top of page

Motion mot elchocksbehandling på barn

En motion har lämnats in i år som kräver ökat skydd för barn mot elchocksbehandling. Det är första gången detta har hänt.

Det är riksdagsledamoten Margareta Larsson (-) som lämnat in denna viktiga motion som manar riksdagen att riva upp Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande barn och behandling med ECT.

Socialstyrelsen skall snart presentera sina riktlinjer för behandling av barn. Elchockbehandling är den första behandlingen när övrig behandling inte fungerar. Den ”övriga” behandlingen består av antidepressiva medel. Eftersom denna absolut inte fungerar kvarstår alltså bara elchocksbehandling som behandling inom barnpsykiatrin. Dessutom skall man öka insättningen av antidepressiva på barn. Så barnen hamnar i ett Moment 22.

Margareta Larsson tar kortfattat även upp detta i sin motion., men koncentrera sig på faran med elchocker:

” De argument som förs fram som försvar för behandlingen tycks mena att det idag görs på ett ansvarsfullt och smärtfritt sätt. Oavsett detta bör beaktas att elektriciteten är densamma, oavsett om den gavs i det förgångna eller idag. Elbehandling innebär nämligen att man skickar 70 till 460 volt – upp till 760 volt har noterats – med relativ hög strömstyrka genom en apparat. Inte bara en gång, utan ofta, minst sex gånger i kort följd. Att minnesförlust efter behandlingen skulle vara minimal, vilket även förs fram av förespråkare, är inte heller helt sant. Många av offren hävdar tvärtom att minnesförlusten är maximal och permanent.”

Avslutningsvis skriver hon:

”Det är mycket olyckligt enligt min mening att Sverige nu väljer en väg att tillåta elchocker och den stora mängd antidepressiva droger till barn och unga som av olika skäl mår dåligt och är olyckliga. Jag ser mer att dessa skulle behöva omsorg, samtalskontakter och en adekvat medicinsk hälsoundersökning för att fastställa andra brister i kroppen. Det är dags att börja lämna den förlegade bilden av att psykisk ohälsa är en felkonstruktion i hjärnan, för den mer moderna förståelsen att det istället kan handla om symptom på en livssituation med tillhörande känslor och självbild. Sverige bör därför leva upp till barnkonventionen och vara extra mån om att inte utsätta barn och ungdomar för medicinska experiment som ECT-behandlingar.”

Som tur är finns det politiker som ser igenom den dimridå av ursäkter och förklaringar som psykiatrin lanserar, till alla som ifrågasätter dess metoder.

Margareta Larsson har skrivit flera motioner som handlar om psykiatrin och vi skall återkomma till några av dessa.

Läs hela motionen

 

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja övergrepp inom psykiatrin och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Syftet är att verka för mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården

Moderorganisationen heter Citizens Commission on Human Rights – CCHR och är belägen i Los Angeles.Idag finns det omkring 250 avdelningar över hela världen.

KMR är en registrerad ideell förening i Sverige utan politisk eller religiös inriktning.

CCHR startades 1969 i New York av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, som skrev 24 böcker om psykiatrins övergrepp, bl.a. den klassiska ”Psykisk sjukdom en myt” som startade reformeringen av psykiatrin på 1960-talet.

Thomas Szasz var en drivande kraft för ytterligare reformering av psykiatrin sedan 1960 och var verksam i CCHR fram till sin död 2012.

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page