top of page

FN-rapportör: En icke medicinsk inriktning på självmordsprevention krävs.


Självmordsprevention bör inte behandlas genom ökad receptbelagd medicinering, säger Dainius Pūras, FN:s särskilda rapportör om rätten till hälsa.

Det går emot Sveriges inställning till självmordsprevention som satsar mer på medicinsk psykiatri. Och som vi har sett minskar inte självmorden bland unga med detta. Tvärtom, de ökar och de flesta självmord i Sverige sker i samband med psykiatrisk vård. Alla antidepressiva medel har en varning om att de kan framkalla självmord. Närmare en miljon människor i Sverige använder antidepressiva.

I ett nyhetsmeddelande om självmordsförebyggande inför World Mental Health Day den 10 oktober uttalade han:

”Emotionell smärta kommer ofta från att ha blivit offer för våld, diskriminering eller utestängning. Inriktning på hjärnkemi hos individer förvärrar ofta stigma och social utslagning, förvärrar ensamhet och hjälplöshet och misslyckas med att minska risken för självmord.

Den höga förekomsten och den ekonomiska bördan av psykiska hälsotillstånd kan också ses som effekterna av trauma och andra motgångar, inklusive mellanmänskligt och könsbaserat våld, samt missbruk och försummelse av barn.

Att patologisera mångfalden av individers respons på motgångar som om de var medicinska tillstånd gör det möjligt för individer att kvarstå i social utslagning och stigma.

Vi måste sträva efter nya vägar till självmordsförebyggande åtgärder som investerar i att stärka hälsosamma, respektfulla och förtroendeförhållanden, som också inbegriper att förena människor med samhället.

Självmordsförhindrande måste ta itu med de strukturella faktorer som gör livet outhärdligt och undersöka hur smärta och sorg uppstår inom maktobalanser; det måste också ta itu med problemförhållanden och minska det mellanmänskliga våldet.

Ett riktat, individuellt svar på varje situation är avgörande för att förebygga självmord men varnar för överdriven användning av mediciner och mot tvång och isolering.

För att säkerställa att människor håller sig levande och utvecklar de färdigheter de behöver för att lyckas är det nödvändigt att ha pågående samhällsbaserad vård inom robusta stödsystem som på lämpligt sätt kan nå människor där de bor, arbetar, lär sig och skapar.

För att förhindra självmord bör stater anta strategier med en rättighetsbaserad strategi som undviker överdriven medicinering och tar upp samhälleliga avgörande faktorer, främjar autonomi och motståndskraft genom social anslutning, tolerans, rättvisa och hälsosamma relationer."

Det krävs en revolution inom psykiatrin

I ett tidigare uttalande har Dainius Pūras sagt att ”Det krävs en revolution inom psykiatrin” och att de ”biomedicinska dörrvakterna” måste avlägsnas. Han har krävt en total omläggning av psykiatrin och dess medicinska inriktning som inte ger några resultat. (1)

Dr. Dainius Pūras är en läkare med expertis om mental hälsa och barns hälsa; han tillträdde sina funktioner som FN:s särskilda rapportör den 1 augusti 2014. Dainius Pūras är chef för institutet för övervakning av mänskliga rättigheter i Vilnius Litauen, professor i barn- och ungdomspsykiatri och allmän psykisk hälsa vid Vilnius universitet och undervisar vid medicinska fakulteter och filosofi för samma universitet.

Läs hela uttalandet på FNs hemsida här:

___________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page