top of page

Elchocksordförande Marco Nobis förlorar förskrivningsrätt


Psykiatriker Marco Nobis, ordförande för Nordens elchocksförening (NACT), har fråntagits rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. Han har enligt HSAN missbrukat sin behörighet att förskriva narkotika, agerat oskickligt och oaktsamt, på ett sätt som utgjort en fara för patientsäkerheten.

Psykiatriker Nobis är sedan länge ordförande för The Nordic Association for Convulsive Therapy (NACT). Han är också chefläkare för ”Smärt och Psykiatricentrum Malmö AB”, och stoltserar på hemsidan med att erbjuda både elchocker och ADHD-behandling.

Men efter anmälningar till IVO från flera olika apotek, om att Nobis skrivit ut ”stora mängder narkotiska läkemedel”, undersökte myndigheten ärendet och gav rekommendationen att Nobis borde fråntas rätten att skriva ut narkotika. Och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattade beslutet om att göra så; förvaltningsrätten avslog Marco Nobis överklagan.

_______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page