top of page

Riksdagsledamot vill att psykiatrin skall granskas

Margareta Larsson tycks vara den enda riksdagsledamoten som har sett igenom psykiatrin och förstått att det inte finns någon hjälp att hämta från den rådande professionen. Övriga motioner och interpellationer om psykiatrin från andra partier och politiker vill mest ge mer ökade resurser – utan att inse att problemen blir större ju mer resurser som ges. Pengarna hamnar i ett svart hål, enligt flera tidigare revisioner från flera håll, bland annat RSV som menade att patienterna var de som inte fick ta del av de ytterligare anslagen.

Folk blir ”sjukare” och inga blir friska. Sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser ligger i topp hos sjukkassan. 2016 hämtade 1,6 miljoner svenskar ut recept på psykofarmaka. Psykiatrin håller på att göra hela Sverige sjuk – och beroende av psykiatriska droger – till enorma kostnader.

Istället har Margareta Larsson anammat FNs rapport om att det behövs en revolution inom mentalhälsovården för att bryta årtionden av negligering, vanvård och våld och att vi behöver djärva politiska beslut för att bryta den biomedicinska modellen som har misslyckats totalt.

Den 19 januari skall socialministern svara på den första interpellationsfrågan från Margareta Larsson. Den handlar om patientsäkerheten runt ADHD-mediciner och antidepressiva och försöken av självmord med dessa preparat, vilka ej rapporterats och ej är kända. Det ser alltså ut som ADHD-medicineringen är problemfri när det i själva verket är en katastrof, och som Läkemedelsverket dessutom undanhållit, trots att de har information om det. En tidigare motion gällande detta har även lämnats in av Margareta Larsson, som i denna interpellationen skriver:

”Enligt Giftinformationscentralen (GIC) har hundratals barn förgiftats av centralstimulerande narkotika, amfetamin/metylfenidat, som i folkmun kallas för adhd-mediciner. Mellan 2011 och 2014 påvisades 1 664 fall, vilka omnämndes både som oavsiktliga och som avsiktliga självmordsförsök. I dag är siffran förmodligen långt högre, då ökningen eskalerar.

De samtal som kom in till Giftinformationscentralen gällande barn och ungdomar som var självmordsbenägna med preparaten uppgick mellan 2011 och 2016 till 710 barn, vilket är en alarmerande ökning sedan tidigare. Endast tre (3) fall av dessa rapporterades från läkare till biverkningsregistret. Rutinen av underrapportering från läkare tycks vara densamma oavsett om det handlar om elchocker eller psykofarmaka. Detta är mycket allvarligt och signalerar en människosyn som inte är acceptabel. Det medverkar även till att undanhålla allmänheten kännedom om hur riskfyllda dessa behandlingsmetoder är.”

Ytterligare två interpellationer har lämnats in av Margareta Larsson angående psykiatrin den 29 december.

1. Vanvård och våldförande inom svensk psykiatri

2. Läkemedelskostnader inom psykiatrin

Besvaras 30/1-2018

Se tidigare debatt om ECT:

Interpellation är en fråga i riksdagen (eller annan folkvald församling) från en enskild ledamot till statsrådet. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter delta i debatten. Interpellationen är en fråga som kräver ett utförligare svar.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page