top of page

Ny rapport från Socialstyrelsen: Tre miljarder satsade på psykisk hälsa – utan resultat


Staten har satsat tre miljarder på psykisk hälsa de senaste tre åren utan resultat. Med ett undantag. Risken för ökad ojämlikhet i vården har ökat, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Psykiatrin är som ett svart hål där både pengar och psykisk hälsa sugs upp.

De senaste tre åren har närmare tre miljarder betalats ut för att främja den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa samt förbättra tillgängligheten till god och jämlik vård.

– Pengarna har till största delen gått till kompetensutveckling av personalen, säger utredaren Kristina Sinadinovic på Socialstyrelsen.

Med andra ord har pengarna ej nått patienter och personer med psykisk ohälsa.

Hela syftet med den här satsningen på psykisk ohälsa är i grunden att minska köerna till psykiatrin så att alla barn och unga som söker hjälp skall komma till ett förstabesök hos psykiatrin inom sju dagar – idag är det knappat någon region som kan erbjuda vård inom 30 dagar.

Som tur är kan vi tillägga.

För i de få fall där tillgängligheten är bra, ökar medicinutskrivningen ofantligt. Låt oss ta Gotland som ett exempel. Tillgängligheten till psykiatrin är god. Som ett resultat av detta får 16,5 procent av alla flickor 16–19 år antidepressiva och/eller ADHD-preparat. Hälften av de som får ADHD-preparat får även antidepressiva.

Det europeiska läkemedelsverket EMA (2005) och amerikanska FDA (2004) har båda utgett allvarliga varningar om ”ökad risk för självmordsbeteende” vid förskrivningen av antidepressiva till unga.

Dessutom hamnar ADHD-amfetaminerna på gatan till den grad att Läkemedelskommittén blivit oroade. ”En stor del av det som skrivs ut går raka vägen till missbrukare”, säger dess ordförande. Gotland skriver ut närmare dubbelt så mycket ADHD-preparat som i övriga landet.

Så gott som alla som kommer till psykiatrin får idag en diagnos. Så fort de får en diagnos får de psykmediciner. Utan diagnos kan man inte skriva ut mediciner. Kampanjen för psykisk ohälsa har startats i USA av psykiatrin i allians med patient- och anhörigföreningar som sponsrats av läkemedelsbolagen – alliansen kallas Psycho Pharma.

Kändisar lockas ut ur garderoben och ut i media med påståenden att även de har ADHD – gratis och socialt acceptabel amfetamin följer. ”Då måste jag ha det också”, blir gensvaret bland unga. Staten, det vill säga skattebetalarna betalar. Staten stödjer därför läkemedelsindustrin indirekt.

Inga blir bra av psykiatrins droger, tvärtom. Därför ökar psykisk ohälsa i samhället och kommunerna får ta hand om spillrorna. Se på statistiken. Sjukskrivningar till följd av psykiatriska diagnoser är 70 procent längre än för alla andra sjukskrivningar, enligt en rapport från Försäkringskassan. Psykiatriska diagnoser ligger i topp bland sjukskrivningar. 1,6 miljoner svenskar tar psykofarmaka varje år. En miljon tar antidepressiva. Och de bara ökar, inga blir bra. Det ligger inte i läkemedelsindustrins intresse att bota; livslång medicinering gör det.

Den ökande psykiska ohälsan är en myt, säger nu flera specialister. (1) Man behandlar vardagsproblem, sömnsvårigheter, skilsmässor, stress och mobbning med tunga mediciner. Dr Sven Bremberg och psykiater Göran Högberg skrev en debattartikel i DN nyligen om att det som kallas psykisk ohälsa oftast är friska reaktioner på normala påfrestningar och skall inte behandlas som medicinska problem. (2)

Socialstyrelsens senaste rapport stämmer överens med flera tidigare rapporter. I januari i år lämnade nationella samordnaren för psykisk hälsa sin slutrapport till regeringen. I en debattartikel i SvD menar hon att de tio årens senaste satsningar, vilka hon kallar ”kvartalspolitik”, inte bara har motverkat ökningen av psykisk ohälsa utan riskerar att orsaka oöverskådliga systemfel.

Och i grunden ligger psykiatrins inkompetens.

_______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page