top of page

Psykiatriska droger bakom den värsta masskjutningen i USA:s historia


Den synnerligen upprörande masskjutningen vid countrygalan i Las Vegas fick sin förklaring när det uppdagades att Stephen Paddock, som sköt ihjäl 59 människor och skadesköt över 500 människor, använde en psykiatrisk drog som ökar risken för massmord med 45 procent.

Det kom inte som en överraskning att höra att ännu en masskjutning begåtts av en person som använt en psykiatrisk drog som leder till aggressiva utbrott. Stephen Paddock fick utskrivet 50-100 milligrams tabletter med diazepam (en bensodiazepin) den 21 juni i år. DrugAbuse.com och andra källor varnar för att diazepam kan framkalla ”aggressivt beteende” och ”psykotiska utbrott” vilket kan förvärras av alkoholintag. Senare uppgifter från CNN gjorde gällande att han fått utskrivet psykiatriska droger redan 2013 och han hade en läkare som han kunde få tillgång till när som helst som skrev ut piller till honom.

Paddock som var revisor hade inget brottsregister eller historia med våldsamheter. Han var inte knuten till radikala grupper. Trots det var det ingen journalist som under den första presskonferensen frågade om han var under inverkan av psykiatriska droger.

En studie som publicerades i Word Psychiatry 2015 fann att personer som dömts för mord var 45 procent mer benägna att döda då de var påverkade av bensodiazepiner. (1)

”Om någon har underliggande aggressioner och man ger dem diazepam så kan de bli aggressiva. Det kan utlösa ett underliggande emotionellt tillstånd … Det är ungefär vad som händer när man ger alkohol till någon … de blir aggressiva istället för att somna in”, säger dr Mel Pohl, chefsläkare för Las Vegas Recovery Center.

Många varningar

• 27 varningar från olika läkemedelsverk världen över och 16 medicinska studier rapporterar om biverkningar från psykiatriska droger såsom mani, psykos, fientlighet, våld och rena mordtankar. Mordtankar innebär att man tänker på att begå mord till att direkt planera att begå mord, enligt Emergency Psychiatry Journal.

• 1531 personer som fått mordtankar då de har varit påverkade av psykiatriska droger har rapporterats till FDA, det amerikanska läkemedelsverket. Men då skall man veta att bara 1-10 procent av alla fall rapporteras.

• Ett genomsnitt på 5 procent innebär 30 620 personer med mordtankar och eventuellt verkliga planer på mord.

• 65 fall har dokumenterats med personer under inflytande av psykdroger som begått massmord . Det inkluderar masskjutningar, massknivhugg, avsiktligt kraschande av flygplan vilket resulterat i 357 döda och 336 skadade. Detta förutom masskjutningen i Las vegas. (2)

Inga statliga undersökningar

Trots detta har det aldrig förekommit någon statlig undersökning om länken mellan sanslöst våld och användningen av sinnesförändrande psykotropiska droger. En snabb översyn av de 27 utfärdade varningarna visade på tiotusentals fall där medicinsk personal rapporterat mani, psykos, fientlighet, våld och mordtankar som effekt av de psykiatriska drogerna. Detta och de 65 fallen med sanslöst våld möter mer än väl kriterierna för statliga undersökningar – i alla länder.

Det bör även nämnas att risken för aggressioner är ännu större när någon slutar tvärt med psykiatriska droger. Psykiatrin har lurat i media att det är den ”underliggande sjukdomen som kommer till ytan” när de rapporterar att personen ifråga slutat med medicinerna. Vilket inte stämmer. Det är de kraftiga abstinenssymtomen som utlöser detta.

Praktiskt taget alla masskjutare hade varit på en psykiatrisk drog vid tiden för attacken. Det finns tusentals fall dokumenterade med skolskjutningar, mord och andra våldepisoder som har begåtts av individer på psykiatriska droger under de sista tre-fyra årtiondena. SSRIstories.org har dokumenterat 6000 fall med sanslöst våld där främst antidepressiva kopplats till våldet. (3)

Inget sanslöst våld före psykdrogerna

Det fanns inget sanslöst våld före 1950 då de psykiatriska drogerna såg dagens ljus. Med sanslöst våld menas våld utan verkligt motiv. Därefter började det sanslösa våldet eskalera och det första verkligt sanslösa våldet skedde något år efter att Prozac registrerades i slutet av 1980-talet när Joseph Wesbecker rusade in på sin forna arbetsplats med automatgevär och sköt 20 arbetskamrater och dödade nio. En månad innan hade han börjat med Prozac som nyss kommit ut på marknaden. Wesbecker hade ingen historia av våldsamhet innan. Fallet fick stor uppmärksamhet när KMR i USA kopplade våldet till Prozac och kallade det ”mördarpiller” istället för ”lyckopiller”.

Skolskjutningar

Skolskjutningar tog fart efter att SSRI-medlen och ADHD-drogerna kom. Det fanns miljontals vapen i omlopp i USA, många tuffa ungar bar med sig vapen till skolan för att visa upp, men det förekom aldrig några skolskjutningar. Vid så gott som alla skolskjutningar hade förövarna använt någon eller båda dessa psykiatriska droger.

Varför är media tyst?

Media har haft tillräckligt med material för rubriker och helsidor i 35 år. Men med ett fåtal undantag har de så gott som aldrig nämnt de psykiatriska drogerna som orsak. Istället har orsaken varit: vad förövarna åt till frukost, vilka TV-program de såg på eller vilka kläder de bar, etc. Och framförallt vapnen. Ingen här propagerar för vapen, men man måste ju inse att någon trycker av avtryckaren. Återigen: det fanns inga masskjutningar innan de psykiatriska drogerna kom, dock miljontals vapen.

Läkemedelsbolag som tillverkar psykiatriska droger som Prozac, Zoloft, Seroxat, Cipramil och alla ADHD-droger spenderar omkring 2,4 miljarder dollar per år på marknadsföring. Om media publicerar negativa saker om dessa droger så riskerar de att förlora miljontals kronor i annonsintäkter, vilket naturligtvis är en anledning till att de ignorerar sambandet.

Kan man kalla detta medhjälp?

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page