top of page

FN-rapport: Världen behöver en revolution inom mentalhälsovården


FN har uppmärksammat krisen och de obefintliga resultaten inom psykiatrin, kopplingen till läkemedelsindustrin och den maktfullkomlighet som råder och kräver en revolution (1) med orden: "Mentalhälsopolitiken och behandling är i kris - inte en kris av kemiska obalanser, men av maktobalanser. Vi behöver djärva politiska åtaganden, brådskande politiska svar och omedelbar handling för att få till ett långsiktigt tillfrisknande."

GENEVE (6 juni 2017) - FN:s särskilda rapportör för rätt till hälsa (2), Dainius Pūras, har krävt en ordentlig förändring i mentalvården runt om i världen, och uppmanar stater och psykiatriker att agera med mod att reformera ett krissystem byggd på föråldrade attityder.

"Vi behöver inte mindre än en revolution i mentalvården för att avsluta årtionden av försummelse, missbruk och våld", sade Pūras efter att ha presenterat sin senaste rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

"Psykisk hälsa är grovt försummad inom hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen. När mentala hälso- och sjukvårdssystem existerar, är de åtskilda från annan hälsovård och baserade på föråldrad praxis som kränker mänskliga rättigheter.”

"Jag uppmanar stater att ändra sig från traditionell praxis och tänkande och möjliggöra en länge behövd förändring till ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt. Status quo är helt enkelt oacceptabelt. "

Han tillade: "Mentalhälsopolitiken och behandling är i kris - inte en kris av kemiska obalanser, men av maktobalanser. Vi behöver djärva politiska åtaganden, brådskande politiska svar och omedelbar handling för att få till ett långsiktigt tillfrisknande."

Pūras sade att det var ett "grovt ouppfyllt" behov av rättighetsbaserad vård och support. Framsteg hindrades av enorma maktobalanser i de system som för närvarande används vid att skriva policy, tillhandahållande av tjänster, medicinsk utbildning och forskning. Andra stora hinder innebar den biomedicinska modellens dominans, med dess överdrivenhet för medicinering och den "fördomsfulla" användningen av bevis som smittade kunskap om mental hälsa.

"Det finns nu otvetydiga tecken på misslyckanden i ett system som förlitar sig för mycket på den biomedicinska modellen för psykiatriska tjänster, inklusive frontlinjen och överdriven användning av psykiatriska läkemedel, och ändå fortsätter dessa modeller, säger Pūras.

"Detta mönster förekommer i länder över hela det nationella inkomstspektrumet. Det representerar ett misslyckande i att integrera bevis och rösterna för de som drabbats mest, för att skapa policy, och att man inte respekterar, skyddar och uppfyller rätten till hälsa. "

I sin rapport varnar Pūras att makt och beslutsfattande inom mental hälsa är koncentrerade i händerna på "biomedicinska portvaktare", särskilt de som representerar biologisk psykiatri.

Dessa portvaktare, som stöds av läkemedelsindustrin, behåller denna makt genom att följa två föråldrade begrepp: att människor som upplever psykiskt lidande och diagnostiseras med "psykiska störningar" är farliga, och att biomedicinska ingrepp är medicinskt nödvändigt i många fall.

"Dessa begrepp bibehåller stigma och diskriminering, liksom de tvångsförfaranden som fortfarande är allmänt accepterade i mentalvårdssystemen idag", understryker Pūras, som kräver ett "paradigmskifte" för att säkerställa att FN: s konvention angående Rättigheter för personer med handikapp.

"Det är avgörande nu att bedöma de grundläggande orsakerna till misslyckande och att kartlägga en väg framåt och nå överenskommelse om det bästa sättet att göra detta," sa han.

"Nya sätt att tänka måste penetrera den offentliga sektorn och mental hälsa måste integreras i hela den allmänna politiken. Vi behöver djärva handlingar från maktens korridorer, speciellt inom det psykiatriska yrket och dess ledarskap, säger experten.

"Förmyndarmentalitet och överdrivet medicinerande måste ge plats för deltagande, psykosocial omsorg och stöd i samhället. Kostnadseffektiva och inkluderande alternativ med framgångsrika resultat existerar och används över hela världen idag - de behöver bara förstärkas och underhållas."

Mr. Pūras betonade att psykosocial nöd alltid skulle vara en del av den mänskliga erfarenheten, särskilt mot bakgrund av växande nödsituationer, ojämlikhet och diskriminering.

Den Speciella Rapportören är en oberoende expert som utsetts av FN: s råd för mänskliga rättigheter för att hjälpa stater och andra att främja och skydda rätten till det högsta uppnåeliga hälsotillståndet (rätten till hälsa). Dainius Pūras (Litauen) är läkare med anmärkningsvärd expertis i psykisk hälsa, barnhälsa och folkhälsopolitik. Han är professor och chef för Center for Child Psychiatry Social Paediatrics vid Vilnius University, och undervisar vid medicinska fakulteten, institutet för internationella relationer och statsvetenskap och Filosofiska fakulteten vid Vilnius University, Litauen.

De särskilda rapportörerna är en del av det som kallas Mänskliga Rättsrådets särskilda förfaranden. Särskilda förfaranden, det största organet av oberoende experter i FN: s system för mänskliga rättigheter, är det allmänna namnet på rådets oberoende fakta- och övervakningsmaskineri som tar upp specifika landssituationer eller tematiska problem i alla delar av världen. Speciella Rapportörers experter arbetar frivilligt. De är inte FN-personal och får inte lön för sitt arbete. De är oberoende av någon regering eller organisation och tjänar i sin individuella kapacitet.

Bif Källdokument:

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page