personal från Eli Lilly, vilket är otänkbart, enligt Läkemedelsverket. Han skickade ett fax till Eli Lillys VD där ha skrev att han skulle ”utgöra smörjmedel för processen” och ”Vi syns på Stampen”. Eli Lillys VD skickade även ”kvinnliga sekreterare” till honom för att ”underlätta processen”, berättade VD:n för Eli Lilly i Sverige.Eli Lillys VD, John Virapen, kontaktade KMR med dessa uppgifter, då han var sur eftersom han av oklara anledningar fått sparken, och tillsamman gick han och en representant för KMR till statsåklagare Eric Österberg som satte igång en utredning för både bestickning och skattefusk. Eftersom psykiatern jobbade som ”konsult” till Läkemedelsverket blev det inget åtal, då det inte ingick i personkategorin för mutor, men fallet resulterade dock i en lagändring, där ”konsult” nu ingår i lagen om mutor. KMR bekräftades faktiskt för detta av Institutet för mutor.


VD:n för Eli Lilly i Sverige, John Virapen, håller föredrag hos KMR i Tyskland.

Han berättade då att huvudkontoret visste om och sanktionerade hans mutor.


Psykiatern, Anders Forsman, fick dock behålla sin professorstitel (det var det enda han var bekymrad över, sade Österberg till KMR), men får inga fler uppdrag från Läkemedelsverket. Dock fick han behålla sin plats i Socialstyrelsens rättsliga råd trots att KMR upplyst dem om hans brottsliga bana. Skattebrottet hade preskriberats. KMR har alla uppgifter.


En annan psykiater, Marie Åsberg, tog över, men sade nej till 20 mg Prozac då hon ansåg det vara för mycket och kunde orsaka skadeverkningar. Hon ville sänka det till 5 mg. John Virapen menade att Eli Lilly aldrig skulle gå med på detta, då de skulle förlora 50 procent av intäkterna (fax till KMR). Till slut lyckades de ändå få registrera Prozac 20 mg.

Då hade redan närmare 30 000 anmälningar om mer eller mindre allvarliga biverkningar från Prozac inlämnats till amerikanska FDA. KMR skrev till Läkemedelsverket om detta och bifogade listan från FDA, men de avfärdade det bara som ”ovetenskapligt”. Prozac är det preparat som framkallat flest rapporter om biverkningar på kortast tid.

Idag får över en miljon svenskar SSRI-antidepressiva, nu av flera olika tillverkare, men Prozac utgör en stor andel och lade grunden till tsunamin med piller. Nu med styrkor på upp till 40 mg.


Riggade rättegången

Vi går tillbaka till den ursprungliga registreringen i USA och en händelse av stor betydelse som skedde strax efter lanseringen 1987.


Då gick Joseph Wesbecker lös med ett maskingevär på sin forna arbetsplats i Louisville, Kentucky, USA. Han dödade 8, inklusive sig själv, och skadade 12. Det var ett av de första vansinnesdåden i en rad med tusentals vansinnesdåd som skulle följa. Detta fall fick mycket stor uppmärksamhet i pressen världen över. Idag nämner man knappast vansinnesdåden i media, så vanliga är de.


De anhöriga till offren stämde Eli Lilly och menade att Prozac orsakat detta våldsdåd då Wesbecker en månad innan dådet hade börjat använda Prozac.


Om Eli Lilly förlorade målet, kunde det vara slutet på en fantastisk gräddfil för

Läkemedelsindustrin. 13-14 procent av alla amerikaner över 18 år använder antidepressiva idag. En fjärdedel av alla kvinnor över 60 år använder antidepressiva (1 av 5 amerikanska medborgare är på någon form av psykiatrisk medicinering).


Men rättegången blev riggad. Eli Lilly friades från alla skulder till mord av juryn. Men det var inte en rättvis rättegång. Eli Lilly gav skamlöst (och kriminellt) 20 miljoner dollar i hemlighet till de anhöriga för att de inte skulle fortsätta rättegången, vilken annars skulle blivit katastrofal för Lilly. Förlikningen skedde bakom ryggen på domaren, vilket är olagligt. De anhöriga fick också lova att inte avslöja förlikningen eller hur mycket pengar de fick. Det kom fram 30 år senare.


Eli Lilly räddades inte bara från de ödesdigra konsekvenserna. Prozac blev också "friat"

och idag är det svårt att få psykiatrin att inse att deras galna droger orsakar vansinnesdåd.


Eli Lilly hemlighöll den olagliga och korrupta betalningen i närmare tre decennier, och trotsade Louisville-domaren som kämpade för avslöja det, då det hade ändrat Wesbecker-juryns dom. Först i slutet på 2019 avslöjade två anhöriga att de fått 20 miljoner dollar att dela på, cirka 4 miljoner dollar var. 20 miljoner dollar motsvarar ca 40 miljoner idag. (1)


Domaren, John Potter, misstänkte dock att Lilly mutat käranden och deras advokater före juryns dom. Juryn frikände Eli Lilly. De kärande hade dessförinnan ingått förlikning bakom domarens rygg, och överklagade inte domen, vilket gjorde domare Potter misstänksam. Han avslöjade vissa bevis på mutor och bekämpade Eli Lilly i flera år men misslyckades med att erhålla tillräckligt med bevis. Lilly lyckades hålla sin brottsliga åtgärd borta från ett rättsligt förfarande.


Enligt Big Pharmas vanliga strategi, krossade de sedan domaren och förstörde hans liv för hans strävan efter sanningen.


Den 14 september 1989 gick alltså Joseph Wesbecker in ett tryckeri i Louisville runt 8:30, med en väska full av vapen, inklusive ett halvautomatiskt gevär. Under de närmaste 30 minuterna, när han gick genom byggnaden, avfyrade Wesbecker mer än 40 omgångar kulor mot de han stötte på, innan han sköt sig själv i huvudet med en pistol.


Den "officiella" historien är att han var galen och att han därför begick morden. Och i viss mån var han naturligtvis galen. Men han hade ingen våldshistoria innan han började ta Prozac en månad tidigare. Detta är långt ifrån en engångshistoria. Många tusen våldsfall kopplat till SSRI-medel finns dokumenterade efter det.

(https://ssristories.org/)


Bara ett par år efteråt fanns det 200 stämningsansökningar från individer som hävdade att de eller anhöriga råkat ut för samma vålds- och självmordstendenser som de inte haft innan de började med Prozac.


Vi har även alla skolskjutningar i USA som begåtts under inflytande av antingen antidepressiva enbart eller en blandning av ADHD-droger och SSRI-medel. Ett tusental skolskjutningar har inträffat, majoriteten var på psykdroger. (2)

• Blacksburg – 33 döda,

• Sandy Hook – 28 döda,

• Columbine – 12 döda,

• Red Lake – 10 döda,

• Parkland – 17 döda,

Med flera…


Nå, detta är absolut inga nyheter vi berättar. Bara ett par år efter Prozac lanserats översvämmas media av artiklar om brutala våldsfall efter användning av Prozac. Minst 15 000 anmälningar om biverkningar av Prozac hade nått det amerikanska läkemedelsverket, FDA, redan innan slutet av 1991. 1800 av dessa handlade om våldsdåd, stympningar, mord och ytterligare 1100 om självmord. 1992 slogs det historiskt rekord, då fanns det 23 000 anmälningar. På fyra år hade det fått 19 000 fler anmälningar än ett annat känt antidepressivt medel - som funnit på marknaden i 20 år.

https://www.youtube.com/watch?v=FxJomeak4V4


Den 7 februari 1991 skrev Amy Marcus en Wall Street Journal artikel om Prozac med rubriken: ”Murder Trials Introduce Prozac Defense”. Hon skrev:

”En rad mordrättegångar där de tilltalade hävdar att de blev våldsamma när de tog det antidepressiva medlet Prozac ställer upp nya problem för läkemedelstillverkaren, Eli Lilly och Co."


Samma dag publicerade New York Times en artikel med rubriken: "Suicidal Behavior Tied Again to Drug: Does Antidepressant Prompt Violence? "


I sin bok, Toxic Psychiatry, nämner psykiatriker Peter Breggin att Donahue TV-show (28 februari 1991)" sammankallade en grupp patienter som blivit tvångsmässigt självdestruktiva och mordbenägna efter att ha tagit Prozac. ”Det upprörda telefon- och publika gensvaret bekräftade detta."


Breggin citerar också en oroväckande studie från American Journal of Psychiatry (AJP), februari 1990, som rapporterar om "sex deprimerade patienter, nu fria från självmordstankar, men som utvecklat intensiva, våldsamma självmordstendenser efter 2-7 veckors behandling med fluoxetin [Prozac].” De kraftiga självmordstendenserna varade i tre dagar till tre månader efter upphörande av behandling.

Peter Breggin har varit psykiatriskt expertvittne i ett tjugotal rättegångar där våld förknippades med psykdroger, bland annat i rättegången runt Wesbecker.


Rapporten från AJP uppskattar att 3,5 procent av alla Prozac-användare var i riskzonen för våldstendenser.


13-14 procent av alla amerikaner använde alltså SSRI-medel år 2020. 3,5 procent av dessa utgör ca 1,6 miljoner människor av totalt 45 miljoner användare som alltså kan bli våldsbenägna eller självmordsbenägna, eller bara allmänt galna. Kan det möjligen förklara något av vad som händer i USA idag? Även i Sverige har vi sett en hel del vansinnesdåd av personer som varit i kontakt med psykiatrin, dvs. fått psykdroger. Över en miljon svenskar använder SSRI-medel. Det utgör potentiella 35 000 våldsverkare. Vi har en mängd vansinnesdåd där psykdroger är inblandade. Det är sällan media rapporterar att de använt psykdroger innan.


Giltigheten av studien i AJP förnekades dock offentligt av Eli Lilly – samtidigt som en underavdelning till Lilly skickade ut en broschyr till läkare daterad 31 augusti, 1990, om att de lade till ”självmordstankar” till avsnittet om biverkningar i dess produktinformation om Prozac.


En tidigare studie, från september 1989 i Journal of Clinical Psychiatry, av Joseph Lipiniski, Jr., visade att människor i fem undersökta fall som gick på Prozac utvecklade det som kallas akatisi. Symtom inkluderar intensiv ångest, oförmåga till sömn, "ryckningar i extremiteter" och att "cykla i sängen” eller ”bara kastar sig omkring i sängen."


Peter Breggin kommenterar att ”akatisi kan också bidra till läkemedlets tendens att orsaka självdestruktiva eller våldsamma tendenser ... Akatisi kan komma att bli motsvarigheten till biokemisk tortyr och kan till slut tippa någon över kanten till självdestruktion eller våldsamt beteende...”

Health Letter från juni 1990, producerad av Public Citizen Research Grupp, rapporterar att, ”Akatasi, eller symtom på rastlöshet, konstant pacing, meningslösa fot- och benrörelser kan förekomma i 10-25 procent av patienterna på Prozac’."


Det finns andra studier: "Uppträdandet av självdestruktiva fenomen hos barn och ungdomar under fluoxetin [Prozac] behandling”, publicerad i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1991, vol.30), skriven av RA King, RA Riddle, et al. Studien rapporterar självdestruktiva fenomen hos 14 procent av barn och tonåringar (10-17 år) som hade fått behandling med fluoxetin (Prozac) för tvångssyndrom.


I samma tidskrift, september 1991, rapporterar skribenten Laurence Jerome fallet med en tioåring som flyttar med sin familj till en ny plats. Pojken blir deprimerad och sätts på Prozac av en läkare. Pojken blir då "hyperaktiv, upprörd ... irriterad." Därefter ringer han en främling i telefon och säger att han skall döda honom. Prozac stoppas och de aggressiva symptomen försvinner.


Och detta påminner oss om att det som är sant med Prozac också är sant om Paxil, Cipramil eller Zoloft eller andra antidepressiva medel med fantasifulla namn.


Och detta var bara ett axplock av den flora av artiklar och studier som följde i vaken av lanserandet av Prozac.


Sänkte aktierna

KMR i USA, CCHR (Citizens Commission on Human Rights) som de heter där, följde Prozacs skadeverkningar noggrant och lanserade namnet ”Mördarpiller” istället för ”Lyckopiller”. Media hängde på och det började bli verkligt besvärligt för Eli Lilly. När CCHRs avslöjade självmordsrisken och vansinnesdåden via en artikel i Wall Street Journal, störtdök aktierna med 600 miljoner dollar – på en dag. Enligt en artikel i Los Angeles Times år 2002 så skulle försäljningen av Prozac var ”substantiellt högre” om det inte var för CCHR:s kampanj.

Risken för att FDA skulle förbjuda Prozac var överhängande. FDA hade nämligen tidigare förbjudit aminosyran L-tryptofan, som uppgavs vara en ”naturlig Prozac” och som använts i åratal utan problem. En förgiftad sats L-tryptofan från Japan orsakade två dödsfall. Jämför det med dödsfallen från Prozac som nu stigit oroväckande.

Enligt sedvanligt mönster startade Big Pharma en kampanj mot sin ”fiender” – i det här fallet CCHR.

Tidningen TIME publicerade en flera sidor lång artikel mot CCHR som senare Eli Lilly fick göra ett särtryck av och skicka ut till 250 000 läkare. Det var första och enda gången TIME tillåtit något liknande. En förklaring till artikeln och särtrycket kan vara att en styrelseledamot i TIME var gift med en styrelseledamot i Eli Lilly.


Därefter följde den ena artikeln efter den andra mot CCHR. Dock förekom det ytterligare våldsdåd och extrema vansinnesdåd i spåren av Prozacs framfart, så den kampanjen bet inte.

• En 60-årig dotter på Prozac höll på att bita ihjäl sin 80-åriga mamma och tuggade tjugo stora köttstycken ur den stackars kvinnan.

• En respekterad polischef sköt ihjäl hela sin familj och sig själv efter ett kort tag på Prozac.

• En mamma låste in sina tre barn i bilen och lät den rulla ner i sjön medan hon tittade på.

• En pappa tog med sin 11-åriga son till landet och ströp honom. Sedan ringde han polisen och talade om vad som hänt och försökte övertyga dem att det var helt rätt.

• En bankir blev 48 timmar efter att ha tagit Prozac övertygad om att gräsmattans vattensprinkler talade om för honom att döda sin 8-åriga tvillingdotter, vilket han gjorde med kniv.

• Fembarnsmamman Andrea Yates i USA chockade en hel nation genom att dränka alla sina fem barn i badkaret, en efter en, från 6 månader till 7 år gamla, efter att ha tagit antidepressiva.


Det finns faktiskt än värre vansinnesdåd än dessa som vi inte ens vill återge, men det gemensamma är att förövarna inte var våldsbenägna innan behandling med antidepressiva.


Nu skickades betalda läkare, forskare och ”experter” ut över hela världen i en motaktion som talade Prozacs lovord. Böcker författades och spökskrivare skrev hyllningsartiklar. ”Experter” höll föredrag för läkare som forslade till föredraget utan kostnader. Media köpte lögnerna och resten kunde vara historia. Men historian är faktiskt inte slut än.


Vansinnesdåden avlöste varandra. En studie som publicerades i PloS ONE år 2011, och presenterades i tidningen TIME, identifierade 31 mediciner som mer än andra kopplades till rapporter om våld. Bland de tio i topp så var åtta psykiatriska droger, antidepressiva, ADHD-amfetamin och antipsykotiska medel. (4)


Även i Sverige

I USA med alla automatvapen och skjutglada amerikaner blir vansinnesdåden naturligtvis värre. Men även i ett flertal andra länder har det förekommit vansinnesdåd efter användning av Prozac.

• Såsom den 70-årige man i Göteborg som mitt i natten rusade in till sin inneboende och började hacka på honom med hammare och kniv, samtidigt som han skrek, ”Nu skall jag döda dig din jävel!” Han hade börjat ta antidepressiva medel men aldrig varit våldsam förut. Nu stod han plötsligt åtalad för mordförsök!

Ett flertal vansinnesdåd efter antidepressiva har skett i Sverige.

• ”Det var pillren som fick min styvson att mörda sin mor”, sade styvpappan om Lars som

kallblodigt sköt sin mamma i huvudet från två meters avstånd i slutet av 1990-talet. Lars hade då fått Prozac av sin psykiatriker för en depression. Lars blev alltmer personlighetsförändrad. ”Ett par månader innan mordet gick det snabbt”, berättar styvpappan. Lars hade då tappat allt självförtroende och börjat sluddra när han pratade.

Psykiatrikern hade tidigare skrivit ut Prozac till en man som plötsligt högg ihjäl sin syster med kniv.

• En mamma i Småland som nyligen fått antidepressiva tar på sig tofflor och barnet på höften och går ner till banken för att råna den – med en leksakspistol.

• Smålandsposten den 8 december 1995 berättar om den unge mannen som börjat med Prozac och gick in till banken och begärde alla pengarna samtidigt som han visade upp en filékniv. Personalen som kände igen honom sa till honom att gå därifrån, vilket han gjorde. Han hade ingen aning om varför han gjorde detta, berättade han för polisen. Några dagar efter ordinationen hade han hört susningar och blivit förvirrad.


Storbritannien

40 miljoner recept på antidepressiva medel skrevs ut 2016 i Storbritannien. 7,3 miljoner människor använde antidepressiva 2020.


BBC One Panorama sände onsdagen 26 juli 2017 dokumentären A Prescription for Murder. Den handlade i stort om den 24-årige James Holmes från USA som öppnade eld i en fullsatt biosalong som visade premiären på Batman-filmen The Dark Knight Rises, och dödade 12 personer samt skadade 70 fler. James Holmes, som inte hade någon historia av våldsamheter, fick antidepressiva innan vansinnesdådet.


BBC One Panorama visar den ödesdigra effekt dessa medel kan ha som leder till psykos, våld och ibland, och inte så sällan, mordtankar och mord. Reportern Shelley Jones undersökte i första hand massmordet vid Batman-premiären, men tar även upp andra liknande fall där antidepressiva haft en avgörande roll, bland annat pappan som ströp sin elvaårige son och hur antidepressiva kopplas till 28 mord. Dessutom 33 tillfällen där folk fått mordtankar.


Dokumentärfilmaren Katinka Newman från Storbritannien fick antidepressivt medel efter en uppslitande skilsmässa. Omedelbart gick hon in i en toxisk psykos under fyra dagar där hon trodde att hon dödat sina barn och attackerat sig själv med kniv. Hon skrev senare en bok och gjorde en dokumentärfilm som skapade stor uppståndelse. (3)


Prozac såldes in med mördande reklam

Prozac lanserades med en lögn, likväl som alla efterföljande me-too preparat. Man hävdade nämligen att dessa SSRI-preparat (Selective Serotonine Reuptake Inhibitor) skulle förändra hjärnkemin hos deprimerade – och det gjorde den verkligen, men kanske inte på det sätt man avsett.

SSRI-preparaten, varav Prozac var det första, skulle nämligen förhindra återupptaget av serotonin i de avsändande nervsynapserna vilket skulle göra att de mottagande synapserna skulle kunna ta upp mer serotonin. Detta skulle alltså ”balansera hjärnkemin”. Låga halter av transmittorämnet serotonin hävdades vara orsaken till depression och Prozac skulle öka det genom att hämma resorbtionen.

Detta såldes in med mördande reklam – och mycket riktigt så var det en reklamfirma som kom på denna säljande slogan. Alla vek sig för den. Och mördande blev den verkligen.

Nå, reklamen stämde inte, men den sålde otroligt, och säljer fortfarande, trots att inga som helst bevis finns för påståendet om ”obalanserad hjärnkemi” och trots att mängder av forskare och läkare förnekat att det stämmer, till och med några av världens mest prominenta psykiatriker.


Kemiska obalanser

Påståenden om att mentala störningar orsakas av ”kemiska obalanser” används för att övertyga Läkemedelsverk världen över om att mentala sjukdomar har en fysisk grund och att de behöver godkännande av sina ”mediciner” för att bota dem. Läkemedelsverken kräver inga fysiska bevis för dessa påståenden, de behöver bara ”konsensus (överenskommelse) bland experterna för att bestämma vad en ”mental sjukdom” är och godkänna ”medicinerna”. Inga laboratorietester av något slag behövs för att diagnostisera psykisk sjukdom eller, som det nu populistiskt och eufomistiskt kallas, ”psykisk ohälsa” (vilket är samma melodi till annan text, för vem vill bli klassificerad som psykiskt sjuk, en diagnos som följer en livet ut.


Det finns inga blodtester, urintester, röntgen, MRI etc., som kan visa på att mentala sjukdomar och störningar har en direkt fysisk grund. Det finns ingen vetenskap alls. Bara åsikter.