top of page

Det nya året måste innebära slutet på övergrepp och tvångsåtgärder inom psykiatrin”De sjuke skola vid hospital med mildhet behandlas.

Inga andra tvångsmedel må användas, än sådana, genom hvilka den sjuke, utan att kroppsligt misshandlas eller moraliskt förnedras sättas ur stånd att skada sig eller andra.”

– 1858 års Kongl. Maj:ts nådiga stadga, angående sinnessjukes behandling och wård


”Tvångsmetoder, inklusive psykiatrisk intervention på grund av ’medicinsk nödvändighet’ eller i ’patientens bästa intressen’ kan mycket väl liknas vid tortyr.”

– FN:s särskilda rapportör för tortyr


"Psykiatriskt slaveri kan inte reformeras - det måste avskaffas."

– Dr Thomas Szasz, professor i psykiatri


CCHR förstärker sitt engagemang för en värld utan våld, brutalitet och tvång inom psykiatrin, där mänskliga rättigheter, empati och fungerande metoder ersätter elchocker och hjärnskadande psykofarmaka. CCHR har lämnat in över 30 000 anmälningar.

– CCHR International 23 december 2022


Närmare en halv miljon människor är tvångsvårdade inom psykiatrin bara inom EU och USA. 12 000 är tvångsvårdade i Sverige. Globalt sett är det mycket svårt att ens uppskatta.


Vi har under de senaste åren sett psykiatrins misslyckande manifesteras i rubriker och artiklar vecka efter vecka i Sverige. Unga flickor låses in på rättspsyk med våldsverkare; människor elchockas med tvång och/eller tvångsmedicineras.

Bältesläggning av ungdomar med tvång kan ske i dagar, eller veckor i sträck. Ungdomar misshandlas och våldtas. Av de barn som hamnar på SIS eller HVB-hem har över 70 procent varit inne på psykiatrin innan och fått diagnos. Uppenbarligen hjälpte det inte, möjligen tvärtom. Dessutom anlitas psykiatriker på arvodesbasis av SIS. Det enda som ges är psykiatriska droger som förvärrar tillstånden. Flera flickor har begått självmord.


Internationell övervakare av psykiatrin

Under år 2022 höll KMR:s huvudorganisation, CCHR International (cchrint.org), lagstiftare underrättade om kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts inom mentalvården, psykiatrin i synnerhet, och lämnade in över 35 500 anmälningar och klagomål. De täckte frågor som att psykiatriska droger orsakar våld och skolskjutningar; avslöjandet av den nu motbevisade teorin att en kemisk obalans orsakar depression; samt dödsfall vid fasthållningar av barn i psykiatriska institutioner – allt detta tar ut sin rätt på ett yrke som nu motvilligt tvingas bevittna kritik av sitt beroende av tvångsmässiga psykiatriska metoder. FN:s råd för mänskliga rättigheter och WHO har båda fördömt användningen av tvång inom psykiatrin.


En psykiater skrev nyligen i Psychiatric Times att han står inför ännu ett år med psykiatrins dalande rykte. Han citerade KMR:s medgrundare, den framstående professor Thomas Szasz, doktor och professor emeritus, medlem i American Psychiatric Association:

”Psykiatri definieras konventionellt som en medicinsk specialitet som sysslar med diagnos och behandling av psykiska sjukdomar. Jag hävdar att denna definition, som fortfarande är allmänt accepterad, placerar psykiatrin i sällskap med alkemi och astrologi och binder den till kategorin pseudovetenskap."


Men psykiatrikern misstolkade citatet och hävdade att Szasz inte trodde att människor upplever psykiska problem. Det är inte sant. Han informerade helt enkelt om att psykiska problem inte är fysiska sjukdomar som kan identifieras på samma sätt som diabetes, cancer eller en hjärntumör. Med Szasz ord:

"Inget beteende eller dåligt beteende är en sjukdom eller kan vara en sjukdom. Jag förnekar inte förekomsten av hjärnsjukdomar; tvärtom, min poäng är att om psykiska sjukdomar är hjärnsjukdomar borde vi kalla dem hjärnsjukdomar och behandla dem som hjärnsjukdomar – och inte kalla dem psykiska sjukdomar och behandla dem som sådana.” [1]


Szasz förnekade heller inte att fysiska sjukdomar kunde framkalla eller förvärra psykiska besvär. Det första man därför bör göra med personer med psykiska besvär är att ge dem en kompetent medicinsk undersökning. Upp till 80 procent har en underliggande fysisk, mätbar sjukdom eller störning.

Anledningen till att psykiatrin kallar det psykisk ”sjukdom” är, dels så att de skall kunna efterlikna de medicinska läkarna för att få respekt och för att kunna fakturera försäkringsbolagen som tröttnat på det psykiatriska flummet, och dels för att kunna skriva ut ”mediciner” som bara döljer de symtom de inte kan bota på annat sätt.


Om psykiska ”sjukdomar” skulle vara hjärnbaserade, vilket psykiatrin hävdar, så skulle de övergå till neurologernas område, inte psykiatrikernas. För att komma ur den fällan startades det som idag kallas neuropsykiatri. Man lade helt enkelt beslag på ett område som inte finns, det finns nämligen inga som helst tester som visar att psykiska problem är organiskt hjärnbaserade (förutom tumörer och andra fysiska hjärnsjukdomar som kan upptäckas genom tester). Men det finns inga objektiva diagnostiska tester för att bekräfta diagnosen depression (eller andra psykiska störningar). Diagnosen ställs enbart på basis av patientens beteende och andras rapporter om personens beteende. Man kan ju försöka det med cancersjukdom eller hjärntumör.


Faktum är att man i Psychiatric Times-artikeln medgav att den pågående kritiken mot psykiatrin bygger på dess diagnosmanual DSM som beskrivs som "helt enkelt en pseudovetenskap".


Den tidigare chefen för National Institute of Mental Health (NIMH) psykiatern Thomas Insel, jämförde "psykiatriker med förmoderna läkare som ställde felaktiga diagnoser, saknade objektiva tester och inte hade några botemedel, medan deras mediciner har negativa effekter."


Internt möter yrket enorm självkritik. Samma psykiater skrev:

"Psykiatrin som medicinsk disciplin är ett misslyckande. Ännu värre, psykiatrin utgör en serie misslyckanden under hela dess tvåhundraåriga historia..."


En australisk psykiater sa vid en amerikansk psykiatrikonferens 2022:

"Psykiatri är inte så mycket en hybrid av medicin och juridik som en avkomma från en blandras... Psykiatriker vill desperat betraktas som seriösa läkare, inte som dumbommar."


Den pensionerade psykologen Phillip Hickey skrev att "psykiatrin är i grunden en felaktig vändning i mänsklighetens historia. Det finns förståeliga skäl till varför psykiatrin granskas så mycket mer än andra medicinska specialiteter." Dessa skäl är "eftersom de systematiskt ljuger för sina klienter angående källan till och orsakerna till deras elände … och de ger farliga droger och elchocker utan att förklara risken för skada och till och med dödsfall...." [2]


Han tillade att det är en "ganska vanlig erfarenhet i samhället att individer som inte städar upp efter sina egna handlingar förr eller senare kommer att få någon annan att städa upp efter dem. Och det här är precis vad som händer med psykiatrin."


Det är därför CCHR International och dess världsomspännande nätverk av avdelningar finns – för att rensa upp området mentalhälsa genom att

identifiera och utrota deras övergrepp.


Psykiatriker drabbades av en ytterligare nedgång i somras med den banbrytande studien, "The serotonin theory of depression: a systematic paraply review of the evidence", publicerad i Molecular Psychiatry. Forskare från University College London (UCL) motbevisade grundligt och definitivt teorin om att depression orsakas av en kemisk obalans i hjärnan. [3] Detta innebär i förlängningen att inga psykiska sjukdomar och störningar orsakas av kemiska obalanser i hjärnan. Det är bara psykiatrins förlängning av medeltidens teori om obalans i de fyra kroppsvätskorna som är orsak till psykiska besvär.


Media exploderade internationellt med rubriker som: "Depression och kemisk obalans - stora läkemedelsvinster från teorier som forskare säger inte existerar" och "The Great Psychiatry Fraud".


Efter detta skickade CCHR meddelanden till USA:s och världens psykiatriska paraplyföreningar och uppmanade dem att kontakta sina medlemsorganisationer för att få dem att sluta marknadsföra teorin om kemisk obalans till patienter eller annars riskera stämningar för konsumentbedrägeri.


Förra året publicerade FN:s råd för mänskliga rättigheter ytterligare en rapport om psykisk hälsa och mänskliga rättigheter som upprepade behovet av att stoppa all påtvingad institutionalisering och ofrivillig tvångsbehandling, inklusive medicinering och elchocksbehandling – en hjärnskadande praxis som en miljon människor inklusive små barn, utsätts för varje år. Detta beror på att "Tvång, ofrivillig behandling och tvångsplacering är oförenliga med mänskliga rättigheter", stod det. [4]


FN tog upp hur stater bör upphäva bestämmelser om påtvingad institutionalisering och ofrivillig behandling och tillade att det finns ett överdrivet beroende av psykiatriska läkemedel som måste upphöra. [5]


Ett Harvard Law School Project on Disability publicerade en rapport som även förstärkte detta: "När utgör mentalt tvång tortyr?" Den påstod att FN:s särskilda rapportör för tortyr har indikerat att tvångsmetoder, inklusive "psykiatrisk intervention på grund av ’medicinsk nödvändighet’ eller i ’patientens bästa intressen’ mycket väl kan liknas vid tortyr". [6]


Thomas Szasz gav rådet:

"Enligt min åsikt kan 'mental hälsa' – i betydelsen andligt välbefinnande – inte förbättras med slagord, droger, kommunala mentalvårdscenter eller ens med miljarder dollar som spenderas på ett 'krig mot mentalsjukdom’ … Det bästa, ja, det enda hoppet för att komma till rätta med problemet med ’psykisk sjukdom’ ligger i att försvaga – inte i att stärka – kraften hos institutionspsykiatrin.” [7]


I ett av sina sista offentliga tal vid ett jubileumsfirande av KMR före hans död 2012, sade Tomas Szasz:

"Det är uppenbart att så länge som psykiatriker arbetar villigt och ivrigt i en social [miljö] där de har plikten och makten att fängsla så kallade mentalpatienter och 'behandla' dem mot deras vilja, så utövar de psykiatriskt slaveri.”

Han fortsatte: "Psykiatrisk slaveri kan inte reformeras – det måste avskaffas." [8]


Och vidare:

”Vi förhåller oss till varandra på två motsatta sätt: genom samverkan och genom tvång. Vissa psykiatriska relationer sker i samförstånd, andra är tvångsmässiga. Överenskommen psykiatrisk behandling, baserad på samarbete, är som ömsesidigt önskad älskog. Tvångspsykiatri, baserad på makt, är som en våldtäkt.” (Szasz 2004)


CCHR/KMR ser fram emot ett nytt år där tvångsmässiga psykiatriska metoder avskaffas och mänskliga rättigheter, empati och humana metoder ersätter dem globalt.


Referenser:

[2] Philip Hickey, Ph.D., “Why Is Psychiatry So Defensive About Criticism?” 27 Jan. 2022, https://www.madinamerica.com/2022/01/psychiatry-defensive-criticism/

Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, 49th session, Human Rights Council, “Summary of the outcome of the consultation on ways to harmonize laws, policies and practices relating to mental health with the norms of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and on how to implement them,” 28 Feb.–1 Apr. 2022

[5] Ibid.

[6] Matthew S. Smith & Michael Ashley Stein, “WHEN DOES MENTAL HEALTH COERCION CONSTITUTE TORTURE?: IMPLICATIONS OF UNPUBLISHED U.S. IMMIGRATION JUDGE DECISIONS DENYING NON-REFOULEMENT PROTECTION,” Fordham International Law Journal, Vol 45:5, 2022, https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol45/iss5/2/, pp. 785-786

[7] Thomas S. Szasz, M.D., The Manufacture of Madness, (New York [NY]: Harper & Row, 1970), p. xvii

[8] Thomas S. Szasz, speech at CCHR International’s 37th Anniversary, 2006

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page