top of page

Diagnosindustrin: Studie avslöjar ekonomiska kopplingar mellan DSM-deltagare och Big Pharma


Den konfliktfyllda alliansen mellan den psykiatriska-farmaceutiska industrin är utbredd i psykiatrins diagnoshandbok (DSM), vilket bekräftas i en ny studie som upptäckte $14,2 miljoner dollar i utbetalningar till medlemmarna i DSM-gruppen i amerikanska psykiatriförbundet.

 

I Sverige kommer snart 15 procent av landets framtida män vara funktionsnedsatta med ADHD-diagnos, 10 procent av kvinnorna. Tre fjärdedelar av landets värnpliktiga är ej accepterade för militärtjänst på grund av funktionsnedsättning, främst ADHD. 220 000 svenskar knaprar idag amfetamin, men får dock köra bil. Men värre kan det bli om vi tittar på USA.

 

77 miljoner amerikaner använder idag psykiatriska droger. 200 000 amerikanska barn mellan 0–5 år får amfetamin.

 

Orsaken till denna enorma diagnosindustri ligger i en diagnosbok som ges ut av amerikanska psykiatriförbundet (APA). Den heter DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och innehåller 350 (!) olika psykiatriska diagnoser. Så gott som alla psykiatriker i världen använder den. De flesta diagnoserna har röstats fram genom handuppräckning. Inga psykiatriska sjukdomar eller störningar (samma sak) har någon biologisk orsak och kan inte upptäckas genom testning, röntgen eller blodprov. De finns med andra ord inte. Allt är subjektivt baserat på beteende.

 

DSM är grunden till den enorma diagnosinflation vi ser i samhället idag.

 

En nyligen genomförd studie av British Medical Journal (BMJ) har visat att mer än hälften av läkarna som bidrog till den senaste och reviderade upplagan, DSM-5-TR, hade intressekonflikter med läkemedelsbranschen, och tillsammans tog de emot 14,2 miljoner dollar (142 miljoner kr). 

 

DSM, även kallad psykiatrins "faktureringsbibel", fungerar inte bara som ett verktyg för att erhålla ersättning för psykiatrisk behandling utan spelar också en central roll för att godkänna nya psykiatriska droger och används vid kliniska läkemedelsprövningar[1] Varje diagnos har ett statistisk nummer för att låta vetenskapligt, men i själva verket är de till för att psykiatrikerna skall få betalt från försäkringsbolagen. Utan diagnos inga pengar. DSM tillkom i en hast 1950 då försäkringsbolagen vägrade betala pengar för psykiatrins flum.

 

Internationella KMR (Citizens Commission on Human Rights International) har kampanjat i över två decennier för att förespråka offentligt avslöjande av ekonomiska band mellan läkemedelsföretag och psykiatrin. Forskarna betonar att intressekonflikter har potential att påverka kliniska resultat med bias. [2]

 

Forskarna i denna senaste studie inkluderar Lisa Cosgrove, en professor från University of Massachusetts-Boston, som har genomfört tidigare studier som avslöjar intressekonflikter för de tidigare DSM-4 och DSM-5. Den aktuella studien tar upp den senaste revideringen, DSM-5-TR, publicerad 2022. Andelen panelmedlemmar med stöd från Big Pharma var liknande mellan DSM-5-TR och  DSM-5[3]

 

Studien identifierade 168 personer som fungerade som arbetsgrupp till DSM-5-TR, varav 92 var baserade i USA och var föremål för avslöjande i Open Payments-programmet och av dessa 92 fick 55 (60 %) betalningar från läkemedelsindustrin. [4]

 

Open Payments är en allmänt tillgänglig databas i USA som identifierar pengar som ges av läkemedelsföretag till enskilda läkare och institutioner. Sedan 2013 är alla amerikanska läkemedelstillverkare skyldiga att avslöja dessa betalningar. [5]   

 

Sådan transparens är inte tillgänglig eller lättillgänglig i andra länder. Därför, som forskarna påpekar, använde studien endast information från Open Payments, som inte inkluderar betalningar till läkare baserade utanför USA.

Det är ett stort antal experter som saknas. Enligt APA var cirka 21 % av deltagarna i DSM-5-TR internationella experter. Man får då räkna med att ersättningen var 20 % mer. [6]

 

I enlighet med tidigare studier så var "panelmedlemmar i DSM som fick mest ersättning från läkemedelsföretag de som arbetade inom diagnostiska områden där läkemedelsbehandlingar oftast är standardbehandlingen ..."

 

Forskarna fastställde att nitton panelmedlemmar (med totalt 1 833 960 dollar i finansiering mellan sig) fick ersättning till stor del för att de "tjänstgjorde som föredragshållare på annan plats än ett fortbildningsprogram." Den största andelen av ersättningen var forskningsbetalningar, men forskningsfinansiering uteslöts i avslöjandet av finansiering av medlemmarna i DSM-5.

 

De 10 främsta DSM- diagnoserna för vilka deltagare i arbetsgruppen eller arbetsgruppen fick ekonomisk ersättning var:

 1. Läkemedelsframkallande rörelsestörningar: $8 443 468

 2. Sömn-vakna störningar: 1 892 430 $

 3. Störande, impuls- och beteendestörningar: 1 059 910 $

 4. Tvångssyndrom: 973 851 $

 5. Depressiva besvär: 875 373 $

 6. Neurokognitiva störningar: $872 277

 7. Schizofrenispektrum: 429 791 $

 8. Bipolära sjukdomar: 311 751 $

 9. Elimineringsstörningar: 143 770 $

 10. Personlighetsstörningar: 139 661 $

 

Mängden som ges till deltagare i panelen för läkemedelsframkallande rörelsestörningar (nr 1) är särskilt chockerande eftersom många av dessa störningar härrör från psykiatriska droger. Hjärnskador på grund av psykiatriska droger har ett särskilt avsnitt i DSM. Till exempel neuroleptikainducerad parkinsonism, malignt neuroleptikasyndrom, medicininducerad akut dystoni, medicininducerad akut akatisi (rastlöshet och oförmåga att stå stilla) och tardiv dyskinesi (ofrivilliga rörelse av muskler) för att nämna några. [7]

 

De fick alltså ersättning för de biverkningar som psykdroger ger, men som anges som en psykisk störning.

 

Malignt neuroleptikasyndrom rapporterades första gången 1956. Det listades som en psykisk störning i DSM-IV 1994. Patienter kan utveckla NMS inom timmar eller dagar efter exponering för ett orsakande läkemedel, där de flesta uppvisar symtom inom två veckor och nästan alla inom 30 dagar. [8]

 

Neuroleptika orsakar tardiv dyskinesi, manifesterad i ofrivilliga rörelser av läppar, tunga, käke, fingrar, tår och andra kroppsdelar; en "lukrativ svängdörrseffekt” i det att: antipsykotika skrivs ut, orsakar ett handikappande tillstånd, som i sin tur diagnostiseras som en annan psykisk störning, för vilken ett andra eller tredje läkemedel skrivs ut - med fler biverkningar – som i sin tur skall ha ytterligare läkemedel. [9]

 

Det faktum att Tardiv Dyskinesia döptes om till en "neurologisk störning" och lades till DSM, gör att det på ett missvisande sätt verkar vara en medicinsk sjukdom snarare än läkemedelsframkallad skada. [10]

 

Vanliga biverkningar av ett godkänt läkemedel mot tardiv dyskinesi inkluderar: problem med balans, koordination eller gång, dregling, oregelbunden hjärtrytm och rastlöshet, oförmåga att sitta stilla, behov av att fortsätta röra sig och darrningar och skakningar av fingrar eller händer. Det sistnämnda är liknande symtom som antipsykotika orsakar: akatisi. [11] 

 

År 2020, enligt databasen IQ Via Patient Tracking, tog mer än 11,1 miljoner amerikaner antipsykotika. Det motsvarar potentiellt 2,23 upp till 5,57 miljoner individer som permanent skadas av läkemedelsframkallande rörelsestörningar. [12]

 

Det finns 12 psykiatriker listade som medlemmar i DSM-5-TR:s arbetsgrupp för läkemedelsframkallade rörelsestörningar, som leds av tidigare APA-ordförande, dr Alan Schatzberg som chefredaktör. Han kom under federal senatsutredning 2008 på grund av hans


hemliga intressekonflikter med läkemedelsindustrin, då han hade 15 kopplingar till läkemedelsföretag, inklusive aktieägande. [13] 

 

Senaten fann "en brist på överensstämmelse" mellan vad han tjänade från läkemedelsföretag och vad han rapporterade till Stanford University där han fortfarande arbetar på institutionen för psykiatri och beteendevetenskap. Det är obligatoriskt att rapportera om finansiella kopplingar om man arbetar på ett universitet. Han ägde 6 miljoner dollar i aktier i ett företag som han var med och grundade, Corcept Therapeutics. [14] 

 

Mellan 2019 och 2022 rapporterade Open Payments att han fick nästan 104 000 dollar från läkemedelsindustrin. [15] 

 

Ett avslöjande från 2022 listar hans ekonomiska band till läkemedelsföretagen Janssen och Merck. [16] Schatzberg drar därför nytta av företag som tillverkar mediciner som kan orsaka rörelsestörningar. Merck producerar det antipsykotiska läkemedlet Saphris. [17] Janssen tillverkar antipsykotikan Risperidon och Invega, som båda kan orsaka rörelsestörningar, samt det antidepressiva medlet "Spravato (esketamin, en ketaminförening). [18] Nässpray med esketamin kan orsaka långvarig dåsighet, medvetslöshet och mentala förändringar (t.ex. förvirring om identitet, plats och tid, overklighetskänslor, känsla av avskildhet från sig själv eller kropp); det kan göra att vissa människor blir upprörda, irriterade eller uppvisar andra onormala beteenden; självmordstankar och -tendenser och kan orsaka en känsla av konstant rörelse av sig själv eller omgivningen. [19]

 

Lägg till detta Schatzbergs ekonomiska koppling till företaget COMPASS, som bedriver psykedelisk drogforskning på psilocybin (magiska svampar). [20] Psykedelika kan orsaka en annan DSM- störning: Hallucinogen-bestående Perception Disorder. [21]

 

Finansieringsvägar fick kritik från forskarna:

 • "Att vara på en talarbyrå eller vara en opinionsbildare är allmänt erkänt som en allvarlig ekonomisk intressekonflikt eftersom rollen som key opinion leader i grunden är en marknadsföringsroll; föredragen presenteras vanligtvis vid utbildningsevenemang sponsrade av industrin."

 • "Dessutom är viktiga opinionsledare inflytelserika inte bara för att de ofta är knutna till prestigefyllda universitet, utan också för att industrin förser dem med omfattande och inflytelserika plattformar och talaruppdrag."

 • "Effekten av ekonomiska intressekonflikter på den medicinska litteraturen, inklusive randomiserade kliniska prövningar, metaanalyser och kliniska diagnostiska och praktiska riktlinjer, har varit väldokumenterad i mer än två decennier." Till exempel, "det rapporterades nyligen att när metaanalyser (studier av ett flertal andra studier i samma ämne) av antidepressiva läkemedel (vilket inkluderade en författare som var anställd hos tillverkaren av det utvärderade läkemedlet) så var metaanalyser 22 gånger mindre sannolikt att ha negativa uttalanden om läkemedlet än andra metaanalyser.' På liknande sätt, när tillgång till den fullständiga opublicerade datamängden gavs till forskare som genomförde en omanalys av SmithKline Beechams studie 329 – en inflytelserik studie som drog slutsatsen att Paroxetin [antidepressivt läkemedel] var säkert och effektivt hos ungdomar – fann de en ökning av skadorna för Paroxetin som inte var redovisas i den publicerade litteraturen."

 

DSM har länge kritiserats för sin bristande vetenskapliga giltighet. Arbetsgruppens medlemmar röstar bokstavligen för att inkludera en psykisk störning i manualen. [22] Störningarna "upptäcks" inte på det sätt som medicinska sjukdomar är. Det finns inga fysiska tester eller blodprov för att bekräfta en DSM- störning. Efter att ha röstats fram till existens kan ett psykiatriskt läkemedel förskrivas för varje störning. [23] 

 

Som Carl Elliott, bioetiker vid University of Minnesota, säger: "Sättet att sälja droger är att sälja psykiatrisk sjukdom." [24] Och där är diagnoser och DSM ett mycket viktigt verktyg.

 

Kelly Patricia O'Meara, en prisbelönt journalist och tidigare kongressmedlem påpekar, "Läkemedelsföretag drar en psykisk störning ur DSM- hatten och får FDA-godkännande att använda ett redan existerande läkemedel för att behandla den. Välkända psykiatriker anlitas för att offentligt bekräfta sjukdomen som ett socialt problem...Voila! Confirmed psychiatric ill and a magic pill. Bekräftad psykiatrisk sjukdom och magiskt piller.”[ [25]

 

Idag tar nästan 77 miljoner amerikaner psykiatriska droger. [26] Som studien påpekar avslöjar APA inte protokoll från DSM:s möten offentligt, och det ger inte heller beskrivande sammanfattningar av föreslagna ändringar och skäl för att inkludera eller utesluta ändringarna.

 

Konsumenter och deras familjer bör logga in på CCHR:s Internationalla webbplats på dess avsnitt med titeln Mental Disorders: The Facts Behind The Marketing Campaign , och få tillgång till dess biverkningsdatabas för psykiatriska droger för att bli ytterligare utbildade i frågan.

 

DSM är grunden till den enorma diagnosinflation vi ser i samhället idag.

[1] Lisa Congrove, et al ., "Undisclosed financial interest conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis," BMJ, 10 januari 2024, https://www.bmj.com/content/384/bmj -2023-076902

[3] Lisa Congrove, et al ., "Undisclosed financial interest conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis," BMJ, 10 januari 2024, https://www.bmj.com/content/384/bmj -2023-076902

[4] Lisa Congrove, et al ., "Undisclosed financial interest conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis," BMJ, 10 januari 2024, https://www.bmj.com/content/384/bmj -2023-076902

[5] Lisa Congrove, et al ., "Undisclosed financial interest conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis," BMJ, 10 januari 2024, https://www.bmj.com/content/384/bmj -2023-076902

[6] "Människorna bakom DSM-5-TR," APA, 2022

[23] https://www.cchrint.org/issues/dsm-billing-bible/ ; Shankar Vedantam, "Drug Ads Hyping Anxiety Make Some Uneasy," The Washington Post , 16 juli 2001

[24] https://www.cchrint.org/issues/dsm-billing-bible/ ; Shankar Vedantam, "Drug Ads Hyping Anxiety Make Some Uneasy," The Washington Post , 16 juli 2001

[25] https://www.cchrint.org/issues/dsm-billing-bible/ ; Kelly O'Meara, talar till CCHR 34- årsjubileum och utmärkelser för mänskliga rättigheter, Los Angeles, 2002


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page