top of page

231 barn tog överdoser av ”ADHD-droger” i självdestruktivt syfte. Media och myndigheter tiger.


Förra året tog 231 barn (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” (Ritalin, Concerta, Elvanse) i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. Det är det högsta antalet någonsin. Totalt har 1330 barn tagit överdoser, medvetslösa och hallucinerande.

Bakom siffrorna (från Giftinformationscentralen) döljer sig en ofantlig tragik med barn som i många fall fått åka ambulans till akutmottagningar för behandling.

Det här är fakta som är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter sticker huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns – den tredje statsmakten, media, tiger om skandalen och har i det här området bara spelat rollen av maktens megafoner. I det fallet får man kalla dem fakemedia – för att undanhålla data är lika illa som att ge falska data. KMR har publicerat detta och skickat data till media i ett par år, så de kan inte säga att de inget visste. KMR har faktiskt varnat för detta och andra scenario sedan 1988.

Vansinnet med barn som tar överdoser – ofta av sin egen av psykiatriker utskrivna ”medicin” – är ingen nyhet, även om överdosfallen förra året nådde en nivå som vi aldrig sett tidigare.

Några exempel:

• 14-åring, tagit sexton gånger normaldosen av sin Strattera; till sjukhus med ambulans.

• 15-åring, tagit runt 50 Elvanse på några dagar; ”varit psykotisk, varit uppvarvad, inte sovit”, nu på sjukhus.

• 12-årig tjej, tagit sexton gånger normaldosen av sin Concerta; på sjukhus, ”nervös … hjärtklappning, hög puls”.

• 14-årig tjej, tagit Elvanse; på sjukhus, ”plockig, hallucinerar”.

• 16-årig tjej, tagit 10 Ritalin och 8 Mirtazapin (antidepressiv) i självmordssyfte; på sjukhus, hittades ”halvt medvetande, såg elefanter, hörde röster”.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2019 alltså var 231 barn (!) som tog överdoser i självdestruktivt syfte av de oftast narkotiska preparaten.

Troligen skulle dessa personer bli än mer chockade om de fick veta att 1330 barn (!) sedan 2011 tagit överdoser av ”ADHD-droger”. Och inget har vi kunnat läsa om det i massmedia.

Det här är en helt annan bild än den vi serveras i media, där Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska experter av okritiska journalister tillåts berätta sagor. Det här är barn som förstör den falska psykiatriska PR-bilden av en verksamhet, en miljardindustri, där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet. Ordet myt är ett understatement. Katastrof är ett bättre ord.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter – ofta med nära koppling till tillverkarna av pillren – medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

När KMR nu gör förra årets katastrofala siffror kända – de högsta någonsin – är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, ges utrymme i media med sin skademinimering, och förklarar ”att andra data visar” … och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddar liv. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Och var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? De som också visste. Barnombudsmannen (BO) till exempel, som vill att fler flickor skall få ADHD-diagnos och amfetamin.

__________________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page