top of page

Patientsäkerheten runt ECT-behandlingar


En motion har lämnats in angående patientsäkerheten runt ECT-behandlingar. Det är riksdagsledamoten Margareta Larsson (-) som lämnat in den. I mitten av november ställde hon en öppen skriftlig fråga till socialministern (interpellation) angående samma tema. I debatten som följde efteråt fick socialminister Annika Strandhäll svara. Debatten som följde filmades och är offentlig. Se videolänk nedan. Vi rekommenderar att följa den till slutet, där socialministern bryter den politiska fernissan och visar sin mänskliga sida när hon säger att frågan verkligen berör henne.

Margareta Larsson har lämnat in 34 motioner på en dag, vilket borde vara något slags rekord. De flesta handlar om social frågor och flera av dem ifrågasätter psykiatrin. Redan den 19 december skall socialministern återigen få svara på en ny interpellationsfråga från Margareta Larsson. Denna gång handlar det om patientsäkerheten runt ADHD-mediciner och antidepressiva och försöken av självmord med dessa preparat, vilka ej rapporterats och ej är kända. En smärre katastrof alltså, som Läkemedelsverket dessutom undanhållit, trots att de fått information om det. En tidigare motion gällande detta har även lämnats in.

Margareta Larssons fråga till socialminister Annika Strandhäll är därmed:

Anser ministern att det är rimligt med ovan nämnda underrapporteringar, och vad anser ministern kan göras för att Läkemedelsverkets redovisning ska fungera utifrån regeringsuppdraget om läkemedelssäkerhet för barn och unga?

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page