top of page

Skolläkare ”smälte samman hjärnhalvorna” på elever med antidepressiva medel


En skolläkare i Västmanland skrev ut blodtrycksmedicin och antidepressiva till stressade, nedstämda barn, för att ge ”stressbrott” och få deras hjärnhalvor att smälta samman (!) Skolförvaltningen satte till sist stopp och IVO begär nu att läkarens legitimation dras in. Men på Läkartidningens hemsida försvarar en ledande psykiatriker läkarens agerande – utan att veta något om fallet.

Argumenten för förskrivningen var fullständigt bisarra. Man undrar vid en genomläsning av utredningen om fler läkare och psykiatriker övertygar föräldrar om förskrivning av psykofarmaka med liknande argument. Och om fler skolförvaltningar borde komma till barnens försvar. Minst 17 barn har skolläkaren behandlat.

I utredningen framgår att läkaren skrev ut antidepressiva till barnen då ”huvudproblemet i många fall är kemisk obalans i hjärna och nervsystem som leder till mer eller mindre svåra beteendeproblem”.

Vi ser hur myten om den kemiska obalansen lever vidare inom det psykiatriska fältet trots alla avslöjanden.

Men i det här fallet var fantasin om vad antidepressiva medel gör fullständigt gränslös. Läkaren skrev ut antidepressiva till eleverna med argumenten att pillren skulle ha följande mirakulösa effekter: ”har en social effekt då den sammansmälter höger och vänster hjärnhalva”; ger patienten ”större tillgång till helheten och höger hjärnhalva”; ”tanken att öppna upp kommunikationen mellan vänster och höger hjärnhalva via corpus callosum”; ”för att få mer holistiskt perspektiv på tillvaron”.

I tillägg till antidepressiva gav läkaren barnen ofta blodtryckssänkande medel – för att ge ”stressbrott”. I flera fall stod barnen på centralstimulantia (amfetamin) och gavs i tillägg till det antidepressiva medel och blodtrycksmedicin för att elever ska ”få mer holistiskt perspektiv på tillvaron”.

Skolläkaren skall också ha gett samma utlåtande till flera barn, vilket gett IVO intrycket att behandlingarna av patienterna skett på ”löpande band”, vilket också läkaren själv har använt för att beskriva sitt arbete.

I utredningen kan vi ta del av den pseudodiagnostiska härva som finns i psykiatrin. Där läkaren spekulerar i om barnen har ”Asperger light”, ”NP-nära beteenden”, ”NPF-nära tillstånd utan tillräckliga symtom för diagnos”, ”atypisk autism”. Det behövdes inte mycket mer än dessa spekulationer för att barnen skulle få antidepressiva och blodtryckssänkande medel. Det räckte att barnen uppvisade ”god formell men något nedsatt kontakt och viss nedstämdhet” för att vara en kandidat för antidepressiva.

IVO konstaterar i utredningen (25/6-20) att läkaren ”agerat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ” när han påbörjat behandlingen av patienter ”med antidepressiva medel utan att ha gjort närmare undersökningar”; att han inte ”tagit relevanta prover såsom thyroideaprover och blodvärden för att utesluta somatiska orsaker”; ”borde … erbjudit psykologisk behandling”; ”borde ha följt patienternas tillväxtkurvor eftersom antidepressiv medicinering kan påverka pubertet och tillväxt”. Man framhåller också den ökade risken för självmordsrelaterat beteende som antidepressiva bevisats ha för barn och ungdomar.

Man beskriver indikationerna för den blodtrycksmedicin som läkaren skrivit ut till barnen, som alla handlar om olika former av hjärt-/kärlstörningar – inte ”stressbrott”, och framhåller de vanliga besvärande biverkningarna av dessa mediciner.

Summa summarum bedömningen att läkaren ”har varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning vid sin vård och behandling av barn och ungdomar i elevhälsan och att hans legitimation som läkare därför ska återkallas”.

Men vi ser i Läkartidningen (6/7-20) hur den före detta ordföranden i Svenska psykiatriska föreningen Christina Spjut slår tillbaka och kritiserar IVO för ”konstig syn på läkemedelsordination”, samt undrar ”vilka experter/rådgivare IVO använder sig av”. En ryggmärgsbaserad reaktion, till försvar för en kollega, utan att veta något alls om fallet. En fascinerande inblick i hur hårt man inom professionen håller varandra om ryggen.

______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page