Antidepressiva till barn 2017 – är Sverige värst i världen?

Nya siffror från läkemedelsregistret visar att utskrivningen av antidepressiva till barn (10‑14) i Sverige ökat med otroliga 230 % (!) sedan 2006 – trots den bevisade ökade risken för självmordsbenägenhet som preparaten ger. I våra grannländer Danmark och Norge har utskrivningen till barn (2010-) gått ner kraftigt respektive ligger på en mycket lägre nivå.

Det ska påpekas att ingenting ändrats sedan FDA (2004) och det europeiska läkemedelsverket EMA (2005) gav ut allvarliga varningar om att dessa preparat för barn och unga medför en ökad risk för självmordsbenägenhet – trots det vi har läst i läkemedelsbolags och psykiatriska opinionsledares, i okritiska medier, placerade PR-budskap och fejknyheter.

Socialministeriet/socialministern i Danmark och Norge har kritiserat förskrivningen av antidepressiva till barn; kritisk debatt har tillåtits i media.

Den norska helseministern Bent Høie har sagt: ”Barn og unge med psykiske tilstander har gjerne normale reaksjoner på unormale livssituasjoner. Det er utrolig viktig å finne årsaker til at symptomer på depresjon oppstår og ikke gå direkte på medisinering.” (1) I Danmark har man från socialministeriet vidtagit effektiva åtgärder för att få ner utskrivningen av ineffektiva och skadliga antidepressiva till barn, så att den för barn 10-14 sjunkit med 28 % sedan 2010 och, från att ha varit högre än i Sverige 2010, år 2016 sjunkit till mindre än hälften av utskrivningen i Sverige.

I Sverige har Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter med finansiella kopplingar till läkemedelsindustrin skapat den katastrofala utvecklingen och fortsatt göra det med de nya rekommendationerna från dessa myndigheter.

Socialminister Annika Strandhäll har (som vi förstår av statistiken) inte gjort något alls och har till och med i riksdagen nyligen tyckt att Socialstyrelsens/Läkemedelsverkets nya rekommendationer i området – som kommer att leda till att ännu fler barn sätts på psykofarmaka – är ”spännande”!

BBC har nyligen beskrivit förskrivningen av antidepressiva till barn i Skottland i en artikel med den passande rubriken ”Teenage antidepressants 'doing more harm than good'” (2), där vi får den alarmerande uppgiften att 5500 unga under 18 år förra året fick antidepressiva i Skottland (med en befolkning hälften av den i vårt land); i Sverige fick förra året 31 346 unga (- 19) antidepressiva!

I BBC-artikeln får vi också av den kritiske expertpsykiatrikern David Healy (som tagit del av mer av läkemedelsbolagens grundläggande och opublicerade data om antidepressiva än någon annan) veta:

”Samtidigt har, i varenda enskild studie, det [antidepressiva medlet] åstadkommit mer skada än nytta på så sätt att det har gjort barn självmordsbenägna som inte skulle ha blivit självmordsbenägna om de inte fått dessa preparat.”

Healy säger vidare i artikeln:

”Vi har en situation där, om man följer bevisen (evidensen), så skulle inget [av barnen] få dessa preparat.”

I tillägg till de grundliga granskningar som skedde inför varningarna från FDA och EMA, visar också en ny studie att antidepressiva ökar risken för självmord hos unga – mer än dubbelt så mycket.

Studien, som utförts av oberoende forskare vid det respekterade Cochraneinstitutet, analyserade 70 kliniska prövningar av antidepressiva medel med mer än 18 000 försökspersoner (3). Resultatet styrker tidigare studier som visat att antidepressiva ökar risken för självmordsbeteende hos unga (-24 år) – vilket är skälet till att varningar för det finns i produktbeskrivningarna för alla antidepressiva medel. Den nya studien visar också att antidepressiva skapar aggressioner och våldsbeteende hos barn och ungdomar – vilket KMR hävdat i mer än två decennier (4).

Det framgår också mycket klart att läkemedelsbolagen manipulerar sina prövningar för att dölja skadorna, och skapa positiva effekter där sådana inte fanns. En av forskarna, professor Peter Götzsche gav följande kommentar om hur läkemedelsbolag felrapporterat och felklassificerat självmord: ”Det är helt fruktansvärt att de visar sådan nonchalans för människoliv.” (5)

Manipulerade studier

Vi har i dagarna sett hur en sammanställning av läkemedelsbolagens studier på vuxna sagts visa att antidepressiva fungerar bättre än placebo. Medier i Sverige och internationellt har bugat och tagit emot läkemedelsbolagens och psykiatrins budskap om att nu får det vara slut på debatten! Man har inte förstått att sammanställningen naturligtvis inte är bättre än de enskilda – sedan länge kända, grovt manipulerade studierna från läkemedelsbolagen, och inte har något bevisvärde alls. Man skulle med de metoder som använts också med lätthet kunna bevisa att alkohol under åtta veckor långa studier hade bättre ”antidepressiv effekt” än vatten.

En omfattande ny studie, där man brytt sig om att titta på den faktiska kliniska effekten – det som betyder något för människor – av antidepressiva, och jämfört denna med de faktiska skadorna av preparaten, kom fram till att eventuella påstådda fördelar överskuggades totalt av allvarliga biverkningar (6). Det finns med andra ord väldigt stor anledning att fortsätta granska ämnet antidepressiva medel.

Psykiatriska konsulter styr utvecklingen i Sverige

Det är psykiatriska konsulter med intima kopplingar till läkemedelsbolag som styrt utvecklingen i Sverige genom Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer.

Psykiatriker Anne-Liis von Knorring, var direkt inblandad i mörkläggningen av den stora Cipramilstudien på barn; den studie som specifikt omnämns i det uppmärksammade rättsfallet där Lundbecks amerikanska partner Forest fick betala 313 miljoner dollar för sin bedrägliga marknadsföring av antidepressiva för barn (7). Anne-Liis von Knorring fick diktera svenska myndigheters agerande – som i artikeln i Läkartidningen 2010 där hon med felaktig information, tillsammans med Socialstyrelsens ledning, drev upp försäljningen av antidepressiva till barn och unga (8).

Läkemedelsverket utsåg 2015 barnpsykiatriker Håkan Jarbin till att ha ett avgörande inflytande på behandlingsrekommendationerna av antidepressiva till unga. Detta trots att Jarbin under åren 2009-2015 fått mer än en 500 000 kronor