top of page

Konstitutionell advokat kräver federal utredning av de psykiatriska drogerna.


Den konstitutionella advokaten Jonathan Emord uttalar sig om de psykiatriska drogerna i anslutning till skolskjutningarna i USA och kräver en federal utredning. Jonathan Emord har vunnit över amerikanska läkemedelsverket (FDA) i rättstvister fler gånger än någon annan advokat i USA:s historia.

Den psykiatriska industrins finansiella intresse är att underhålla läkemedelsindustrin – och läkemedelsindustrins finansiella intresse är att underhålla den psykiatriska industrin.

Den psykiatriska industrin är således engagerad i att hitta nya mentala störningar som sedan kan behandlas med psykiatriska preparat.

Psykiatriska preparat är de mediciner som används mest i Amerika. En av fem människor, om inte högre än det, är på någon form av psykofarmaka.

Det är väldigt skrämmande när man inser vilka biverkningar som associeras med dessa droger – och med det antal människor som måste uppleva dessa biverkningar, vilka inkluderar benägenhet till självmord, benägenhet till våld.

Är det inte så då, när man ger en av fem dessa droger, och att dessa biverkningar erkänns av FDA, att vi kan förvänta oss stört beteende att krypa fram över hela nationen.

Det är märkligt att det inte är ett uppror inom regeringen och den medicinska kåren, angående det faktum att majoriteten av de som begått skolskjutningar har använt psykiatriska droger.

Och dessa psykiatriska droger är samma droger som FDA erkänner att de ökar risken för självmord och våldsamt beteende.

Adam Lanza var under psykiatrisk behandling. Han fick ett sammanbrott och gick in i Sandy Hook School och dödade många barn (20 barn ). Vissa säger att han slutade med sina mediciner, vissa säger att han fortsatte med sina mediciner.

Det fanns ett starkt allmänt intresse, för vi talar om barn som verkar ha något slags problem av ett eller annat slag, men det finns inget mönster vad det gäller klart samband.

Nå, kanske mönstret ligger i de droger de fick.

När vi blev involverade i den grupp som ville får reda på orsaken, så upptäckte vi plötsligt att rättsläkaren inte ville släppa någon information av betydelse.

Vi frågade: ”Kan vi få reda på vilka mediciner han använde!”

Vi blev tillsagda: ”Nej, det kan ni inte. Ni får inte se på journalerna!”

Detta på grund av personlig sekretess sade de; personlig sekretess för vem? Inte personen som är död. Personlig sekretess för familjen? Det finns ingen personlig sekretess kvar. Familjens personliga sekretess har förverkats av personens handlingar som begått detta avskyvärda brott som resulterat i död för alla dessa barn.

Detta är ett allmänt brott av viktig betydelse för samhället, och vi forskar för att få reda på vad som gjorde att han utförde det. Vi vill ha journalerna. De är inte längre föremål för personlig sekretess.

”Ge oss journalerna!”

”Vi ger er inte journalerna!”

Så, vi stämde staten, vi stämde rättsläkarens kontor och bad dem överlämna journalerna.

Under den processen så gjordes uttalanden som var ganska chockerande. Den biträdande chefsåklagaren i fallet med Adam Lanza argumenterade inför domaren att ”det skulle vara skadligt för allmänheten att släppa informationen om Lanza, för det skulle kunna få människor att inte ta sina psykiatriska mediciner”.

Detta slags argument är löjligt. Vi förvägrar inte folk tillgång till information. Vi försvarar deras rätt till information enligt Första tillägget (i Konstitutionen) och vi litar på dem att bestämma vad som ligger i deras bästa intresse.

Men emot detta, är det här enorma finansiella intresset från den psykiatriska kåren och läkemedelsindustrin.

Om detta inte fanns, om inte detta stora lobbyintresse fanns, så skulle jag misstänka starkt att rättsläkaren skulle släppa informationen till allmänheten. Jag misstänker starkt att det skulle bli en grundlig undersökning av staten på en nationell nivå.

Men från dessa människor finns ett enormt intresse att undertrycka informationen och censurering.

Varför skulle de göra det? Kan det vara så att läkemedelsindustrins intressen är i fara?

Att om Amerika skulle upptäcka, att majoriteten av de ungdomar som begått dessa brott var på dessa droger och att dessa droger hade dessa biverkningar associerade med dem av ökad självmordsrisk, av ökat våldsamt beteende – borde vi då inte se över om vi borde ge dessa ungar de här drogerna.

Jonathan Emord är en advokat som utövar konstitutionell och administrativ lag vid federala domstolar. Han jobbade vid Federal Communications Commission under Reaganadministrationen och arbetar för att upprätthålla individens rättighet. Han har vunnit över Food and Drug Administration (FDA) åtta gånger, vilket är flest i historien. Kongressledamot Ron Paul har kallat honom en hjälte inom hälsorörelsens frihetsrevolution.

Bilagor:

 

För mer information om psykiatriska droger besök https://www.cchrint.org/issues/childmentaldisorders/

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatriker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page