top of page

Viktig seger i mål mot tillverkare av ECT-apparater

Ett stort och efterlängtat rättsfall rörande elchocksbehandling, har avgjorts i USA, vilket var till fördel för juristfirman och de skadade ECT-patienterna. Fallet kom till förlikning vilket är vanligt i liknande fall. Man kommer i hemlighet överens om ett belopp som sedan meddelas domaren som avslutar fallet.

Förlikning innebär även att det inte blir en offentlig dom, vilket skulle skada företagets anseende ännu mer.

Att skadeståndsbeloppet förblir hemligt beror på samma sak. Bägge parter kommer överens om en oftast hemlig summa och fallet läggs ner. Men fallet har då redan kommit till en bevispunkt där det står klart att den anklagade har gjort fel och är skyldig och skulle annars ha dömts till ett skadeståndsbelopp vilket skulle bli offentligt.

Målet är alltså avgjort och är en betydande seger. Den säkrade bevisningen har banat väg för flera mål mot ECT-tillverkare, som redan är på väg!

Ett par av bevispunkterna:

• Juryn fann att kärande* lidit av hjärnskada från ECT-behandling.

• Juryn fann att tillverkaren av ECT-apparaten misslyckats att varna kärandens behandlande läkare för hjärnskador som resultat från ECT, vilket lett till permanent minnesförlust och kognitiv skada.

Denna seger är viktig på flera sätt. Amerikanska Läkemedelsverket, FDA, håller på att utreda (efter starka påtryckningar från Amerikanska psykiatriförbundet, APA) om de kan minska säkerhetsgraden på ECT-apparater ett steg. Det skulle innebära att ECT-apparater skulle hamna i samma säkerhetsklass som kondomer, rullstolar och hörselapparater – och som följd, en lavin av elchockskadade människor.

Men detta fall öppnar nu istället vägen för gigantiska skadeståndsanspråk på tillverkare och utövare. ECT-behandling är psykiatrins största inkomstkälla. Segern kommer på sikt att påverka andra länder än USA, då så gott som alla ECT-apparater tillverkas i USA.

Sverige

Socialstyrelsen i Sverige har faktiskt öppnat upp dörrarna för kraftigt ökad elchocksbehandling. När KBT och antidepressiva inte fungerar så blir nästa steg obligatorisk elchocksbehandling enligt de senaste, starkt kritiserade riktlinjerna för behandling av depression. Eftersom KBT inte räcker till och antidepressiva inte fungerar så är i princip ECT enda kvarvarande behandlingen av depressioner. Om nu staten vill undvika framtida gigantiska skadeståndsanspråk så bör de se till att slänga ut de psykiatriska ”betalda experterna” på Socialstyrelsen, sätta dit kunnigt folk som kan tänka och agera själva och inte är marionetter, och avsluta den här barbariska behandlingsmetoden.

Idag blir patienter diagnostiserade med depression därför att de har ont i magen och inte mår bra. Vi har stött på flera fall med detta tillvägagångsätt. Det är extremt många som har medicinska problem som aldrig utreds, istället stämplar man patienterna som psykiskt sjuka och kopplar in dem till eluttaget.

Skador

En elchocksapparat ger mer än tio gånger den elektricitet som behövs för att framkalla en konvulsion (tänder en 60-wattslampa), vilket leder till allvarlig konvulsion (ett epileptiskt grand mal anfall), medvetslöshet, koma, total utjämning av hjärnvågor (EEG), man dör helt enkelt ett kort tag. Eftereffekterna är identiska med traumatisk hjärnskada.

Neurologerna vet att en allvarlig hjärnskada kan framkalla en slags eufori som inte motsvarar skadan. Det finns omnämnt i den medicinska litteraturen. Patienter har setts uppträda som en slags stand-up-komiker trots allvaret i skadan. Detta har psykiatrikerna tolkat som att patienten blivit botad från sin depression – och framkallar därför hjärnskador med elektricitet. Skadan lägger sig efter sex månader varmed det är dags för en ny serie elchocker. Vissa har fått över hundra elchocker.

Neurologerna gör allt för att förhindra epileptiska anfall, psykiatrikerna gör allt för att framkalla dem. Logiken bakom elchocker är fascinerande. Man såg att patienter med epilepsi inte blev schizofrena; därför gav man patienter elchocker för att framkalla epilepsi. Det finns ingen annan hållbar teori än idag varför man ger dem.

Minnesförlust

Så gott som alla patienter drabbas av akut minnesförlust. Vissa har förlorat åratal av sina liv. En hel del får permanent minnesförlust och kan inte jobba. Nyligen kritiserade IVO psykiatrin Värmland för tvångsbehandling av patient som ”fått skador för livet”.

När psykiatrikerna skulle förklara sig så var det ”ingen som hade koll på elchocksbehandlingarna”.

När man läser detta så förstår man att psykiatrin måste stoppas från att begå övergrepp på patienterna. KMR kräver därför:

1. Stoppa all ECT under tvång

2. Stoppa all ECT på barn

3. Stoppa all ECT på gravida

4. Stoppa all ECT på äldre

De som trots allt vill ha ECT måste få ”informed consent” dvs. att de skriftligt godkänner behandlingen efter att ha blivit grundligt informerade om skadeverkningar.

----------------------------

* Kärande kallas den som väcker talan mot annan i civilrättslig domstol. Den som talan väcks mot och som är kärandens motpart kallas svarande. Ordet 'kärande' härstammar från 'kära' med grundbetydelsen 'klaga' (apropå sorg och bekymmer). (Wikipedia)

Ref:

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page