top of page

Demonstration mot psykiatrins övergrepp


KMR, Kommittén för mänsklig Rättigheter, höll en demonstration i Lund lördagen den 2 oktober 2021 mot psykiatrins övergrepp på mänskliga rättigheter. Det var en regnig lördag men uppehåll under tiden då demonstrationen hölls.

Demonstrationen hölls för att belysa att det sker dagliga övergrepp mot mänskliga rättigheter inom psykiatrin. De korta budskapen på plakaten, och de korta saker som sades i megafonen fick mycket stor uppmärksamhet från förbipasserande.

Budskapet om att psykiatrin inte klarar sin uppgift att hålla svenska folket sinnesfriskt var ganska tydligt med en enda reservation, det är psykiatrin själva som skapar diagnoserna och på detta sätt visar att vi blir mer och mer sinnessjuka. Psykiatrin har samtidigt med detta utvecklats till en mycket lönande affär, men för vem?


Men psykiatrin gör mer än att inte leverera resultat – för miljardtals kronor. De gör även direkta övergrepp på mänskliga rättigheter.

Under demonstrationen gavs ett flertal exempel på uttalanden från mycket kunniga läkare, och psykiatriker från olika ställen i världen, och t.o.m. från FNs rapportör, som uppmanar Sverige att satsa på alternativ. FN-kommittén rekommenderar Sverige att öka tillgången på öppenvård och alternativa behandlingsmetoder. Norge har öppnat ett medicinfritt psyksjukhus. Sverige borde absolut göra detsamma. FN-kommittén vill också se en effektiv uppföljning av all behandling och alla beslut om tvångsintagning på psykiatriska institutioner.

Riksdagen har satt ett mål om att Sverige når full respekt för de mänskliga rättigheterna. Det ligger i länsstyrelsernas grunduppdrag att främja målets genomslag i länen.

Individen skall själv få bestämma över sin kropp och hälsa.

Artikel 14 i konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger individen rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Den rätten handlar om att individen själv skall få bestämma över och kontrollera sin kropp och hälsa. Tvångsmedicinering, riskfyllda experiment och andra övergrepp på hälsan förbjuds.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tydlig: all medicinsk behandling ska grundas på den enskildes samtycke. Trots detta sker elchocker under tvång. Elchocker överlag är ett rent övergrepp på hälsa såväl som mänskliga rättigheter.

Skadorna från ECT kan vara enorma – skadestånden lika enorma.

· Region Stockholm fick betala över två miljoner kronor till en kvinna som blivit totalt handikappad efter en serie elchocker, och dessutom våldtagen av en vårdare som även gick in och läste hennes journaler.

· Agnetha från Skaraborg dog efter en serie elchocker hon fick för sin depression – mot sin vilja.

· En annan patient från Skaraborgs sjukhus begick självmord efter en serie elchocker.

· Stures fru dog efter 15 elchocksbehandlingar. Annette mådde väldigt dåligt och kunde varken äta eller sova. Psykiatrin brakade på med elchocker tills hon avled.

· Se mer på elchocker.se


Irland förbjöd i december 2015 tvångsmässiga elchocker och på Island har man aldrig använt tvång inom psykiatrin – utan problem. I USA håller nu ett flertal delstater på med att förbjuda elchocker på barn, initierat av KMR där.

Under demonstrationen såväl som vid tidigare kontakter med personer som hamnat i psykiatrins klor avslöjas att många är livrädda för att man skall tvångsintas igen till denna fängelseliknande förvaring.


En vanlig fråga man fick var ”så vad skall jag göra i stället” Detta finns belyst på KMRs hemsida, KMR.nu.

Det kommer också att vara tema vid nästa demonstration som är planerad i slutet av november också den i Lund.

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comentários


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page