top of page

FN kräver ”revolution” inom psykiatrin


En FN-rapport har uppmärksammat krisen, vanvården, tvångsvården, misshandeln, nerdrogningen och de obefintliga resultaten inom psykiatrin; kopplingen till läkemedelsindustrin och den maktfullkomlighet som råder, och kräver en revolution med orden:

"Mentalhälsopolitiken och behandling är i kris - inte en kris av kemiska obalanser, men av maktobalanser. Vi behöver djärva politiska åtaganden, brådskande politiska svar och omedelbar handling för att få till ett långsiktigt tillfrisknande."

FN gav ut denna rapport i juni förra året. I november 2017 publicerade Länsstyrelsen rapporten ”På tal om mänskliga rättigheter”. Rapporten beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i stort. Psykiatrin får svidande kritik.

Och i september i år kom Granskningsteam i landets landsting i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med en rapport som visar stor vanvård och brister inom psykiatrin över hela Sverige. Man hade granskat närmare 2700 journaler. I 22 procent bland kvinnorna hittades vårdskador direkt orsakade av psykiatrin. Om en oberoende part granskat journalerna hade siffrorna varit långt högre. Definitionen på vårdskador är nämligen snäv.

Förskingrade miljardbelopp

Inför valet bjöd de politiska partierna över varandra för att hantera den påstådda psykiska ohälsan. Miljardbeloppen haglade. Troligen var det rent valfläsk eller total okunnighet. Man hade bara behövt tittat på grannlandet Norges satsningar på psykiatrin under tio år. Psykiatrin fick 24 miljarder vilket resulterade i flest tvångsintagningar i Europa.

Eller, kanske enklare och mer aktuellt, man hade bara behövt läsa Socialstyrelsens rapport från maj i år med rubriken ”Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat”. Regering och kommuner hade satsat 2,9 miljarder på psykiatrin de senaste två åren, samt för 2018. Resultatet:

– De handlingsplaner som tagits fram har i relativt stor utsträckning ännu inte börjat omsättas i praktisk verksamhet, säger Kristina Sinadinovic, utredare på Socialstyrelsen.

Översatt till verkligheten betyder det att pengarna hamnat i ett svart hål. De har inte kommit patienterna tillgodo. Psykiatrin har helt enkelt förskingrat dem.

Och det är inte första gången. Tidigare rapporter, bland annat från Riksrevisionsverket, visar att miljardbelopp haglat över psykiatrin till absolut ingen nytta. Faktiskt har situationen blivit värre. Som att hälla bensin på elden alltså.

Låt oss vara fullständigt på det klara med att regeringens och riksdagens satsningar på psykiatrin inte har gett någonting och kommer inte att ge någonting. Det kommer faktiskt att bli värre. Det har blivit värre. Problemet är nämligen inte pengarna. Problemet är psykiatrin. Den fungerar inte – har aldrig fungerat och kommer aldrig att göra det. De kan inte hantera psykiska problem. Se tillbaka de sista hundra åren bara!

Under senaste 20 åren har regeringarna satsat 16 miljarder på olika specialprojekt inom psykiatrin. Dessutom kostar psykiatrin samhället 70 miljarder per år. Det enda som hänt är att folk blivit sjukare och sjukare. På bara tio år påstås barn och unga med psykisk ohälsa ha fördubblats till närmare 200 000. Nu är ju i och för sig detta inte sant, men marknadsföringen av ”psykisk ohälsa” har varit effektiv. Den är otroligt smittsam – närmast epidemisk. Var och varannan människa tror ju att de är psykiskt störda idag. Till och med psykiatriker börjar varna för denna övertro (”Gå inte på myten om ökad psykisk ohälsa”, Expressen debatt 12 sept. 2018). Minsta lilla oro över framtiden betraktas nu som en psykisk störning.

Hur skall vi någonsin kunna tro att en yrkesgrupp med högst antal självmord, lägst livslängd, högsta antalet skilsmässor, högst kriminalitet, flest psykiska störningar och sexuella övergrepp på patienter, skall kunna hjälpa en enda person? Istället förstörs de med tvångsåtgärder, elchocker och psykdroger.

Vi skall gå igenom var och en av ovanstående rapporter och påståenden i kommande nyhetsbrev med fullständiga referenser. Vi börjar med FN-rapporten från förra året. Länk till rapporten i sin helhet finns nedan.

FN-rapport: ”Världen behöver en revolution inom mentalhälsovården”

GENEVE (6 juni 2017) - FN:s särskilda rapportör för rätt till hälsa, Dainius Pūras, har krävt en ordentlig förändring i mentalvården runt om i världen, och uppmanar stater och psykiatriker att agera med mod att reformera ett krissystem byggd på föråldrade attityder.

"Vi behöver inte mindre än en revolution i mentalvården för att avsluta årtionden av försummelse, missbruk och våld", sade Pūras efter att ha presenterat sin senaste rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

"Psykisk hälsa är grovt försummad inom hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen. När mentala hälso- och sjukvårdssystem existerar, är de åtskilda från annan hälsovård och baserade på föråldrad praxis som kränker mänskliga rättigheter.”

"Jag uppmanar stater att ändra sig från traditionell praxis och tänkande och möjliggöra en länge behövd förändring till ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt. Status quo är helt enkelt oacceptabelt. "

Han tillade: "Mentalhälsopolitiken och behandling är i kris - inte en kris av kemiska obalanser, men av maktobalanser. Vi behöver djärva politiska åtaganden, brådskande politiska svar och omedelbar handling för att få till ett långsiktigt tillfrisknande."

Pūras sade att det var ett "grovt ouppfyllt" behov av rättighetsbaserad vård och support. Framsteg hindrades av enorma maktobalanser i de system som för närvarande används vid att skriva policy, tillhandahållande av tjänster, medicinsk utbildning och forskning. Andra stora hinder innebar den biomedicinska modellens dominans, med dess överdrivenhet för medicinering och den "fördomsfulla" användningen av bevis som smittade kunskap om mental hälsa.

"Det finns nu otvetydiga tecken på misslyckanden i ett system som förlitar sig för mycket på den biomedicinska modellen för psykiatriska tjänster, inklusive frontlinjen och överdriven användning av psykiatriska läkemedel, och ändå fortsätter dessa modeller”, säger Pūras.

"Detta mönster förekommer i länder över hela det nationella inkomstspektrumet. Det representerar ett misslyckande i att integrera bevis och rösterna för de som drabbats mest, för att skapa policy, och att man inte respekterar, skyddar och uppfyller rätten till hälsa. "

I sin rapport varnar Pūras att makt och beslutsfattande inom mental hälsa är koncentrerade i händerna på "biomedicinska portvaktare", särskilt de som representerar biologisk psykiatri.

Dessa portvaktare, som stöds av läkemedelsindustrin, behåller denna makt genom att följa två föråldrade begrepp: att människor som upplever psykiskt lidande och diagnostiseras med "psykiska störningar" är farliga, och att biomedicinska ingrepp är medicinskt nödvändigt i många fall.

"Dessa begrepp bibehåller stigma och diskriminering, liksom de tvångsförfaranden som fortfarande är allmänt accepterade i mentalvårdssystemen idag", understryker Pūras, som kräver ett "paradigmskifte" för att säkerställa att FN: s konvention angående Rättigheter för personer med handikapp.

"Det är avgörande nu att bedöma de grundläggande orsakerna till misslyckande och att kartlägga en väg framåt och nå överenskommelse om det bästa sättet att göra detta”, sa han.

"Nya sätt att tänka måste penetrera den offentliga sektorn och mental hälsa måste integreras i hela den allmänna politiken. Vi behöver djärva handlingar från maktens korridorer, speciellt inom det psykiatriska yrket och dess ledarskap, säger experten.

"Förmyndarmentalitet och överdrivet medicinerande måste ge plats för deltagande, psykosocial omsorg och stöd i samhället. Kostnadseffektiva och inkluderande alternativ med framgångsrika resultat existerar och används över hela världen idag - de behöver bara förstärkas och underhållas."

Dainius Pūras betonade att psykosocial nöd alltid skulle vara en del av den mänskliga erfarenheten, särskilt mot bakgrund av växande nödsituationer, ojämlikhet och diskriminering.

Den Speciella Rapportören är en oberoende expert som utsetts av FN: s råd för mänskliga rättigheter för att hjälpa stater och andra att främja och skydda rätten till det högsta uppnåeliga hälsotillståndet (rätten till hälsa). Dainius Pūras (Litauen) är läkare med anmärkningsvärd expertis i psykisk hälsa, barnhälsa och folkhälsopolitik. Han är professor och chef för Center for Child Psychiatry Social Paediatrics vid Vilnius University, och undervisar vid medicinska fakulteten, institutet för internationella relationer och statsvetenskap och Filosofiska fakulteten vid Vilnius University, Litauen.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page