top of page

Den galna psykiatrin avslöjas


Konsumtionen av psykofarmaka ökar lavinartat och så gör även sjukskrivningarna för psykiatriska diagnoser. Bland unga ökar även antalet självmord stadigt. Något är helt på tok inom psykiatrin, vilken mer eller mindre betraktar människan som en maskin. Det menar psykiatern och psykoterapeuten Johan Stiernstedt, som i boken Den galna psykiatrin beskriver en vårdapparat i förfall – men också hur utvecklingen kan vändas.

– Våga tro att du själv kan påverka ditt mående, att du själv kan styra ditt liv. Våga tro att du inte måste ha psykofarmaka. Ha modet att tro att det är möjligt att jobba med dina tankar, känslor och beteenden. Våga tro att vi människor är något utöver våra fysiska kroppar. Och – testa tanken att vi har en själ som överlever döden, föreslår Johan Stiernstedt.

Med det framhäver vi att Johan Stiernstedt definitionsmässigt är en av verkligt få som lever upp till namnet psykiatriker – som betyder läkandet (iatri) av själen (psyk). Övriga psykiatrer är fanatiska medlemmar av den kemiska religion som tror att hjärnan är samma som själen och bombarderar den med ytterst skadliga kemikalier. Prozac har blivit oblaten, men frälsningen är långt borta.

Den ensidiga synen på hjärnans ”kemiska obalans”, som faktiskt inte har någon vetenskaplig grund, enbart finansiell, gör att det anses vara meningslöst att prata med patienten.

1,6 miljoner svenskar tog ut recept på psykofarmaka det senaste året, och det förra… En miljon använder antidepressiva. De flesta är kvinnor. Trots det, eller kanske tack vare det, så har självmordsstatistiken bland unga kvinnor gått upp stadigt de senaste åren. Varningstext om ökad självmordsrisk finns på så gott som alla antidepressiva. Trots det så sätter man igång stora och kostsamma kampanjer för att undersöka orsaken till den höga självmordsfrekvensen. Tips: läs bipacksedeln.

Johan Stiernstedt har jobbat som överläkare inom psykiatrin men gick över till att bli psykoterapeut med egen praktik. Under hans år inom psykiatrin kolliderade hans människosyn med psykiatrins biologiska inriktning, då man fokuserar på hjärnan och dess signalsubstanser – något som har lett till kraftigt ökande mängder psykofarmaka på bekostnad av samtal och psykoterapi.

Förutom att han behandlar den problematiska sidan med psykiatrin och dess människosyn i sin bok, menar han, utan att bli religiös, att man måste se till den själsliga sidan av människan. Idag är allt materialistiskt och så betraktas även människan. Hjärnan har blivit själen som skall behandlas med allehanda preparat. Men trots det, eller igen, tack vare det, blir vi allt sjukare.

I en intervju säger han:

– Ha modet att tro att det är möjligt att jobba med dina tankar, känslor och beteenden. Våga tro att vi människor är något utöver våra fysiska kroppar. Ha modet att tro att vi inte bara är någon sorts avancerade datorer. Och – testa tanken att vi har en själ som överlever döden, föreslår Johan Stiernstedt.

Kan beställas på förlaget siljansmasar.com

_______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page