top of page

Nu rämnar det psykiatriska imperiet


Psykiatrin har sedan 1950-talet byggt upp ett helt imperium på tesen att psykisk sjukdom och störningar härrör från hjärnan. Det håller nu på att rämna. Hypotesen om ”den kemiska obalansen” – att brister och överskott av signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska problem – är den pseudovetenskapliga teori som banat väg för massiv utskrivning av toxiska ämnen, i namn av medicin. Men nu vacklar det skrangliga bygget och ledande psykiatriker gör allt för att ta avstånd från de bevisligen falska påståendena. Men vad finns då kvar av psykiatrin?

Ingen har väl undgått påståendena om att personer som är nedstämda, lider av ”depression”, en brist på ämnet serotonin; att barn och vuxna som är okoncentrerade och överaktiva, lider av ”ADHD”, en brist på ämnet dopamin; att personer som har svåra problem med tänkande, känslor och beteende lider av ”schizofreni”, ett överskott på ämnet dopamin. Och att det finns effektiva behandlingar mot dessa brister och överskott – ”läkemedel” som rättar till ”den biokemiska obalansen”.

Media och anhörigföreningar såsom Attention har varit flitiga att föra fram deras budskap. ”Problemen sitter i hjärnan – men det finns mediciner!”

Psykiatrins utpressningsbudskap har varit att patienter kan se fram mot en mörk framtid, fylld av elände och även kriminalitet, om de inte tar den medicin som rättar till de kemiska störningarna i hjärnan, i en närmast livslång behandling. Problemet är att det här inte är, och aldrig har varit sant. Det är troligen den största, mest förödande och mest inkomstdrivande pseudovetenskapliga bluff, som vi nu har omkring oss. En bluff som förvandlat övergående psykiska problem till kroniska skador för miljontals människor – och skapat mångmiljardvinster för läkemedelsbolag.

Låt oss med en gång fastslå: man kan inte mäta en kemisk obalans i hjärnan!

Problemet för psykiatrin är nu att bluffen är så grundligt avslöjad att man får ta till den klassiska metoden: Säga att man aldrig sagt vad man tidigare bevisligen sagt!

Som när redaktören för tidskriften Psychiatric Times, den prominente psykiatriprofessorn Ronald Pies, säger att psykiatrin inte kan beskyllas för denna pinsamma vandringssägen:

”Faktum är att idén om den ’kemiska obalansen’ alltid varit en slags vandringssägen – aldrig en teori som på allvar lagts fram av välinformerade psykiatriker.”

Nyligen har den kritiske psykiatrikern David Healy i British Medical Journal avfärdat teorin om serotoninbrist, som orsak till ”depression”, (Serotonin and depression, the marketing of a myth) [1]. Det här fick ledande psykiatriker, som professor David Taylor, att säga:

”Healy lägger fram ett kraftfullt men dåligt underbyggt argument mot något som inte finns och aldrig egentligen funnits: idén att SSRI-preparat ’korrigerar’ en ’obalans’ av serotonin i hjärnan.”

Han menar med andra ord att Healy inte kan argumentera emot något som inte finns (den kemiska obalansen). Här fick vi alltså av en ledande psykiatriker igen veta att den här teorin aldrig egentligen funnits!

Och ordföranden för brittiska Royal College of Psychiatrists, professor Simon Wessely, tillade:

”De flesta forskare har för länge sedan gått vidare från den gamla serotoninmodellen.”

Den verkade alltså enligt professor Wessely ha funnits, men inte finnas mer.

Ordförande för Amerikanska psykiatriförbundet, APA, Steven Sharfstein, dementerade i nationell media sitt eget tidigare påståendet om att det finns sätt att mäta den kemiska obalansen som orsak till mentala störningar. Han erkände vid en direkt fråga i ”All Fired Up” i tidningen People den 11 juli 2005:

”Nej, vi har inte ett renodlat test [för att upptäcka kemisk obalans i hjärnan]”.

APA:s Public Officer, dr Mark Graff fick därefter förklara Steven Sharfsteins plötsliga kovändning i CBS Studio:

”Kemisk obalans är i själva verket en förkortningsterm ... [Kemisk obalans] är ett begrepp som läkemedelsindustrin förmodligen hittat på.”

Han sade vidare att för att mäta en kemisk obalans i hjärnan måste man skära ut en bit av hjärnan, och menade att ”det är ingen bra idé.”

Och det har han ju faktiskt rätt i. Två av de mest inflytelserika psykiatrikerna i världen, från den mest inflytelserika psykiatriorganisationen i världen erkände med andra ord, på bästa sändningstid i TV, att teorin om att den kemiska obalansen orsakar mentala störningar är påhittad av psykiatriska läkemedelsbolag för att sälja mer droger.

KMR:s ordförande i USA, Bruce Wiseman, fick yttra sig i FOX TV ett kort tag efteråt:

”Psykiatrins teori om ’kemisk obalans’ är bara ett önsketänkande. Den har fullständigt förkastats av forskare, läkare och vetenskapsmän. Den enda anledningen till att den finns är att den drar in miljardtals dollar i försäljning av psykiatriska droger varje år.”

Så när svenska patienter idag går in på ”Sveriges ledande hälsoportal”, netdoktor, och får veta att man blir deprimerad genom att ”balansen mellan olika signalsubstanser som serotonin och noradrenalin förändras” och att boten är ”antidepressiv medicin [som] verkar genom att öka mängden serotonin och/eller noradrenalin i hjärnan”, vet de nu att det här inte är sant. Fast netdoktor fortsätter att hävda samma sägen.

Och när patienter av sin psykiatriker får veta att de har en kemisk störning i hjärnan (serotonin-, dopaminbrist, dopaminöverskott) och därför behöver psykofarmaka – som en diabetiker behöver insulin – vet de nu att denne psykiatriker bara förmedlar en pseudovetenskaplig vandringssägen.

Eftersom hela psykiatrin är uppbyggd på denna teori, ända från början av 1950-talet så får man nog fråga sig vad som finns kvar av psykiatrin. Tillbaka till rashygienen?

Idén att traumatiska händelser i det förflutna ligger till grund för alla psykiska störningar är inget som genererar pengar för Big Pharma så det är inget de erkänner.

[1] Healy, Serotonin and depression, the marketing of a myth, BMJ 2015;350:h1771 doi: 10.1136/bmj.h1771, http://davidhealy.org/wp-content/uploads/2015/04/2015-So-Long-and-Thanks-for-all-the-Serotonin-bmj.h1771.pdf

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page