top of page

FN kritiserar Sveriges psykiatri – övergrepp mot mänskliga rättigheter


Länsstyrelsen har publicerat rapporten ”På tal om mänskliga rättigheter”. Rapporten beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i stort. Psykiatrin får svidande kritik. Tvångsmedicinering och tvångs-ECT är faktiskt förbjudna. I princip är psykiatrin ett stort övergrepp.

– Den mest anmärkningsvärda siffran i relation till resten av landet är antalet tvångsåtgärder i den slutna psykvården, där Stockholm ligger långt över rikssnittet, säger Vladimir Guala, utvecklingsledare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholm.

Landstinget i Stockholm urskuldar sig och hävdar att de rapporterar mer än andra län. Men det har vi inte sett inom andra områden, biverkningsrapporteringen är obefintlig, så det är nog bara en mager ursäkt. Förmodligen är nog siffrorna långt högre.

Stockholm hade 216 tvångsåtgärder per 100 000 invånare år 2016. (Polisen i Stockholm hinner ibland inte göra vanliga utryckningar då de är fullt upptagna med att hämta folk till psyket för tvångsåtgärder.) Minst hade Värmlands län med 15 per 100 000 (trots att Värmlänningarna sägs mår psykiskt sämst i hela riket). Riksgenomsnittet ligger på 122 per 10 000 invånare.

Sammanlagt förekom det 12 000 tvångsåtgärder 2016.

Tvångsåtgärder kan handla om tvångsmedicinering, kroppsvisitering, fastspänningar, Isolering, Elchocker och avskiljning från andra patienter.

Satsa på alternativ

FN-kommittén rekommenderar Sverige att öka tillgången på öppenvård och alternativa behandlingsmetoder. Den vill också se en effektiv uppföljning av all behandling och alla beslut om tvångsintagning på psykiatriska institutioner.

Riksdagen har satt ett mål om att Sverige når full respekt för de mänskliga rättigheterna. Det ligger i länsstyrelsernas grunduppdrag att främja målets genomslag i länen. Därför har de publicerat denna rapport. Nu återstår bara hur de skall leva upp till detta.

Individen skall själv få bestämma över sin kropp och hälsa

Artikel 14 i konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger individen rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Den rätten handlar om att individen själv skall få bestämma över och kontrollera sin kropp och hälsa. Tvångsmedicinering, riskfyllda experiment och andra övergrepp på hälsan förbjuds.

Med andra ord är psykiatrin ett stort övergrepp. Tvångsmedicinering och ECT under tvång är inte ovanligt. Fastspänning är kutym. Nyligen gick ett ärende till Högsta förvaltningsdomstolen när socialnämnden krävde att ett barn skulle medicineras med centralstimulerande, mot föräldersvilja. Barnet hade inget att säga till om. Medicinering av 60 000 ADHD-barn och ungdomar med centralstimulantia är ett gigantiskt experiment. Långtidsundersökningar visar att långsiktig behandling med ADHD-droger är till ingen nytta utan skadar istället.

FN:s kommitté vill se att all behandling och alla beslut om tvångsintagning följs upp och Sverige rekommenderas också att öka tillgången på öppenvård och alternativa behandlingsmetoder.

I Sverige sker tvångsvård med hjälp av LPT och LRV. Lagöverträdare som anses psykiskt sjuka döms enligt LRV, Lagen om rättspsykiatrisk vård. Enskilda individer som är ett hot mot sig själv och andra kan omhändertas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, om de motsätter sig vård.

Där finns naturligtvis ett behov för detta, men gränsöverskridandet är stort.

Skadorna från ECT kan vara enorma.

Agnetha från Skaraborg dog efter en serie elchocker hon fick för sin depression – mot sin vilja. Men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, såg inget fel i behandlingen. Trots att hon dog av epilepsianfall som utvecklades efter elchockerna. Psykiatrikerna använder elchocker för att framkalla grand mal epilepsianfall – något som neurologerna gör allt för att förhindra. De anhöriga anmälde saken till IVO, som ansåg att behandlingen var enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

En annan patient från Skaraborgs sjukhus begick självmord efter en serie elchocker.

Stures fru dog efter 15 elchocksbehandlingar. Annette mådde väldigt dåligt och kunde varken äta eller sova. Psykiatrin brakade på med elchocker tills hon avled.

Irland förbjöd i december 2015 tvångsmässiga elchocker; på Island har man aldrig använt något som helst tvång inom psykiatrin utan problem och FN har tidigare kallat elchocker för tortyr.

Sverige måste omedelbart införa ett förbud för elchocker under tvång, och sedan tvångsmedicinering som ett andra steg för att följa FNs krav på mänskliga rättigheter.

Psykiatrin skall in under lagen – om så med tvång.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page