top of page

Barndomsinfektioner kan utlösa psykisk störning

KMR har i all tider hävdat att majoriteten, upp till 80%, av alla psykiska störningar har en medicinsk orsak. Det kan vara klämda nerver, sköldkörtelproblem, näringsbrist, tarmproblem, tungmetallförgiftning, miljögifter eller hjärntumörer. Nu kommer ny mycket stor studie som både visar och bekräftar att svår infektioner i barndomen ökade risken för senare psykisk störning med 80%. Studien publicerades den 5 december i år i JAMA Psychiatry. (1)

En mycket stor dansk befolkningsbaserad studie ger starka bevis på samband mellan barndomsinfektion, antibiotikabehandling och efterföljande neuropsykiatriska störningar.

Forskarna fann att risken för att utveckla en psykisk störning ökade med mer än 80% efter en svår infektion. Användningen av antibiotika, för att behandla infektionen var förknippad med 40% ökad risk för en efterföljande psykisk störning.

"Vår forskning kopplar samman infektioner med mentala störningar i den utvecklande hjärnan," skriver huvudförfattaren dr Ole Kohler-Forsberg, från psykosforskningsenheten vid Aarhus universitetssjukhus i Danmark.

Tidigare forskning har även kopplat infektioner med utveckling av psykiska störningar.

"Ingen studie har dock haft möjlighet att undersöka detta samband mellan alla behandlade infektioner (som täcker sjukhusvistelser och behandling med antibiotika) med utveckling av behandlad psykisk störning inom en så stor kohort av 1,1 miljoner barn och ungdomar som följdes sedan födseln "noterade Kohler-Forsberg. (Kohort är en grupp individer med vissa gemensamma kännetecken, oftast födelseperiod.)

Kohorten inkluderade alla individer upp till 18 år födda i Danmark från 1995 till 2012. Deltagarna följdes till en medelålder om 9,7 år. Under uppföljningen skrevs 42 462 (3,9%) in på sjukhus för någon psykisk störning och 56 847 (5,2%) fick ett recept för psykofarmaka.

Infektion som behandlats med ett antibiotika var associerat med en 41% ökad risk för psykiska störningar och en ökning med 22% risk för användning av psykofarmaka.

Schizofreni, tvångssyndrom, personlighets- och beteendestörningar, ADHD, beteendestörning och tics associerades med de högsta riskerna efter en allvarlig infektion.

Risken för en psykisk störning efter en allvarlig infektion ökade med antalet infektioner och med den tidsmässiga närheten av den senaste infektionen. Den största ökningen av risken observerades 0 till 3 månader efter infektion. Resultaten av de primära analyserna stöddes av analyser som inkluderade olika referensgrupper och syskon.

"Det förefaller därför som att infektioner och den inflammatoriska reaktionen som följer efteråt kan påverka hjärnan och vara en del av processen i att utveckla svåra mentala störningar."

Forskarna anser att studien ger "övertygande epidemiologiska bevis för att allvarliga infektioner, liksom exponering för antibiotika, är kopplade till uppkomsten av neuropsykiatriska sjukdomar hos barn."

Inga direkt förslag till lösningar gavs (förutom mer psykofarmaka förstås), men troligen kan skickliga homeopater och andra naturterapeuter justera de obalanser i kroppen som infektioner och antibiotika ger.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page