top of page

Psykiatrins nollvision gällande självmord: noll rapporter!

Förra året i oktober slutade kravet på obligatorisk rapportering och då sjönk antalet rapporter med 85 procent, ner till 59 förra året. SVT rapporterar att som mest anmäldes det 98 självmord i Västra Götaland – efter att kravet togs bort: 7 anmälningar.

Vi har hört mängder av uttalanden från politiker och Folkhälsomyndigheten hur viktigt det är med uppföljningar och analyser vid självmord. Nu finns det ingen möjlighet längre. Hur det då skall bli med ”nollvisionen” vad det gäller självmord är det många som undrar. Möjligen har psykiatrin tolkat nollvisionen som noll rapporter för att undvika uppmärksamhet.

Socialstyrelsen har sagt, att “Obehandlad depression är det vanligaste tillståndet både bland dem som gör självmordsförsök och bland dem där självmordet fullbordas.”

Men detta är, om inte en ren lögn, ”obehandlad desinformation”. För de har nämligen fått helt annan information som de valt att negligera:

Faktum är att det för Lex Maria-självmorden (2007) gällde att i hela 86 % av fallen (338 av 393 då rapporterade fall) hade personerna blivit behandlad med psykofarmaka inom ett år före självmordet.

• I 304 fall – i 77 % av dessa fall – hade personerna fått behandling med antidepressiva medel och/eller neuroleptika.

• I 246 fall – i 63 % av fallen – hade personerna fått behandling med antidepressiva medel.

• I 164 fall – i 42 % av fallen – hade personerna fått behandling med neuroleptika.

• Personerna hade i medeltal fått 4 olika psykiatriska preparat under året före självmordet.

Hur kan man kalla 86 procent av fallen ”obehandlad depression” är fullständigt obegripligt. Detta kan man i alla fall läsa i: http://jannel.se/BrevHolmPsykofarmaka.pdf som har tillsänts Socialstyrelsen och vilka de har bekräftat mottagandet av.

Det är förmodligen ännu värre senare år. Men Socialstyrelsen har alltså valt att följa den psykiatriska vägen: noll rapporter. Och självmorden kommer garanterat att öka.

Men det är inte bara ett svenskt problem. I Norge kom det nyligen ut en dokumentär om att 56 personer tagit livet av sig på låst avdelning. Man frågar sig hur detta kan ske.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page