Psykiatriker Marco Nobis privata elchocksbolag i ekonomisk kris


Psykiatriker Marco Nobis, ordförande för Nordens elchocksförening (NACT), har som KMR tidigare berättat fråntagits rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel (1). Hans aktiebolag – ”Skandinaviens enda privata ECT-avdelning” – har gått i konkurs, och det rekonstruerade bolaget är i allvarlig ekonomisk kris.

Psykiatriker Nobis är sedan länge ordförande för The Nordic Association for Convulsive Therapy (NACT). Han är också chefläkare för ”Smärt och Psykiatricentrum Malmö AB”, och stoltserar på hemsidan med att erbjuda både elchocker och ADHD-behandling.

Han fråntogs av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) rätten att skriva ut narkotika. HSAN fann, efter anmälan från IVO, att Nobis missbrukat sin behörighet att förskriva narkotika, agerat oskickligt och oaktsamt, på ett sätt som utgjort en fara för patientsäkerheten.

Marco Nobis borde även fråntas rätten att verka som psykiatriker och ge elchocker.

En vidare granskning har nu visat att Nobis tidigare bolag – Malmö Psykiatriska Institut AB – presenterat som “Skandinaviens enda privata ECT-avdelning”, år 2018 försattes i konkurs, och gick över till att bli ”Smärt och Psykiatricentrum Malmö AB”. Ett bolag som gått med förlust och med nöd och näppe undvikit att upprätta en kontrollbalansräkning och en potentiell likvidation.

En PR-video över det konkursade bolagets ECT-verksamhet ligger fortfarande på nätet. En grovt vilseledande video, där elchocker beskrivs med orden ”Det är en säker behandling med få biverkningar … och efter det att man vaknar upp fungerar kroppen som den ska.” En beskrivning som är så falsk att den borde leda till vidare undersökningar från IVO om den övriga patientinformation som Nobis klienter får.

Fakta är att elchocker ger mängder av allvarliga skador, och att deras egentliga funktion är att skapa minnesstörningar.

Se mängden av ytterst allvarliga skador efter ECT:

www.elchocker.se

1. https://www.kmr.nu/single-post/2020/07/03/Elchocksordf%C3%B6rande-Marco-Nobis-f%C3%B6rlorar-f%C3%B6rskrivningsr%C3%A4tt

______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Highlights
imagesCALOQXUG.jpg
Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin