top of page

Att ersätta Prozac med LSD är som att byta sittplats på Titanic


"Det tog 30 år för myten om ’kemisk-obalans-i-hjärnan-orsakar-depression’ att bli fullt erkänd som pseudovetenskap och farligt vilseledande för konsumenterna. Vi bör känna igen tecknen för samma marknadsföringsbedrägeri med psykiatrins ersättningsdroger i form av psykedelika, såsom LSD, ketamin, meskalin, ecstacy och psilocybin och förhindra att vi "turn on, tune in, drop out" på dessa sinnesförändrande droger innan det är för sent."


Psykedelika gör comeback med en omsättning på 100 miljarder kronor om året, och ersätter de vinstförlorande antidepressiva medlen; med det följer en ny våg av vilseledande, oprövade teorier om att förändringar i hjärnkemin kan förändra ditt sinnelag.

– Jan Eastgate, ordförande CCHR/KMR 26 augusti 2022


Den mytiska och nu avslöjade teorin, att en kemisk obalans i hjärnan orsakar depression och psykisk störning som startade den antidepressiva industrin 1989, omformuleras idag för att få oss att ta psykedeliska droger för vår psykiska ohälsa istället. I kölvattnet av att antidepressiva medel (Prozac/Fontex, Zoloft och Paxil) har avslöjats som inte mer effektiva än placebo – med ett reellt hot mot industrins vinster – förespråkas nu psykedelika för att ersätta antidepressiva och fånga upp en förväntad marknad på 10 miljarder dollar per år.[1]


Men denna förändring i teorier och behandling är som att byta sittplats på Titanic.


Psykiatrin har i sin iver att hitta den heliga Graalen vad gäller behandlingsmetoder även gått över till att slicka grodor. Den senaste behandlingsmetoden är nämligen hallucinogent gift från ökengrodan Bufo alvarius. Giftet från Bufo alvarius är så kraftigt att det bara på några minuter slår ut personen. Det har blivit så populärt att biologer varnar för att hela grodstammen håller på att slås ut.


För den ryska oligarken Subbotin gällde det bokstavligen. Han dog nyligen efter att ha prövat grodgift.


En studie på 515 personer visade att grodgiftet producerade en skala av emotioner såsom rädsla, sorg, fysisk stress, vansinne, död, paranoia. Man säger att det är en av de mest kraftfulla hallucinogener i världen, på grund av att den så snabbt löser upp identifikationen med jaget. Upplevelsen varar från några minuter till en timme. Man blir aldrig sig själv efter detta, säger så gott som alla som provat.


Är det detta man vill uppnå inom psykiatrin?


Teorin om den kemiska obalansen baserades på idén att låga nivåer av signalsubstansen serotonin i hjärnan kunde ökas med antidepressiva medel för att avhjälpa depression. En liknande teori marknadsfördes på 1960- och 70-talen för att använda hallucinogener som LSD – både lagligt och olagligt – innan drogen på goda grunder förbjöds 1968. Idag kallas psykedelika: "serotonerga (serotoninhöjande) hallucinogener."[2]


Annan text till samma melodi.


David B. Yaden, Ph.D., biträdande professor vid Center for Psychedelic and Conscious Research vid Johns Hopkins University School of Medicine, höll en presentation om "The Evidence for Psychedelics in Psychiatry" vid American Psychiatric Associations (APA) årliga kongress i maj 2022 och berättade att "serotoninmolekyler faktiskt ser ganska lika ut som LSD och psilocybin - alltså serotonerga hallucinogener."[3]


Detta var innan myten om kemisk obalans avslöjades. Men vad säger psykiatrin nu när serotonin och hjärnkemi inte alls visar sig orsaka depression eller psykisk ohälsa.


Ekonomin styr

Den globala antidepressiva marknaden minskade med 42 % från 26,25 miljarder USD 2020 till ca 16 miljarder USD 2021, [4] då introduktionen av generiska versioner av läkemedlen kraschade försäljningen för företag med patent.[5] Detta är ett incitament för ett psykedeliskt återupplivande. Och det är en enorm marknad. IQVias statistik för 2020 visar att 45 miljoner amerikaner tar antidepressiva medel. Med ett behandlingsmisslyckande på minst 46 %, finns det en potentiell marknad på 20 miljoner människor som uppmuntras att "turn on, tune in, drop out" - på hallucinogener, slagorden för psykedelisk droganvändning på 1960-talet . Som en artikel i en Slate-tidning från augusti 2022 om psykedelika rapporterade så letar läkemedelsföretag efter psykedelika som ett sätt att ersätta dyra recept på psykiatriska droger för vilka läkemedelsbolagen hävdar är "ineffektiva."[6]


Med andra ord så vet de om att psykiatrins droger inte fungerar.


Ett företag som marknadsför psykedelika gör det genom att hänvisa till att "misslyckandefrekvensen för traditionella mediciner är hög...” och att "Depression och ångestdämpande mediciner överträffar knappt ens placebo!" Och till slut: "Det är dags att upptäcka kraftfulla lösningar som fungerar."


Men i och med att antidepressiva inte fungerar bättre än placebo, så kommer man kanske att möta en groda vid nästa besök hos psykiatern. ”Varsågod att slicka…!” Kvack, så är man borta!


Ja, LSD, ketamin, ecstacy och psilocybin är verkligen kraftfulla – men knappast fungerande i dess rätta betydelsen.


När man nu står inför förlorade vinster, erkänner idag den psykiatriska-farmaceutiska industrin att deras psykofarmaka är ineffektiva – inte bättre än placebo. Men det var inte vad konsumenterna fick veta när SSRI och efterkommande antidepressiva släpptes med löften om fungerbarhet och en revolution inom mentalvårdsbehandling. Det skulle ta 30 år.


Detta påminner starkt om tobaksindustrin.


Och om industrin har ljugit om teorin om kemisk obalans och användbarheten av antidepressiva sedan 1980-talet, vilken hype matas konsumenterna idag med om psykedelika?


Media rapporterade att en nyligen genomförd studie fann att 65% av amerikaner som kämpar med psykisk ohälsa vill ha tillgång till psykedelika som behandling. Men det är bara det att "undersökningen" genomfördes av Delic Holdings Corp. – en organisation som vill att psykedeliska behandlingar ska göras tillgängliga för alla. Delic förvärvade Ketamine Wellness Centers (KWC) i november 2021.

En annan studie hävdar att ketamin är säker, förhindrar självmord och botar upp till 75% av deprimerade, självmordsbenägna och självskadepatienter på bara några veckor. Denna ”undersökning” som faktiskt publicerades, utfördes av MindPeace Clinics som specialiserar sig på ketaminbehandingar.

Det gjordes ingen dubbelkontrollstudie, ingen peerstudie, alltså ingen oberoende part fick studera den. Patienterna fick själva betala $495 per tillfälle, och fick ”ketaminterapi” tio gånger, alltså närmare 50 000 kr för hela ”behandlingen”. De rapporterade själva in alla symtom och upplevelser. 30 procent hoppade av studien.

En läkare från Lund fick kommentera studien. Han menade att doseringen ”kan anses vara mycket hög” vilket nog var milt uttryckt i detta sammanhang, eftersom han själv laborerar med ketamin. Patienterna fick ketamin till punkten av dissociation, vilket inte behövdes(!), skrev han. Nej, det hoppas vi inte. 28% använde illegala droger. Dessutom undrade han varför 81% av deltagarna använde antidepressiva. Och för övrigt, vem har råd med detta.


Vi själva undrar varför denna studie överhuvudtaget publicerades i en etablerad medicinsk tidskrift (16/9-2022).


Ketamins hallucinogena egenskaper antas vara kopplade till dess påstådda antidepressiva effekter, men till och med Psychiatric Times rapporterade att dess utbredda användning – även om den inte godkänts av Food and Drug Administration (FDA) – har "hoppat över den vetenskapliga förståelsen." Trots bristen på vetenskap påstod de att "Ketamin kan framkalla förändringar i medvetande och personliga referensramar liknande de som uppnås med serotonerga psykedelika..."[7]


Idag driver Delic den största kedjan av psykedeliska mentalvårdskliniker i USA, med 13 bedrägligt namngivna Ketamin "Wellness" Clinics. Företaget har planer på att öppna ytterligare 15 kliniker under de kommande 18 månaderna. KWC närmar sig 100 000 ketaminbehandlingar och tillkännagav ett nytt samarbete med Veterans Administration (VA) i Arizona. Veteransoldater skall alltså nu få LSD. Räcker det inte med traumatiska händelser. Och vem vill ha disassocierade soldater?


Ett annat bioteknikföretag som marknadsför ketamin hävdar att med dess användning, "kan du omkalibrera hjärnan under tiden för neurogenes" (utveckling av nya hjärnceller), ett psykobabbel som påstås beskriva tillståndet efter en ketamininjektion.

Företaget har upphovsrättsskyddat dess psykoterapimetod – som används tillsammans med ketamin – för att, som de hävdar, "hjälpa patienter att utvärdera sina upplevelser under det sinnesförändrande tillståndet." Och dess resultat är bättre än placebo, hävdar företaget vidare!


Utvärdera sina erfarenheter? Dessa är subjektiva förändringar av verkligheten – som är objektiv. Det är ungefär lika vetenskapligt som The Imperial-Royal Dream Book, publicerad i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, där drömmar godtyckligt tolkades som profetiska; till exempel, om man drömde om att vara gift, var det "varslande om döden och mycket ogynnsamt för drömmaren; det betecknar fattigdom, fängelse och olyckor.” Men om man drömmer om att hjälpa till på ett bröllop, förutspår det glädjande nyheter eller stor framgång! Återigen, att drömma om att rensa ogräs i trädgården "betyder att hälsa, lycka och långt liv förmodligen kommer att ges till dig."[8] Freud kallade drömterapi för "den kungliga vägen" till det omedvetna - den del av hans verk som kritiserades som en "triumf av pseudovetenskap."[9]


En pseudovetenskap nu utökad till att förklara hur psykedelika ”kan” fungera.


Bioteknikföretaget licensierar nu sitt ketaminprotokoll för att behandla alkoholmissbruk trots att ketamin inte är godkänt av FDA för denna användning. I ett pressmeddelande skrev företaget, "Tillsammans med ett uttalande från 2017 från en rådgivare (council) i American Psychiatric Association har detta gjort det betryggande för utövare att använda det off-label i USA..." (off-label betyder att läkare kan använda det utöver dess godkända användningsområde).


Ett annat bioteknikföretag som investerar i psykedelisk forskning avslöjade varför det kommer att finnas stöd för psykiatrins senaste hallucinogena droger, oavsett biverkningar: "Försäkringsbolag gillar psykedeliska terapier, eftersom 10 000 dollar för magisk svampbehandling är ingenting jämfört med att sätta någon på Zoloft, ett ångestdämpande, eller ADHD-läkemedel varje dag och behöva betala för dessa [recept] vecka efter vecka ... ur försäkringsperspektivet kommer den totala livstidskostnaden för en patient att bli drastiskt mindre än de nuvarande psykofarmakologiska antidepressiva medlen etc” [10]


Dagens propaganda kring psykedelika luktar av de falska försäkringar som gjordes på 1990-talet om myten om kemisk obalans och hur SSRI var en revolutionerande ny behandling för att korrigera obalansen och avhjälpa depression. Och på samma sätt gjordes detta på 1960- och 70-talen när psykedelika garanterades förbättra vår mentala hälsa.


Ecstacy hyllades enormt av psykiatriker och psykoterapeuter på 1980-talet som använde det tillsammans med terapi. Det skulle rädda världsfreden och spruckna förhållanden, hävdade de. Därefter blev det en gatudrog med förödande konsekvenser.


År 1963 rapporterade Life Magazine att "Potensen [hos LSD] har viktiga konsekvenser för beteendevetenskap. Om så mycket kan hända från en så liten källa, kan normalt beteende bero på extremt fina kemiska balanser.” [11]


Teorierna bakom hur psykedelika "fungerar" idag förblir hype snarare än vetenskap. Auktoritativa kommentarer använder ofta ord som "visas" och ”tyder på” eftersom teorierna – som den om den påstådda kemiska obalansen i hjärnan – inte har underbyggts vetenskapligt. Här är ett litet exempel på förklaringarna:


• "Hallucinogener tros producera sina förnimmelseförändrande effekter genom att verka på neurala kretsar i hjärnan som använder serotonin."[12]

– U.S. National Institute on Drug Abuse (NIDA)


• Hallucinogener kan orsaka "en tillfällig kemisk obalans i hjärnan, som orsakar hallucinationer och andra effekter som eufori."[13]

– Elizabeth Hartney, BSc, MSc, MA, PhD, psykolog, chef för Center for Health Leadership and Research på Royal Roads University, Kanada.


• "Psykedelika förmår hjärnan att förändras övergående på sätt som verkar tillåta en återställning att äga rum och tillåter förändringar i tidigare "fastlåst" sätt att känna och tänka på saker."

– Direktör för Center for the Neuroscience of Psychedelics vid Massachusetts General Hospital och tidigare psykiater vid MGH.


• Psykedelika "ändrar själva neuronernas struktur", vilket "kan påverka hur hjärnan är kopplad, och följaktligen hur vi känner, tänker och beter oss... forskare vet nu att depression inte bara är resultatet av en "kemisk obalans." [15]

– David E. Olson, biträdande professor, Institutionen för kemi; Institutionen för biokemi och molekylär medicin; Center for Neuroscience, University of California.


• "Forskare är inte helt säkra på varför människor reagerar olika på psykedelika, men ny forskning tyder på att genetiska variationer i en serotoninreceptor kan vara en faktor."

– Healthline


Intressekonflikter: En handelsvara

I september 2021 hyllade Scientific American fördelarna med psykedelika i en artikel med titeln "En renässans för psykedelika kan fylla en långvarig behandlingslucka för psykiatriska störningar." Artikeln skrevs av Danielle Schlosser och Thomas R. Insel. Båda avslöjade sina intressekonflikter: Schlosser är psykolog och senior vice president för Compass Pathways, som genomför kliniska prövningar av psilocybin (hallucinogen förening som finns i vissa svamparter). Insel är tidigare chef för U.S. National Institute for Mental Health (NIMH), världens största institut för mental hälsa, och konsult till Compass. Han struntade i att nämna att han också är investerare i företaget. Compass har redan gjort tillräckligt med syntetiska doser av psilocybin för att förse mer än 30 000 patienter, enligt Bloomberg Businessweek.[17]


De skrev att forskning som utförts under det senaste decenniet tyder på att psilocybin, vanligtvis taget i pillerform, har potential att behandla missbruksstörningar, inklusive alkoholism och nikotinberoende, såväl som depression. När de är "effektiva", tillade de, "tycks psykedelika ge långtidseffekter, ibland efter en enda administrering, vilket tyder på att de inte bara är symtomreducerande utan sjukdomsmodifierande."


Även om den forskningen inte är avgörande än, förutser Paul Hutson, en professor vid University of Wisconsin-Madison, som studerar psilocybin och leder skolans centrum för psykedelisk forskning, att FDA kommer att godkänna psilocybinkapslar för att behandla åtminstone några av dessa ”sjukdomar” - med största sannolikhet inom de närmaste fem åren eller så. [18] Den nuvarande amerikanska administrationen sätter också ihop en arbetsgrupp för att påskynda behandlingar med MDMA (ecstasy) och psilocybin.[19]


Psykedelika skapar gatumissbruk

Precis som med 1960-talets hallucinogena rusning, när LSD gick från psykiaterns soffa till gatorna, rapporterar en ny studie från Columbia University Mailman School of Public Health att amerikaner ”turn on, tune in, drop out” mer än någonsin (slogan av psykologen Timothy Leary som var den största promotorn av hallucinogena droger. Det betydde att man genom hallucinogena droger (turn on) skulle gå in i en annan värld (tune in) och ut ur konventionella värderingar vilket gjorde att många hoppade av skolorna (Drop out).


CIA och mindcontrol med LSD

Minst ett 80-tal universitet, 12 sjukhus, 44 institutioner, 3 fängelser och många hundra psykiatriker var på 1950- och 60-talen engagerade i att finna sätt att manipulera människors tänkande med LSD – många på uppdrag av CIA som ville styra människor genom att inplantera kommandon i det undermedvetna för att utföra saker de normalt inte skulle göra, lönnmord till exempel. Utan att komma ihåg det. Enbart vid institutionerna var över 200 psykiatriker engagerade. Detta vid sidan av alla privatpraktiserande psykiatriker som använde LSD. Man tror att 40 000 människor världen över utsattes för LSD-experiment under 1950 och 60-talen – många ovetandes. Många hamnade på sinnessjukhus.John Lennon sade 1980: ”Vi får inte glömma att tacka CIA och deras armé för LSD. Det är vad folk glömmer, att de hittade på LSD för att kontrollera folk.” Inte långt därefter sköts han ihjäl utanför sitt hem av Mark Chapman, som hade fått psykiatrisk behandling på Hawaii innan han sköt Lennon. Han hörde röster som sa till honom ”skjut honom, skjut honom!”


Användningen av hallucinogena droger bland tonåringar och vuxna ökade från 1,7% år 2002 till 2,2% år 2019 – nu uppskattad till 5,5 miljoner människor i USA från 12 år och äldre. Andelen LSD-användning ökade totalt sett, men mest av allt bland unga vuxna, i åldrarna 18 till 25, som fyrdubblades, från 0,9% till 4%, under sin 18-åriga studieperiod. Detta var bara några av de talande trender som forskare hämtade från National Survey on Drug Use and Health, publicerad i tidskriften Addiction.[20]


Det finns många exempel på vad som kan hända när personer går på droger, inte minst på LSD.


14 LSD-påtända säkerhetsvakter på kärnvapenbas

Som ett exempel på vad som kan hända med ökad popularitet av LSD, så rapporterade Associated Press att personal på en amerikansk missilbas med kärnvapen använde LSD. En ur personalen rapporterade att han kände sig paranoid. Kanske inte så bra på en missilbas. En annan att han älskade de vibrerande färgerna. 14 ur personalen disciplinerades, sex hamnade i krigsrätt. De flesta var stationerade inom basens säkerhetsstyrkor med ansvar för kärnvapen.


Farorna är redan kända

• Enligt NIDA, "Effekterna av hallucinogener som LSD kan beskrivas som droginducerad psykos – förvrängning eller desorganisering av en persons förmåga att känna igen verkligheten, tänka rationellt eller kommunicera med andra. Vidare, "Användning av hallucinogena droger ger också tolerans mot andra droger i denna klass, inklusive psilocybin och peyote." [21]


• "Man kan ha livsavgörande negativa upplevelser", sa Katharine Neill Harris, en narkotikapolitisk forskare vid Rice University i Texas.[22]


• Mikrodosering av LSD eller psilocybin är redan utbredd och utsätter människor för risker, eftersom man tror att genom att ta små doser – kanske 10% av en standarddos – med några dagars mellanrum, kan vissa människor uppleva fördelar i mental hälsa och kreativitet utan att bli höga. Men mikrodosering, rapporterade The New York Times, "kan vara skadligt, och det finns vissa bevis för att det kan skada hjärtat med tiden. Ny forskning tyder också på att de upplevda ”positiva” effekterna av mikrodosering hos människor till stor del kan orsakas av placeboeffekten. Mikrodosering av LSD kan också medföra fysiska risker. I en studie på råttor hade mikrodosering av LSD motsatt effekt av en trip; det fick råttorna att visa tecken på psykiatrisk sjukdom, såsom aggression ... I likhet med mikrodosering av psilocybin kan det också anstränga hjärtat genom att överanstränga nervcellerna runt organet."


• En studie gjordes på detta fenomen med mikrodosering för att se om man blev mer kreativ. 20 vuxna blev uppdelade med olika doser av LSD (6,5, 13 eller 26 mikrogram LSD eller en placebo) under kontrollerade former med test. Vad de fann var att mikrodosering inte åstadkom mycket i form av kreativitet. Deltagarna kände sig mer kraftfulla och ökad sällhet (bliss), men också ökad ångest. De såg ingen ökad kognitiv förbättring, inget förbättrat arbetsminne, inte heller gjorde de bättre ifrån sig på olika sociala tester. Det fanns även direkt negativa effekter med mikrodosering. De tog ”längre tid på sig för att utföra kreativa tester” och gav ”lägre positiv gradering på bilder med positivt emotionellt innehåll”. (18A)


• "Om du ständigt stimulerar dessa neuroner, även med en liten dos av dessa [hallucinogena] ämnen, kan neuronerna helt enkelt inte klara av det", sa David Olson.[23]


Allan Horwitz, Ph.D., skrev i en recension publicerad i The Medscape Journal 2008: "Efter ett hänfört mottagande [av SSRI] vid introduktionen av dem i slutet av 1980-talet, vilket kvarstod tills osäkerheten uppstod under de första åren av under 2000-talet, bevittnar vi nu en stigande kör av cynism och misstro av dessa droger.”[24]


Vi ser samma hänförda mottagande vad det gäller psykedeliska ämnen, understödd av en oförändrad hjärnkemisk teori och påståenden om en "renässans" inom mentalvårdsbehandling. Det tog 30 år innan myten om "kemisk-obalans-i-hjärnan-orsakar-depression" till fullo erkändes som pseudovetenskap och farligt vilseledande för konsumenterna. Vi bör känna igen tecknen på samma marknadsföringsbedrägeri med psykedelika och förhindra att vi "turn on, tune, drop out" på dessa sinnesförändrande droger innan det är för sent.


Psykiatrins historia är fyll med misslyckade behandlingar, ormgropar, överraskningsbad, piskor, insulinchocker, elchocker, lobotomier, eugenik med gasning (tyska psykiatriker dödade hundratusentals patienter, redan innan gaskamrarna togs i bruk), lobotomi med laser i Sverige (stoppad av KMR). Likt en kameleont har de slingrat sig fram genom ett helt århundrade. När en behandling misslyckas dyker det upp en annan.


Det finns också ett slags inbyggt försvar för dessa droger bland användare. I och med dess sinnesförändrande egenskaper (turn on) tror man att man upplever något positivt, samtidigt som man bryter konventionella mönster (tune in) och släpper sitt ansvar för sin omgivning (drop out). Exemplet med kärnvapenbestyckade missilbasen är skrämmande. Man blir övertygad om att droger är det rätta och lyssnar inte på motargument. På så sätt faller samhället sönder om psykiatrin får fortsätta i den riktningen.Läs mer här:


Referenser:

[1] Sonari Glinton, “Big Pharma Is Betting on Psychedelics for Mental Health: Will it Pay Off,” Slate, 18 Aug 2022, https://slate.com/technology/2022/08/psychedelic-drugs-mental-health-compass-pathways.html

[3] “The Recent Resurgence of Psilocybin: Is It Here to Stay?” Psychiatric Times, 22 Aug. 2022, https://www.psychiatrictimes.com/view/the-recent-resurgence-of-psilocybin-is-it-here-to-stay

[6] Op. cit., Sonari Glinton, Slate, 18 Aug 2022l

[8] The Imperial-Royal Dream Book (Jones, Printer, John Street, London,) pages 39 and 73

[10] Op. cit., Sonari Glinton, Slate, 18 Aug 2022

[11] Robert Coughlan, “The Chemical Mind-Changers,” Life magazine, 15 Mar. 1963.

[12] “How Do Hallucinogens (LSD, Psilocybin, Peyote, DMT, and Ayahuasca) Affect the Brain and Body?,” National Institute of Drug Abuse, https://nida.nih.gov/publications/research-reports/hallucinogens-dissociative-drugs/how-do-hallucinogens-lsd-psilocybin-peyote-dmt-ayahuasca-affect-brain-body

[13] “How Psychedelic or Hallucinogenic Drugs Work,” verywellmind.com, 25 Nov. 2020, https://www.verywellmind.com/what-are-psychedelics-22075

[14] Peter Grinspoon, MD, “Back to the future: Psychedelic drugs in psychiatry,” Harvard Health Publishing, Harvard Medical School, 22 June 2021, https://www.health.harvard.edu/blog/back-to-the-future-psychedelic-drugs-in-psychiatry-202106222508

[18] Danielle Schlosser, Thomas R. Insel, “A Renaissance for Psychedelics Could Fill a Long-Standing Treatment Gap for Psychiatric Disorders.” Scientific American, 14 Sept. 2021, https://www.scientificamerican.com/article/a-renaissance-for-psychedelics-could-fill-a-long-standing-treatment-gap-for-psychiatric-disorders/

[19] Op. cit., Sonari Glinton, Slate, 18 Aug 2022

[20] Hannah Sparks, “Millions more are tripping on psychedelic drugs than ever before: study,” New York Post: 19 Aug 2022, https://nypost.com/2022/08/19/millions-more-are-tripping-on-psychedelic-drugs-than-ever-before-study/; full study: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.15987

[21] “How Do Hallucinogens (LSD, Psilocybin, Peyote, DMT, and Ayahuasca) Affect the Brain and Body?” National Institute of Drug Abuse, https://nida.nih.gov/publications/research-reports/hallucinogens-dissociative-drugs/how-do-hallucinogens-lsd-psilocybin-peyote-dmt-ayahuasca-affect-brain-body

[22] Kat Eschner, “The Promises and Perils of Psychedelic Health Care,” New York Times, 5 Jan. 2022, https://www.nytimes.com/2022/01/05/well/psychedelic-drugs-mental-health-therapy.html

[23] Ibid.

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page