top of page

Läkemedelsindustrin toppar nu bedrägerilistan: Astronomiska bötesbelopp – hundratusentals dödsfall


Man drar sig inte för att marknadsföra ytterst

kraftiga droger direkt till små barn.

Läkemededelsindustrin toppar nu bedrägerilistan – de har övertagit platsen från vapen-/försvarsindustrin. Det senaste fallet är Johnson & Johnson som i veckan fått böter på 572 miljoner dollar, motsvarande 5,5 miljarder kronor, för att ha bidragit till att skapa opioidkrisen. Och dessa böter gäller endast delstaten Okalahoma. En nationell kris som har kostat 400 000 amerikaner livet och fortsätter att ta livet av 130 personer om dagen, nästan en var tionde minut. Tio miljoner människor är beroende, miljontals liv är förstörda. 76 miljarder opioidpiller har distribuerats. Livslängden har sänkts och president Trump har förklarat landet i nödläge.

Oklahamas statsåklagare menar att Johnson & Johnson, som är ett av världens största läkemedelsbolag, agerat som ”knarkkung” och varit hjärnan bakom opioidepidemin. Man har konspirerat med andra läkemedelsbolag för att dölja uppgifter om opioidernas beroendeframkallande verkan. Man har ljugit och mutat för att sälja sina droger. 6000 personer i Oklahoma har dött av överdoser. Dokument i rätten visade att 479 recept på opioider nådde deras drugstores varje timme under 2017.

I rättsfallen mot läkemedelsindustrin i USA uppvisas en kriminalitet av närmast astronomiska mått. Under åren 1991-2017 fick läkemedelsbolagen betala 38,6 miljarder dollar (ca 375 miljarder kronor) i böter och skadestånd. Man kan lägga till ett antal miljarder för de sista två åren. Man ingick i totalt 412 förlikningar. Läkemedelsindustrin har med det nått första platsen på bedrägerilistan – man ligger långt före alla andra industrier. [1] Tobaksindustrin fick betala ca 275 miljarder dollar under 25 år.

Flera andra läkemedelsföretag har stämts av delstaten för att ha orsakat opiodkrisen. De flesta har gått med på förlikning. Purdue Pharma som är en av de värsta med drogen OxyContin fick betala 270 miljoner dollar vid förlikning. Johnson & Johnson har tillverkat råvaran till OxyContin och 60 procent av de övriga opioidpreparaten. Själva har de via sitt dotterbolag Janssen tillverkat fentanylplåster och tabletter.

Frågan är om företagen kommer att klara de här masstämningarna. Sammanlagt 2000 stämningar från privatpersoner och städer väntar vilka skall slås ihop till ett federalt rättsmål. Dessutom väntar ett 40-tal stämningar från andra delstater.

Inte första gången

För fem år sedan fick Johnson & Johnson (J&J) för sitt dotterbolag Janssen Pharmaceuticals betala 2,2 miljarder dollar (21 miljarder kronor) för sina bedrägerier i USA. (2) Man har marknadsfört antipsykotikan Risperdal (en neuroleptika) för grupper de aldrig varit godkända för – precis som bolaget gjort i Sverige med Risperdal och ADHD-drogen Concerta – och fortsätter med än idag.

Statsåklagaren i New York hade följande att säga om uppgörelsen:

”Läkemedelsbolags illegala reklam för preparat utanför godkänd indikation måste få ett slut. Konsumenter, inkluderande föräldrar till barn med allvarliga mentala störningar och sårbara patienter måste kunna lita på sina läkares råd utan rädsla för att läkemedelsbolagen manipulerar deras läkares oberoende omdöme”.

Och vidare:

”Den här uppgörelsen utgör en milstolpe och håller bolagen ansvariga för de utövningar som sätter patienter i fara, och tjänar som en varning för andra läkemedelsgiganter, som måste hålla sig till uppgjorda regler. Den går än längre genom att den säkerställer att bolagen slutar belöna läkare för deras förskrivning av vissa preparat eller slutar presentera vetenskapligt tvivelaktiga studier som pålitliga.” [3]

I åtalet mot J&J/Janssen kan man se att bolaget illegalt marknadsfört och sålt antipsykotikan Risperdal för behandling av barn och gamla som av psykiatriker förklarats lida av depressioner, ångest, ADHD, sömnsvårigheter, demens. (Risperdal var bara godkänt för behandling av personer med psykoser och diagnosen schizofreni.)

Man kan läsa om hur bolaget gjorde allt för att bagatellisera den kända kopplingen mellan Risperdal och diabetes, hur man gjorde reklam för Risperdal för barn trots att man fått avslag på sin ansökan om att få preparatet godkänt för barn, och hur man marknadsförde Risperdal för gamla med demens trots att det var känt att preparatet kraftigt ökade risken för dödsfall bland gamla.

Bedrägerier i Sverige

I Sverige har dock J&J/Janssens marknadsföring av dess psykiatriska droger till grupper de aldrig varit godkända för, fått fortgå. Varken Läkemedelsverket, Socialstyrelsen eller åklagare har ingripit.

Därför har vi fått se att J&J/Janssen, med hjälp av inhyrda psykiatriker, bara under åren 2006-2011 sålde ADHD-drogen Concerta till vuxna för 420 miljoner kronor, nästan en halv miljard (Apotekens Service AB). Concerta har aldrig varit godkänt för vuxna och läkemedelsbolaget fick till och med 2011 AVSLAG på sin ansökan om att få det godkänt för vuxna. Trots det fortsätter försäljningen, och svenska skattebetalare får gynna Janssens mångmiljonprofiter genom att subventionera det underkända narkotiska preparatet.

Därför har vi fått se att J&J/Janssen kunnat droga ner mängder av gamla i Sverige med Risperdal – precis som finns beskrivet i åtalet mot bolaget i USA. 16 000 gamla (75+) får Risperdal (Risperidon) i Sverige. De får ett starkt giftigt ämne (neuroleptika) som fungerar som en kemisk tvångströja, som kemisk lobotomi. De gamla får en psykiatrisk drog som alla vet, till och med Läkemedelsverket, sänder dem i en långt tidigare grav, genom att åstadkomma ett antal neurologiska och endokrina skador. Risperdal har som uttalad biverkning hos dementa ökad risk för dödsfall. J&J/Janssen har under åren 2004-2008 sålt Risperdal i Sverige för 970 miljoner kronor. Hälften – en halv miljard – har man dragit in på försäljningen för gamla. När patentet gick ut runt 2014 fortsatte även andra bolag att sälja sina generiska droger.

Men trots alla gigantiska federala rättsfall och dödsfall i USA får det inte myndigheterna i Sverige att vakna. Man får nog börja undersöka varför.

Referenser: (klistra in i webläsare om länken inte öppnar dokumentet)

[2]

__________________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page