top of page

Att tro på jultomten - en mental störning?Psykiatrin och psykologin har förklarat barns tro på jultomten som skadlig. Pippi, Emil och Dennis är bokstavsbarn enligt psykfolket. Detta är symptomatiskt för hur många beteenden i barndomen som betecknats som en psykiatrisk störning. Själva har de definitivt tomtar på loftet som trott på något i 35 år som inte fanns.


Psykiatriker har omdefinierat många beteenden i barndomen som psykiska störningar, men de har också diagnostiserat tron ​​på jultomten som skadlig för barn, och dessutom anklagat föräldrar som får barnen att tro på detta som lögnare och förrädare.


Allt från barns problem med läsning eller matematik och dåligt uppförande till att inte sitta still i klassen, säga emot lärare och föräldrar eller tappa bort sina leksaker är nu diagnoser i psykiatrins diagnostiska manual (DSM). Detta för att göra det möjligt för yrket att kunna fakturera försäkringsbolag och därmed fånga in en stor del av marknaden för ”beteendestörningar” på 90,5 miljarder dollar (940 miljarder kronor) om året – bara i USA. Den marknaden kommer att beräknas uppgå till 132 miljarder dollar år 2027 (1,3 biljoner kronor). [1]

Mannen som dödade jultomten

Psykiatrin har kritiserats för att ha döpt om många beteenden hos barn som psykiska sjukdomar och störningar. Bland annat kreativ fantasi. När en ledande internationell psykiater, G. Brock Chisholm, för första gången förklarade tomten som en myt och varnade föräldrar att uppmuntra tron på honom på grund av faran för barns psykiska hälsa, orsakade det en offentlig upprördhet.[2]Denna upprördhet är fortfarande berättigad men bör också riktas till psykiatrins diagnostiska manual (DSM) som, sedan den först publicerades 1952, har ökat antalet störningar hos barn med mer än 1400% – allt baserat på godtycklighet, utan vetenskaplig merit.

Idag diagnostiseras barn som inte ens blivit av med blöjorna med psykisk ohälsa, vilket leder till en avsevärd ökning av behandling, inklusive psykiatrisk drogkonsumtion för de allra minsta. En miljon barn 0-5 år får psykofarmaka i USA.

Chisholms uttalande i november 1945 gav honom titeln "mannen som dödade jultomten". Han sa,

"Varje barn som tror på jultomten har fått sin förmåga att tänka permanent förstörd. Kan du föreställa dig ett barn på fyra som förleds att tro att en vuxen man kan klättra nerför en skorsten ... att jultomten kan täcka hela världen på en natt och dela ut presenter till alla! Han kommer att vara en man som har magsår vid 40, får ryggvärk när det finns ett tufft jobb att utföra och vägrar tänka realistiskt när krig hotar.”[3]

Chisholms uttalanden väckte omfattande kritik och en mediastorm, med uppmaningar om att han skulle avgå från det offentliga ämbetet som vice hälsominister i Kanada. Uppmaningarna blev obesvarade och istället utnämndes han till den första generaldirektören för WHO 1948 och var med och grundade World Federation for Mental Health (WFMH) samma år.[4] En privat förening som hyste ett flertal psykiatriker från Nazityskland som organiserade utrotandet av en kvarts miljon mentalpatienter – utan straff.


Samvetet skulle lobotomeras

1945 gick han ut hårt till ledande myndigheter i Washington, D.C., inklusive biträdande direktören för krigsmobilisering, om att idén om "bra och dåligt" hade orsakat "frustration, underlägsenhet, neuros och oförmåga att njuta av livet."[5]

Att vara otrogen skulle alltså inte vara något problem, men däremot skuldkänslorna. Det är väl bara en psykopat som inte känner skuldkänslor för vad han eller hon gjort. Vilket kanske definierar psykiatrin.

Chisholm attackerade läror om rätt och fel vilket skulle ingjuta skuld, rädsla och fördomar hos barn, vilket i sin tur orsakade krig.[6]

Om barnen kände skuld för att ha snattat godis så skulle det alltså kunna leda till ett tredje världskrig. Inte det att barnet snattat, utan att de kände sig dåliga över det.


Chisholm lade ansvaret på psykiatriker, som han hävdade hade "flytt från sina moraliska bojor", med ”ansvaret att befria rasen från dess förödande börda av gott och ont."[7]

Kan det kanske vara anledningen till att psykiatrin är den mest kriminella av alla medicinska specialiteter. Tusentals psykiatriker har dömts för allt från mord, styckning, våldtäkter och droglangning. KMR har alla uppgifter. Det är bara inte allmänt känt. Media som går i deras ledband vägrar publicera det.


Utplånandet av rätt och fel i samhället

Chisholm sade vidare, ”Den gemensamma nämnaren i ’vilken grundläggande psykologisk förvrängning som ligger till grund för varje civilisation och den enda psykologiska kraft som kan framkalla dessa perversioner [neurotiska symptom] är moral, begreppet rätt och fel, giftet som för länge sedan beskrevs och varnades för som 'frukten av kunskapen om gott och ont’.”[8]

"Vi har svalt alla möjliga giftiga säkerheter som matats till oss av våra föräldrar, våra söndagsskollärare och alla andra lärare, våra politiker, våra präster, våra tidningar och andra med ett egenintresse av att kontrollera oss... Omtolkningen och så småningom utrotning av begreppet rätt och fel som har varit grunden för barnuppfostran är målet för praktiskt taget all effektiv psykoterapi”.[9]


Genom WFMH verkställdes Chisholms övertygelser, via en av dess etablerande stadgar som säger, "... Familjen är nu ett av de största hindren för förbättrad mental hälsa, och bör därför försvagas, om möjligt, för att befria individer och särskilt barn från tvång av familjelivet.”[10]


Detta låter kanske bara som ett mörkt eko från det förflutna, men sanningen är den att dessa uttalanden från västvärldens mest kända och inflytelserika psykiater fick oerhörd genomslagskraft. Om inte annat kan vi se det i dagens samhälle där kärnfamiljen håller på att upplösas och moralen försvinna. Andra individer och grupper har tagit över, men grunden ligger hos psykiatrin.


Moral en sjukdom

Inte långt efter Chisholms uttalanden kom en svensk psykiater, Pehr Henrik Törngren, ut med en bok med titeln Moralsjukdomen där samvete och moral betraktades som ”en vidskepelse vilande på kollektiv suggestion, så att säga en människosläktets barnsjukdom”.


Religionen skulle naturligtvis utplånas, i samma veva som tomten. En bestraffande man med skägg i himlen!? Nå, det kan naturligtvis diskuteras, men samtidigt spolade man ut barnet med badvattnet så att säga. Religionen värnade om moralen med sina tio guds budord och sunt leverne. Det fick inte längre läras ut i skolan. I dag har man luciatåg utan religiösa inslag. Och där försvann de sista moraliska värderingar människan hade. Nu är det uppenbarligen fritt fram att tycka och agera som man vill, enligt psykiatrins våta dröm.


Pippi lider av Asperger och är narcissistisk

Men tillbaka till tomten. Fortfarande pågår en kampanj bland psykologer och psykiatriker att tron på tomten är skadlig. Men nu är det inte bara tomten, det är Pippi Långstrump, Karlsson på taket. Emil i Lönneberga och Dennis, som alla har fått en, eller flera bokstavskombinationer.


Psykiatriker och psykologer har sedan länge dömt ut Astrid Lindgrens skapelser, Pippi och Emil, som överaktiva ADHD-barn. De är ute efter mer strömlinjeformade barn som sitter still i klassen och inte opponerar sig mot överhögheten. Men barn såväl som föräldrar över hela världen älskar Astrid Lindgrens skapelser.

Om barn i Italien inte uppvisar alla kriterier för vad som klassas för överaktivitet, så tror föräldrarna att det är något fel på barnet. I Frankrike kan barnen visserligen få diagnos, men mycket sällan amfetamin.Media är full av psykologer som skall förklara hur farlig Astrid Lindgrens skapelser är för barnen. Pippi kan ha haft psykos, använt narkotika eller haft en hjärnskada, enligt en psykolog.

Men Astrid var inte den som köpte detta. I ett brev till KMR innan hon gick bort skrev hon att amfetaminbehandlingen gjorde henne mycket upprörd, och om hon bara hade orkat hade hon kämpat emot den. Hon hoppades dock att ”ni fortsätter den här viktiga kampen på framgångsrikaste sätt…”

I Lärarnas Tidning skrev en speciallärare att diagnoserna hjälpt skolorna att få mer pengar och att många skolor tvingar fram diagnoserna genom att säga, ”Utan diagnoser inga extraresurser”. Läraren förespråkade istället, ”tydliga gränser, struktur, delaktighet, enkla instruktioner, handling, beröm, konkret undervisning om abstrakta begrepp.


Men tillbaka till tomten igen. I en artikel i Psychology Today stod följande,

"Problemet med jultomten är flerfaldigt … För det första kan det främja utvecklingen av vad som senare i livet kallas ’magiskt tänkande’, vilket är en potentiellt allvarlig kognitiv snedvridning som många terapeuter kämpar kraftigt för att få sina klienter att upphöra med.” Symptomen på detta kan leda till "en mängd vidskepelser och irrationella övertygelser som ofta är kärnan i sjukdomar som OCD [Obsessive Compulsive Disorders] och olika psykoser."[11]

Tron på tomten skulle alltså leda till psykos, ja, ja. Barnens fantasi och skapande förmåga har inga gränser och är till stor hjälp för att skapa resurser för framgång när barnet växer upp. Idag testar stora företag som Apple sina arbetssökande för kreativt tänkande genom att ge en omöjlig situation och be dem lösa den. Att klassificera kreativt tänkande som en mental sjukdom klassificerar nog snarare psykiatrin och psykologin som allvarligt störd, eller värre.


Tomtar på loftet

Men låt oss istället se på vad psykiatrin trott på i många år. Deras rådande teori har varit att mental sjukdom och störning beror på ”en kemisk obalans i hjärnan”. Den teorin har legat som grund till ett hejdlöst nerdrogande av miljontals människor med starka, självmords- och aggressionsframkallande antidepressiva och andra psykiatriska droger. Inte ett dugg bättre än placebo enligt flera undersökningar. Alltså, tron kan försätta berg. Men har man då redan förpassat kreativt tänkande i papperskorgen, så blir psykdroger enda lösningen – passande nog.


En mycket uppmärksammad artikel i Molecular Psychiatry i somras avslöjade och avfärdade teorin om en kemisk obalans som en myt, utan några som helst vetenskapliga bevis. Den hypotesen har nu officiellt bekräftats som felaktig, även inom psykiatrin. Det blev en av de mest delade vetenskapliga artiklarna överhuvudtaget. Med andra ord har hjärnans kemikalier inget med depression eller psykisk sjukdom att göra. Antidepressiva lägger bara ett dimmigt lock över de underliggande problemen (obs! inte sjukdom) som frodas, men ger en mängd biverkningar och beroende. Dock har det under de sista 35 åren inbringat mångmiljardbelopp till psykiatrin och deras allierade läkemedelsbolag.

Med andra ord har de själva trott på något som inte existerat. Och vad det har orsakat i form av lidande i form av kraftiga biverkningar, beroende och sanslöst våld, går inte ens att uppskatta. Tomten är rena helgonet förhållandevis.


Referenser:

[1] “U.S. Behavioral Health Market Size to Worth Around US$ 132.4 Bn by 2027,” Precedence Research, 10 Nov.2021, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/11/10/2331828/0/en/U-S-Behavioral-Health-Market-Size-to-Worth-Around-US-132-4-Bn-by-2027.html

[2] Josephine Mazzuca, “Santa’s No Hoax: Canadians Say They Believe,” Gallup, 24 Dec. 2002,https://news.gallup.com/poll/7468/santas-hoax-canadians-say-they-believe.aspx

[3] “Brock Chisholm,” The Canadian Encyclopedia,” 30 Mar. 2022,https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/brock-chisholm

[4]Op. cit., Gallup, 24 Dec. 2002

[6]Op. cit., The Canadian Encyclopedia

[7] Brock Chisholm, “The Reestablishment of Peacetime Society: The Responsibility of Psychiatry,” WilliamAlanson White Memorial Lectures, Second Series, First Lecture, 23 Oct. 1945, Psychiatry: Journal of Biology andPathology of Interpersonal Relations, Vol. 9, No. 1 (Feb. 1946), p. 9”

[8]Op. cit., Psychiatry: Journal of Biology and Pathology of Interpersonal Relations 9, no. 1 (February 1946), p. 7

[9]Ibid., p. 9

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten
Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page