top of page

Vi har i media sett hur den psykiska ohälsan ökar. Eller gör den verkligen det?


WHO har sammanställt uppgifter om hälsoproblem i olika länder. Depression är den mest framträdande diagnosen i Sverige. Men WHOs sammanställning visar att depression bland unga var lika vanlig 1990 som de senaste åren. Flera andra undersökningar bekräftar detta. Man kallar så gott som alla reaktioner för depression idag. Barn kan visst må dåligt, men...

Läkaren Sven Bremberg, en professor och en docent skrev nyligen en debattartikel i DN och även i Aftonbladet om att det som kallas psykisk ohälsa oftast är friska reaktioner på normala påfrestningar och skall inte behandlas som medicinska problem. Antidepressiva medel förvärrar problemen och ökar risken för självmordshandlingar.

Mobbning, stress, rädslor, sorg, kärleksproblem och ensamhet skall bearbetas på annat sätt.

Man medikaliserar helt enkelt känslor för problem som man reagerar olika på, livssituationer helt enkelt. De bägge läkarna varnar starkt för att medikalisera dessa reaktioner. Flera andra läkare och även psykiatriker instämmer i detta. I P1:s Kropp & själ den 11 juni i år, sade Kerstin Ejeby, läkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs Vårdcentral på Värmdö:

"Min reflektion är, när man forskar och ser vad innehållet är, vad gäller psykisk ohälsa på en vårdcentral, så fann vi i vår forskning att 60 procent var sådana tillstånd som inte ska ha SSRI [antidepressiva] över huvud taget."

Gigantiska kostnader

Psykiatrin kostar samhället ca 70 miljarder per år (i direkta pengar), skrev Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen i en debattartikel i DN för två år sedan.

Psykisk ohälsa kostar samhället 200 miljarder per år, nära 5 procent av BNP, skriver den Nationella samordnaren för psykisk ohälsa i sin senaste rapport. Stress ligger högst hos sjukkassan. Stress är ingen psykisk störning, det är en reaktion på problem i livet och skall hanteras, inte medicineras.

Regeringens mångmiljardsatsningar, 16 miljarder under 20 år, har enligt flera instanser varit så gott som totalt misslyckad, visar det sig i ett flertal rapporter, bland annat från Riksrevisionen, Vårdanalys och nu senast från Socialstyrelsen som skriver:

”Socialstyrelsen konstaterar även att den psykiska ohälsan tenderar att bli långvarig. 30 procent av de unga som nydiagnostiserad för depression och ångestsyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin 2008 var fortfarande i behov av psykiatrisk vård tio år senare, drygt hälften behandlades med läkemedel. Utvärderingen visar också att unga som tidigt diagnosticeras med depression eller ångestsyndrom får svårare att etablera sig i arbets- och vuxenlivet. Tio år efter diagnos stod nästan var fjärde person utanför arbetsmarknaden eller var beroende av ekonomiskt bistånd … Antalet patienter som diagnostiserats för depression och ångestsyndrom i åldern 10 – 14 år och som har fått behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har mer än femdubblats för flickor och tredubblats för pojkar sedan 2006.

Psykiatrins resultat

Psykiatrin uppvisar inga resultat – ofta rena katastrofer. Allt fler klassificeras som psykiskt sjuka eller störda. Beteende efter beteende sjukförklaras. Så gott som alla skall ha psykiatriska preparat. Inga blir rehabiliterade.

Här är några av psykiatrins resultat:

• 1,6 miljoner svenskar hämtade ut recept på psykofarmaka 2018.

• Närmare 1 miljon svenskar använder antidepressiva,

• En halv miljon använder lugnande medel.

• 250 000 är beroende – och det blir allt fler.

• I Gävleborg går 10 procent av alla pojkar 10-14 år på ADHD-amfetamin.

• På Gotland fick 2018 var sjätte flicka (16,5 %) i åldersgruppen 15-19 antidepressiva och/eller ADHD-droger).

• Mellan år 2011 och fram till 2017 mer än fördubblades sjukskrivningarna med anledning av psykiatriska diagnoser.

• Åtta av tio som beviljas aktivitetsersättning har en psykiatrisk diagnos.

• Från 2009 har utgifterna för psykiatriska diagnoser i sjukförsäkringssystemet mer än fördubblats, från 7 till nästan 15 miljarder kronor och står i dag för 70 procent av kostnaderna för sjukfrånvaron.

Om nu psykiatrin fungerade borde väl den psykiska ohälsan sjunka och medicineringen minska, istället för att öka lavinartat. De enorma kostnaderna och problemen beror naturligtvis på att psykiatrin inte kan bota psykiska besvär.

En diagnos gör ingen friskare

En stor orsak till detta är psykiatrins överdiagnosticering. Den sväljer och sjukförklarar allt större grupper, kriterierna utökas bland redan befintliga diagnoser, såsom ADHD och depression. När amfetaminet inte fungerar och ger biverkningar, förklaras barn som bipolära.

När det inte fanns några mediciner mot depression så var 1 av 1000 deprimerade. När antidepressiva kom förklarades närmare halva befolkningen plötsligt lida av depression (av psykiatriska avdelningen inom WHO).

En svensk psykiatriprofessor förklarade på fullt allvar att var fjärde barn var psykiskt sjuk! Han jobbade för läkemedelsbolaget Lundbeck som säljer antidepressiva.

Låt oss ta ett par exempel: I psykiatrins diagnosbibel, DSM-III, som så gott som alla psykiatriker använder, tilläts man sörja i ett år efter att en anhörig gått bort innan man sjukförklarades. I DSM-IV kortades detta ner till två månader och i den senaste upplagan DSM-5 har man uppnått rekordtiden två veckor innan man sjukförklaras och är tillgänglig för medicinering, pga. att en anhörig eller kär vän gått bort.

När det gäller ADHD har listan på symtom á la ”avbryter tal, rör på sig, kan inte koncentrera sig, lyssnar inte, ect…” kortats ner avsevärt. Vilket gör att antalet ”ADHD-barn” då sväller ut alldeles ofantligt vid färre symtom. Inte på grund av att det är något fysiskt fel på dem, och absolut inget medicinskt, inget som kan testas fram, men på grund av att de uppvisar icke önskvärda beteenden enligt en färdiggjord checklista som kan bockas av. Botemedlet är centralstimulerande droger i samma narkotikalass som kokain.

Fyller 60 Globen...

I USA, psykiatrins förlovade land och upphovsland till DSM, finns det idag över en miljon barn mellan 0 till fem år (de fyller över 60 fullsatta Globen) som får personlighetsförändrande droger, allt från amfetamin till antipsykotika. Tusentals har inte ens kommit ur vaggan. En kvarts miljon har inte ens börjat gå. 7,2 miljoner barn och ungdomar får psykofarmaka.

Och detta exporteras till övriga västländer, även Sverige som vi ser.

____________________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page