top of page

FN kritiserar Sveriges psykiatri – tvångsåtgärder övergrepp på mänskliga rättigheter


Länsstyrelsens rapport ”På tal om mänskliga rättigheter” beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i stort. Psykiatrin får svidande kritik. Tvångsmedicinering och tvångs-ECT är egentligen förbjudna. I princip är psykiatrin ett stort övergrepp. Bota kan de inte. FN rekommenderar Sverige att satsa på alternativ.

– Den mest anmärkningsvärda siffran i relation till resten av landet är antalet tvångsåtgärder i den slutna psykvården, där Stockholm ligger långt över rikssnittet, säger Vladimir Guala, utvecklingsledare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholm.

Landstinget i Stockholm urskuldar sig och hävdar att de rapporterar mer än andra län. Men det har vi inte sett inom andra områden, biverkningsrapporteringen är till exempel obefintlig, så det är nog bara en mager ursäkt. Förmodligen är siffrorna långt högre.

Exempel som KMR tagit fram uppgifter om:

 • ADHD-droger: 1074 barn och ungdomar överdoserade med ADHD-droger i suicidförsök eller självdestruktivt syfte under åren 2011-2018. Det förekom även 550 förgiftningsfall av barn 0-4 med ADHD-droger under åren 2011-2018.

Totalt fyra (4) biverkningsrapporter skrevs. Då förstår man att ADHD-droger uppfattas som ofarliga.

 • ECT: Inte ens hälften av de cirka 40 000 elbehandlingar som utfördes inom sjukvården under ett år rapporterades in till Socialstyrelsen, och enligt en annan undersökning några år senare var rapporteringen ännu lägre. Biverkningsrapporter från ECT är obefintliga. Därför anser man att ECT är ofarligt.

 • Självmord: 68% av de unga kvinnor (15-24) som tog livet av sig år 2013 och som var med i en undersökning (Lex Maria-fall) gjorde det under inverkan av psykofarmaka, 41% under inverkan av antidepressiva. Inte en enda biverkningsrapport skrevs om dessa fall – inte ett enda fall utreddes av Läkemedelsverket. Därför tror man fortfarande att psykofarmaka är ofarligt och ej beroendeframkallande.

 • En tidigare undersökning för år 2007 visar att i 338 av de till Socialstyrelsen rapporterade 393 Lex maria självmordsfallen – i hela 86 procent av fallen – hade personerna fått behandling med psykofarmaka före självmordet. Inga biverkningsrapporter, inga åtgärder.

På detta sätt uppmärksammas inte psykiatrins totala inkompetens och direkt fara för människor. Psykiatrin vägrar konsekvent än idag att rapportera trots uppmaning från Landstinget. Regeringen och SKL har nyligen bestämt sig för att utveckla nationella kvalitetsregister och satsat 200 miljoner kronor på detta. Men det förutsätter ju att psykiatrin rapporterar.

Tusentals tvångsåtgärder

Psykpatienter i Sverige utsattes för dödliga grepp, fastspänningar eller onödigt bruk av tvångshandskar år 2017. Uppgifter kommer från Socialstyrelsens dataregister men är med stor sannolikhet mycket högre i praktiken.

 • • Personer som vårdas inom LPT, Lagen om Psykiatriskt Tvång: 11 593

 • • Antal fastspänningar: 3482

 • • Isolering: 3522

 • • Totalt tvångsåtgärder: 8977

Polisen i Stockholm hinner ibland inte göra vanliga utryckningar då de är fullt upptagna med att hämta folk till psyket för tvångsåtgärder.

Tvångsåtgärder kan handla om tvångsmedicinering, kroppsvisitering, fastspänningar, Isolering, elchocker och avskiljning från andra patienter.

Just nu utreds en psykiater i Norrbotten för tjänstefel, efter att en ung kvinna tvångsvårdats i 18 dagar utan formellt beslut. Kvinnan tog därefter sitt liv.

Satsa på alternativ

FN-kommittén rekommenderar Sverige att öka tillgången på öppenvård och alternativa behandlingsmetoder. Den vill också se en effektiv uppföljning av all behandling och alla beslut om tvångsintagning på psykiatriska institutioner.

Riksdagen har satt ett mål om att Sverige når full respekt för de mänskliga rättigheterna. Det ligger i länsstyrelsernas grunduppdrag att främja målets genomslag i länen. Därför har de publicerat denna rapport. Nu återstår bara hur de skall leva upp till detta.

Individen skall själv få bestämma över sin kropp och hälsa

Artikel 14 i konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger individen rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Den rätten handlar om att individen själv skall få bestämma över och kontrollera sin kropp och hälsa. Tvångsmedicinering, riskfyllda experiment och andra övergrepp på hälsan förbjuds.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tydlig: all medicinsk behandling ska grundas på den enskildes samtycke. Både de som vårdas i den öppna och slutna vården har rätt till information om risker, biverkningar och alternativ behandling innan man fattar sitt beslut. Konventionen medger inget undantag från kravet på samtycke. Sverige har ratificerat och är bundet av konventionen. Så skriver Thomas

Hammarberg, Europarådets människorättskommissionär och Anna Nilsson,

Raoul Wallenberginstitutet.

Med andra ord är psykiatrin ett stort övergrepp. ECT under tvång är inte ovanligt. Fastspänning är kutym. Tvångsmedicinering obligatorisk. ”Om du inte tar din medicin tvångsintar vi dig”, är ett vanligt argument inom psykiatrin. Ett ärende gick till Högsta förvaltningsdomstolen när socialnämnden krävde att ett barn skulle medicineras med centralstimulerande, mot föräldrarnas vilja. Barnet hade inget att säga till om.

Satsa på alternativ uppmanar FN

FN:s kommitté vill se att all behandling och alla beslut om tvångsintagning följs upp och Sverige rekommenderas också att öka tillgången på öppenvård och alternativa behandlingsmetoder. Det har vi inte sett något som helst av. Norge har öppnat ett medicinfritt psyksjukhus. Sverige borde absolut göra detsamma.

Skadorna från ECT kan vara enorma – skadestånden lika enorma.

 • Nyligen fick Region Stockholm betala över två miljoner kronor till en kvinna som blivit totalt handikappad efter en serie elchocker, och dessutom våldtagen av en vårdare som även gick in och läste hennes journaler.

 • Agnetha från Skaraborg dog efter en serie elchocker hon fick för sin depression – mot sin vilja.

 • En annan patient från Skaraborgs sjukhus begick självmord efter en serie elchocker.

 • Stures fru dog efter 15 elchocksbehandlingar. Annette mådde väldigt dåligt och kunde varken äta eller sova. Psykiatrin brakade på med elchocker tills hon avled.

Irland förbjöd i december 2015 tvångsmässiga elchocker och på Island har man aldrig använt något som helst tvång inom psykiatrin – utan problem. I USA håller nu ett flertal delstater på med att förbjuda elchocker på barn.

Sverige måste omedelbart införa ett förbud för elchocker under tvång, och därefter förbud för tvångsmedicinering som ett andra steg för att följa FNs krav på mänskliga rättigheter.

Psykiatrin skall in under lagen – om så med tvång.

___________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page