top of page

Antidepressiva ökar risken för tidig död med 33 procent


Samtidigt som farmakologiprofessor

Elias Eriksson från Sahlgrenska Akademin i Göteborg får internationell uppmärksamhet för sin studie om antidepressiva och sitt unika påstående att de är både ”säkra och effektiva” så kommer en ny och mycket större studie som visar att antidepressiva ökar risken för tidig död med 33 procent (1).

Att Eriksson fått internationell uppmärksamhet i medicinska tidskrifter för sin studie är inget konstigt. Psykiatrin är svältfödd på positiva omdömen om antidepressiva efter alla välgrundade artiklar om självmordsbenägenhet, våld och andra svåra biverkningar, och bortser gärna från sådana petitesser som att Eriksson är kopplad finansiellt till en uppsjö av läkemedelsbolag och lika gärna kunnat agera som deras marknadschef. Media i Sverige har framställt Eriksson som en ”oberoende forskare” och har inte ställt en enda kritisk fråga om alla hans kopplingar till och uppdrag för de läkemedelsbolag, vars studier han nu, utan möjligheter till insyn, ”omanalyserar” för att rädda profiterna för de antidepressiva medlen.

Kraftig ökad dödsrisk

En ny mycket stor studie som utförts av forskare vid McMaster University i Kanada har kommit fram till att antidepressiva medel höjer dödsrisken hos deprimerade, men annars friska människor, med 33 procent. Forskarna analyserade data från 17 tidigare studier som involverade 380 000 människor. Studien visade att människor som tog antidepressiva hade en mycket större risk för tidig död. Forskarna påpekar att antidepressiva genom sitt funktionssätt skadar vitala organ som hjärta, lungor, lever och njurar (1).

Det här var en mycket stor studie. Elias Erikssons studie gällde en godtycklig, positiv ”omanalys” av läkemedelsbolagens egna studier, och omfattade bara 3334 patienter. Trots det fick den kanadensiska studien ingen uppmärksamhet alls i Sverige. I stället kom Svenska Dagbladet förra veckan ut med en lovsång till antidepressiva i ett nummer på sammanlagt 24 sidor (!) inklusive en bilaga om ”Psykisk hälsa”. Andra tidningar har på liknande sätt okritiskt fört ut Erikssons studier, och talat tyst om faran med antidepressiva.

Man skall veta att den forskning Eriksson gör har finansierats med 8 miljoner av våra skattemedel (via Vetenskapsrådet), med 1,8 miljoner av AFA Försäkring och med 1 miljon av Hjärnfonden – och att Eriksson manipulativt framställts som ”oberoende forskare” trots att han haft decennielånga intima förbindelser med tillverkarna av de preparat han nu för deras räkning ”omanalyserar”. (2)

Elias Eriksson får i SvD:s positiva vinkling av antidepressiva medel chansen att framföra att dessa fungerar ”mycket bättre” än placebo. De som säger något annat ”har en ideologiskt baserad motvilja mot psykofarmaka” låter han läsarna veta. Han för med det vidare sin tradition att hävda att alla dem som inte tar del i hans hyllningar av antidepressiva är styrda av ideologi. Som då han med hänvisning till den numera ökände psykiatrikern Göran Isacsson (3), för Stockholms läkemedelskommitté (2006) berättade: ”Endast den som har en principiellt och ideologiskt grundad motvilja mot antidepressiva farmaka kan undgå slutsatsen att det senaste decenniets nedgång i antalet självmord i Sverige är relaterad till det ökade användandet av antidepressiva farmaka.” I en artikel (4) om självmord bland unga brakar SvD i samma anda på med rubriken ”Antidepressiva har fått självmorden att minska”.

Problemet är att självmorden bland unga inte alls gått ner. Problemet är vidare att det sedan länge är känt att antidepressiva medel i de samlade kliniska studierna på unga visat sig ge en dubbelt så hög risk för självmordsbenägenhet som behandling med sockerpiller. Det är därför preparaten sedan 2004 har den allvarligaste varningstexten – en så kallad black box warning – om just ökad självmordsbenägenhet (5). Se också den förra året i BMJ publicerade Cochranestudien, där slutsatsen var: … in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled.” Antidepressiva orsakar självmordbenägenhet och aggression hos unga.(6)

Hur kan den massmedia som förväntas granska makten och som säger sig stå för ”kvalitetsjournalistik” missa så viktiga studier för att i stället förmedla psykiatrins och läkemedelsbolagens falska marknadsföring?

Är det vad som kallas fake news?

(1)

(2)

Curriculum Vitae, Elias Eriksson, University of Gothenburg, 2008, https://www.pol.gu.se/digitalAssets/1093/1093595_CV_EE.doc

(4)

https://www.svd.se/antidepressiva-har-fatt-sjalvmorden-att-minska/av/mia-holmberg-karlsson

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC518888/

(6)

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page