top of page

Antidepressiva ökar risken för tidig död med 33 procent


I förra nyhetsbrevet visade vi hur galen psykiatrin kan vara och hur de genom falska studier lyckats droga ner hela befolkningar med psykdroger. 2 712 000 svenskar hämtade ut någon form av psykofarmaka år 2019, och 1 042 000 av dessa fick antidepressiva medel. Låt oss se på två olika sidor av forskningen runt detta. Samtidigt som farmakologiprofessor Elias Eriksson från Sahlgrenska Akademin i Göteborg fick internationell uppmärksamhet i media för sin studie om antidepressiva och sitt unika påstående att antidepressiva är både ”säkra och effektiva” så kom en mycket större studie som visar att antidepressiva ökar risken för tidig död med 33 procent. Den fick ingen press alls.


Att Eriksson fick internationell uppmärksamhet i medicinska tidskrifter för sin studie är inget konstigt. Psyko Pharma är svältfödd på positiva omdömen om antidepressiva efter alla välgrundade artiklar om beroende, självmordsbenägenhet, sanslöst våld och andra svåra biverkningar, och bortser gärna från sådana petitesser som att Eriksson är kopplad finansiellt till en uppsjö av läkemedelsbolag och lika gärna kunnat agera som deras marknadschef.


Media frossade i dessa nyheter om att antidepressiva är både ”säkra och effektiva”. Media i Sverige framställde Eriksson som en ”oberoende forskare” och har inte ställt en enda kritisk fråga om alla hans kopplingar till och uppdrag för de läkemedelsbolag, vars studier han, utan möjligheter till insyn (vägrade lämna ut information), ”omanalyserar” för att rädda profiterna för de antidepressiva medlen. Dessutom, och inte minst, var han tvungen att visa resultaten för läkemedelsbolaget Lundbeck innan publicering. Bara en sådan sak. Han var dock verksam inom Sahlgrenska Akademin. Detta låg till grund för den våg av antidepressiva som genomsköljde landet.


Kraftig ökad dödsrisk

En ny mycket stor studie som utförts av forskare vid McMaster University i Kanada har kommit fram till att antidepressiva medel höjer dödsrisken hos deprimerade, men annars friska människor, med 33 procent. Forskarna analyserade data från 17 tidigare studier som involverade 380 000 människor. Studien visade att människor som använde antidepressiva regelbundet hade en mycket större risk för tidig död. Forskarna påpekar att antidepressiva genom sitt funktionssätt skadar vitala organ som hjärta, lungor, lever och njurar (1).


Forskningsledaren Paul Andrews sa: ”Vi är mycket oroade över resultaten. Riskerna är extremt allvarliga.” Det här var en mycket stor studie. Elias Erikssons studie gällde en godtycklig, positiv ”omanalys” av läkemedelsbolagens egna studier, och omfattade bara 3334 patienter. Trots det fick den kanadensiska studien ingen uppmärksamhet alls i Sverige. Man skall veta att den forskning Eriksson gjorde har finansierats med 8 miljoner av våra skattemedel (via Vetenskapsrådet), med 1,8 miljoner av AFA Försäkring och med 1 miljon av Hjärnfonden – och att Eriksson manipulativt framställts som ”oberoende forskare” trots att han haft decennielånga intima förbindelser med tillverkarna av de preparat han nu för deras räkning ”omanalyserar”. (2)


Elias Eriksson får i medias positiva vinkling av antidepressiva medel chansen att framföra att dessa fungerar ”mycket bättre” än placebo. De som säger något annat ”har en ideologiskt baserad motvilja mot psykofarmaka” låter han läsarna veta. Han för med det vidare sin tradition att hävda att alla dem som inte tar del i hans hyllningar av antidepressiva är styrda av ideologi. Som då han med hänvisning till den numera ökände psykiatrikern Göran Isacsson (3), för Stockholms läkemedelskommitté (2006) berättade: ”Endast den som har en principiellt och ideologiskt grundad motvilja mot antidepressiva farmaka kan undgå slutsatsen att det senaste decenniets nedgång i antalet självmord i Sverige är relaterad till det ökade användandet av antidepressiva farmaka.” I en artikel (4) om självmord bland unga brakar SvD i samma anda på med rubriken ”Antidepressiva har fått självmorden att minska”.


Problemet är att självmorden bland unga inte alls gått ner. Problemet är vidare att det sedan länge är känt att antidepressiva medel i de samlade kliniska studierna på unga visat sig ge en dubbelt så hög risk för självmordsbenägenhet som behandling med sockerpiller. Det är därför preparaten sedan 2004 har den allvarligaste varningstexten – en så kallad Black Box Warning – om just ökad självmordsbenägenhet (5). På grund av de självmord som följde efter intag av GlaxoSmithKlines antidepressiva Paxil fick de sätta ut på etiketten: Frekvensen av självmordsbeteende var högre när patienter behandlades med paroxetine (generiska namnet för Paxil) jämfört med placebo. (6,7 gånger högre.) FDA ändrade det senare till att alla antidepressiva innebar en sådan risk och skulle ha en Black Box Warning på etiketten. (6)


Se också den i BMJ publicerade Cochranestudien, där slutsatsen var: … in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled.” Antidepressiva orsakar självmordbenägenhet och aggression hos unga.(7)


Hur kan den massmedia som förväntas granska makten och som säger sig stå för ”kvalitetsjournalistik” missa så viktiga studier för att i stället förmedla psykiatrins och läkemedelsbolagens falska marknadsföring? SvD:s senaste artikelserie är dock ett lysande undantag. (8)(4) https://www.svd.se/antidepressiva-har-fatt-sjalvmorden-att-minska/av/mia-holmberg-karlsson

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC518888/


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nuDen internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comentários


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page