top of page

Läkemedelsindustrins dröm – var sjätte flicka på Gotland ”psykiskt sjuk” och på psykofarmaka


Av Janne Larsson skribent/researcher 21 augusti 2019

Var sjätte flicka (15-19) på Gotland är nu klassad som ”psykiskt sjuk” och placerad på psykofarmaka (antidepressiva, amfetaminpreparat, neuroleptika). Läkemedelsbolaget Lundbecks dröm om att 25 % av alla barn ska ses som psykiskt sjuka och få behandling är på god väg att bli verklighet.

Läkemedelsbolaget Lundbecks framtidsdröm gavs en fin beskrivning i bolagets tidning Transmittorn (nr 2, 1999). På ledarplats förklarade (nu bortgångne) psykiatriprofessorn Jan Wålinder i artikeln ”Hur prioriterar våra politiker?”, att en fjärdedel av alla barn är psykiskt sjuka (!): ”Psykisk sjukdom hos barn och ungdom är långt vanligare än vad som är allmänt känt. Epidemiologiska studier visar att prevalensen psykisk sjukdom uppgår till 20–25 procent, varav cirka 6 procent faller på diagnosgruppen depressioner och 7 procent på DAMP” [numera smidigt överfört till ADHD] (1).

Vän av sunt förnuft ruskar på huvudet – 25 % av alla barn psykiskt sjuka?? – och säger att det var tur att det vansinnet inte blev accepterat. Ställ några frågor till folk på gator och torg, och de skulle skratta rått åt bedömningen att bortåt vart fjärde barn är psykiskt sjukt – och i behov av psykiatrisk behandling.

Men Lundbecks dröm är med hjälp av köpta psykiatriker, myndigheter som lider av ”institutionell korruption” (2) och missledda politiker på god väg att bli verklighet. Bolagets klarspråk från 1999 om alla de psykiskt sjuka barnen var naturligtvis en PR-mässig omöjlighet. Med nyspråk förvandlades termen i stället till ”psykisk ohälsa” – men med samma biologiska förklaringsmodell och lika stort ”behandlingsbehov”. Och vem har inte sett marknadsföringen av den psykiska ohälsan i media under det senaste decenniet? En ”ohälsa” som, med Lundbecks bedömning, ska ges en ”state-of-the-art”-behandling – psykiatriska droger.

Värst i landet är det för flickorna (15-19) på Gotland. Här är Lundbecks dröm mycket nära att uppfyllas.

På Gotland fick 2018 var sjätte flicka (16,5 %) i åldersgruppen 15-19 antidepressiva och/eller psykostimulantia (”ADHD-preparat”). Och det är ändå bara början på skandalen.

Det som möter barnen på Gotland är en psykiatri som öser ut psykofarmaka, och som gör det så snabbt att man inte har några köer. Missledda politiker får för sig att det vi ser är ett utmärkt positivt exempel på god kvalitet – tidsramarna för ”vårdgarantin” uppfylls – när vi i själva verket ser ett system som allvarligt skadar barnen och där det enbart är läkemedelsindustrins profitdrömmar som garanteras.

Ett av de grymmaste lurendrejerierna inom denna biologiska psykiatri är att förvandla skador från psykiatriska preparat till symtom på nya psykiska störningar.

När de barn som ges ”ADHD-preparat” drabbas av skadeverkningar (”biverkningar”) i form av nedstämdhet och ångest, tolkas inte det som tecken på just skadeverkningar, utan som ett nytt psykiatriskt symtom, som i sin tur behöver ”behandlas” med psykofarmaka – i det här fallet antidepressiva. När de barn som får antidepressiva blir aggressiva, utagerande, ”hyperaktiva”, ses inte det som några av de kända skadeverkningarna av preparaten, utan som ett symtom på ett samtidigt ”tillstånd” av ADHD – och barnen får ”ADHD-preparat".

Och det grymmaste av allt i denna verksamhet är när de barn som fått antidepressiva eller ”ADHD-preparat” uppvisar tecken på kraftiga humörsvängningar eller maniska tillstånd – väl kända skadeverkningar av preparaten – ”behandlas” de med neuroleptika, psykiatrins allra tyngsta preparat. Nyare varianter av de preparat som var ”behandlingen” för de svåraste fallen på de gamla mentalsjukhusen, och som från början lanserades som ”en kemisk lobotomi”.

Det här är de kemiska övergrepp som flickorna på Gotland utsätts för.

Där hälften av flickorna (15-19) som fick ”ADHD-preparat” 2018 också fick antidepressiva medel.

Där alltså var sjätte flicka på ön (16,5 %) fick antidepressiva och/eller ”ADHD-preparat”.

För att fullända grymheten får 30 flickor i åldersgruppen (2 %) neuroleptika, psykiatrins allra tyngsta preparat – där 26 av dessa flickor också får antidepressiva eller ”ADHD-preparat”.

Och tänk, trots alla bevis på skador – där den ena psykiatriska drogen efter den andra skrivs ut för att ”hantera” de skador de föregående orsakat – skrev psykiatrin på Gotland under 2018 inte en enda biverkningsrapport till Läkemedelsverket; man såg inte en enda ”biverkning” i den behandling som flickorna fick.

En undersökning, med stöd av offentlighetsprincipen, visar att barn- och ungdomspsykiatrin på Gotland också bryter mot patientlagen när det gäller den information om biverkningar som ges till flickorna och deras anhöriga. Man berättar helt enkelt inte om de kända skadorna med preparaten. Vilket kanske inte är så underligt i ett system som förvandlar skadeverkningar till nya psykiatriska symtom, och som inte rapporterat en enda ”biverkning” trots alla bevis på ett överflöd av sådana.

Det är känt att antidepressiva (inklusive fluoxetin) ökar risken för självmordsrelaterat beteende hos barn, ungdomar och unga vuxna (3-7). Inga antidepressiva (förutom fluoxetin) är godkända för behandling av barn – ”ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år” (8). Vi har också de sista åren fått full vetskap om hur läkemedelsbolag och psykiatriska opinionsledare manipulerat sina kliniska studier av antidepressiva på unga för att skapa positiv effekt och mörklägga skador (9-12).

Men det här är inget som ledande representanter för barnpsykiatrin på Gotland bryr sig ett dugg om. Man betraktar till och med föräldrars oro om förskrivningen som ”fördomar mot antidepressiv medicin” och går så långt som att påstå att pillren är närmast livräddande genom att säga: ”om man skulle få penicillin utskrivet skulle man nog inte ifrågasätta det på samma sätt” (13). Ett budskap till anhöriga som borde leda till indragning av läkarlegitimationen.

Ledande psykiatriker med intima kopplingar till de läkemedelsbolag som tillverkar ”ADHD-preparat” har starkt bidragit till utvecklingen på Gotland, även om orsaken till den skyhöga förskrivningen angetts vara att ”medicinen fungerar så bra för många, att ryktet om hjälp sprider sig” (14). En bättre källa till ”hur bra” medicinen fungerar än psykiatrikers dimridåer är läkemedelsbolaget Janssens tabell över de skador som setts i de samlade studierna på vuxna av bolagets ”ADHD-preparat” Concerta – se bilagan för de skrämmande siffrorna.

Ett talande samband mellan den psykiatriker som anses ha betytt mest för utvecklingen på Gotland och dennes roll som talesman för läkemedelsbolaget Shires amfetamin Elvanse (15), är den exploderande förskrivningen av just Elvanse till barn och unga på Gotland. Av de 108 flickor (8 %) som fick ”ADHD-preparat” under 2018 fick hela 44/108 det långt dyrare preparatet Elvanse.

Man kan också konstatera att läkemedelsbolaget Lundbeck måste vara nöjt med utvecklingen.

Förskrivningen till flickor på Gotland av bolagets nya – för barn och unga icke godkända – antidepressiva medel Brintellix skjuter i höjden (16), till ett pris mångdubbelt andra preparat.

Och missledda sjukvårdspolitiker, som förväxlat de kemiska övergrepp som flickorna utsätts för med en högkvalitativ medicinsk behandling väl inom tidsramarna för ”vårdgarantin”, kan få för sig att Gotland är ett föredöme (17).

Läkemedelsbolagens dröm är på god väg att bli verklighet.

Janne Larsson

skribent/researcher

Fri kopieringsrätt

(2) Riksrevisionen. Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? 2016 https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf8/1518435509241/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf

(3) EMA,”Serotonin-specific reuptake inhibitors and serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors”, 25 april 2005, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/SSRI_and_SNRI/human_referral_000134.jsp

(5) FDA, Suicidality in Children and Adolescents Being Treated With Antidepressant Medications, 15 oktober 2004, https://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm161679.htm

(6) Eli Lilly, Subject: Stronger WARNING for SSRIs and other newer anti-depressants regarding the potential for behavioural and emotional changes, including risk of self-harm, 18 maj 2004, (Health Canada Endorsed Important Safety Information on PROZAC (fluoxetine hydrochloride) http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2004/14273a-eng.php

(7) NYT, F.D.A. Expands Suicide Warning on Drugs, 3 maj 2007, https://www.nytimes.com/2007/05/03/health/03depress.html

(9) Healy et al. Restoring Study 329, https://study329.org/

(10) Jureidini, Jon N. Amsterdam, Jay D. McHenry, Leemon B. The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance, International Journal of Risk & Safety in Medicine, 16 mars 2016, https://content.iospress.com/articles/international-journal-of-risk-and-safety-in-medicine/jrs717

(11) Moncrief, Misrepresenting harms in antidepressant trials, BMJ 28 Jan 2016; 352 doi: 10.1136/bmj.i217, http://www.bmj.com/content/352/bmj.i217

(12) Whitaker, The Real Suicide Data from the TADS Study Comes to Light, 20 februari 2012, https://www.madinamerica.com/2012/02/the-real-suicide-data-from-the-tads-study-comes-to-light/

(13) Hela Gotland. Därför får gotländska barn mer antidepressiva mediciner, 30 augusti 2017, https://www.helagotland.se/samhalle/darfor-far-gotlandska-barn-mer-antidepressiva-mediciner-14592556.aspx

(14) Hela Gotland. Läkare tar inte på sig skulden, 2013, https://www.helagotland.se/nyheter/lakare-tar-inte-pa-sig-skulden-8506968.aspx

(15) Shire, pressmeddelande. Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) - ny ADHD-behandling för barn och ungdomar subventionerad, 19 december 2013, http://www.mynewsdesk.com/se/shire/pressreleases/elvanse-lisdexamfetamindimesylat-ny-adhd-behandling-foer-barn-och-ungdomar-subventionerad-943387?view_policy=1

(17) SKL. Barn- och ungdomspsykiatri, väntetider, 2019, https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Gotlands/BUP/

Bilaga

Vad som framkommit i de samlade studierna av Concerta på 1369 vuxna:

________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page