top of page

En bild säger mer…


En bild säger mer än tusen ord. Närmare 20 procent av den vuxna befolkningen i Sverige använder psykofarmaka. 1,6 miljoner människor hämtar ut recept varje år, men inga blir bra, det blir bara fler med psykisk ohälsa. Regeringen satsar dock miljardbelopp på psykiatrin och de enda som mår bra är läkemedelsindustrin.

Långt över 100 000 svenskar, varav hälften barn, har fått diagnosen ADHD – med tillhörande amfetamin.

13-14 procent av pojkar 10-14 år får amfetamin i vissa kommuner, men andra län och kommuner jobbar hårt för att knappa in på försprånget.

Gotland ligger i täten. Var sjätte flicka (15-19 år) på Gotland är klassad som ”psykiskt sjuk” och placerad på psykofarmaka (antidepressiva, amfetaminpreparat, neuroleptika).

Regeringen vill nu satsa mer pengar på psykiatrin. 900 miljoner under tre år. Annie Lööf hyllar BUP på Gotland som öser ut psykdroger. Hon ser det som ”förfärligt” att inte andra regioner än Gotland, ”lever upp till den nationella vårdgarantin” (1). Vi skall vara ytterst tacksamma för att de inte gör det.

Användningen av antidepressiva hos unga kvinnor (15-24 år) har ökat från 1 procent i slutet av 90-talet till 8 procent 2017 – en oerhörd ökning.

Man blundar fullständigt för det faktum att en allt större andel av unga (15-24 år) som begått självmord, gjort det under inverkan av antidepressiva och annan psykofarmaka, ett faktum som KMR berättat om i flera år.

De senaste tillgängliga siffrorna visar att 68 % av de unga kvinnor (15-24 år) som begick självmord i Sverige år 2013 gjorde det under inverkan av psykofarmaka, 41 % under inverkan av antidepressiva.

Användningen av antidepressiva medel till barn och ungdomar har tredubblats på tio år. År 2017 fick 5 200 barn i åldrarna 10-14 år antidepressiva läkemedel i Sverige, vilket kan jämföras med 1700 barn tio år tidigare. Under samma tidsperiod har självmorden bland unga visat en liknande stigande trend.

(1) 900 miljoner ska korta kön till bup, Dagens Medicin, 12 september 2019

_____________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page