top of page

Självmord inom psykvården mörkas - Potemkinkulliser sätts upp


Självmord inom psykvården mörkas – Potemkinkulisser sätts uppStartFragment

400 patienter inom den psykiatriska vården tar livet av sig varje år – minst en om dagen. Man tycker då att detta borde övervakas mer, men från den första september införs istället nya regler om Lex Maria. Då behöver självmord och misstag i samband med psykvården endast anmälas om psykiatrin själva anser att de gjort fel! (Och när gör de det?)

År 2008 satte Alliansregeringen upp nollvision mot självmord som ett mål. I princip har inget hänt, förutom att statistiken gått upp inom psykiatrin. Minst ett självmord om dagen sker inom den psykiatriska vården. Enligt SVT så har 1643 patienter inom psykiatrisk vård tagit livet av sig de senaste fyra åren.

Vad gör man då? Jo, man tar bort det obligatoriska rapporteringskraven till IVO, per Lex Maria, för de självmord som sker i pågående psykiatrisk vård eller fyra veckor efter vårdkontakt.

Alltmedan socialminister Annika Strandhäll går ut i media och säger att regeringen vill att fler självmord utreds för att man ska lära sig om orsakerna [1], går Socialstyrelsen – påverkad av stark lobbyverksamhet från ledande psykiatriker – i rakt motsatt riktning, och avskaffar den rådande (om än minst sagt bristfälliga) obligatoriska rapporteringen!

Man ersätter den obligatoriska rapporteringen till IVO med en paragraf om att självmorden inom psykiatrin bara behöver rapporteras om självmordet kan ha orsakats av fel i vården. Vilket kommer att få rapporteringsgraden att sjunka rakt genom botten. För en sak är fullständigt klar, aktuella vårdgivare inom psykiatrin kommer endast i sällsynta fall att anse att det var något fel med vården – felen ligger som vanligt hos patienten och dennes ”psykiska sjukdom”.

Hur vet vi då att det här kommer att bli följden?

Låt oss ta ett parallellexempel. KMR har tidigare skrivit om att psykiatrikerna struntar i att rapportera om biverkningar från mediciner, även i samband med självmord, trots att de enligt gällande förordning ska göra det; en förordning som inte har lika stark juridisk tyngd som de lagkrav som gällt om självmordsrapportering. Hur tror Socialstyrelsen då att självmordsrapporteringen skall skötas när psykiatriker får välja själva? Det kommer att bli ett fiasko!

Enligt utlämnade data från Rättsmedicin som KMR tagit del av så var 68 procent av de unga kvinnor (15-24 år) som begick självmord år 2013 under inverkan av psykofarmaka, hela 41 procent hade använt antidepressiva. Just det som skulle motverka självmordstankar. Inte ett enda fall utreddes av Läkemedelsverket. Inte EN ENDA biverkningsrapport skrevs.

Om man undrar varför självmorden bland unga ökar så kan det bero på att utskrivningen av antidepressiva till ungdomar (–25 år) skjutit i höjden trots den fördubblade självmordsrisken (Cochraneinstitutet analyserade nyligen 70 studier med mer än 18 000 personer och fann att antidepressiva för unga fördubblade risken.) I Norge och Danmark sjunker förskrivningen, i Norge är förskrivningen mindre än hälften av den i Sverige.

Det här betyder att unga i Sverige alltmer får de antidepressiva medel som i de samlade kliniska studierna visat sig öka risken för självmordsbenägenhet, samtidigt som de inte har någon positiv effekt. Och sjunker då självmordstatsistiken bland unga? Nej, tvärtom.

Vi kan lägga till att 54 unga (15-24) tagit livet av sig i Sverige under behandling med Fontex/Prozac åren 2006-2015. Chockerande? Vad tror ni socialministern gör åt den saken? Faktiskt ingenting.

Och för att anknyta till tidigare data om biverkningsrapportering: INGET ENDA av dessa 54 fall fick en biverkningsrapport till Läkemedelsverket; inget av dessa fall utreddes alltså av myndigheten.

Och om nu över 1,6 miljoner svenskar använde psykofarmaka 2016 (enligt Socialstyrelsen) så borde väl det reflekteras i självmordsstatistikerna. Ja, det gör det också. De går inte ner! Psykiatrin droger botar inga självmordsimpulser – snarare framkallar de dem.

Egentligen skulle denna Lex Maria-ändring ha börjat januari 2016 men en månad innan drog Socialstyrelsen in förslaget då det blev ett uppror bland remissinstanserna. I de nya föreskrifterna trycker man hårdare på att allvarliga fall kräver utredning och analys av patientsäkerheten inom vården.

Men detta är bara en Potemkinkuliss som skall visa hur bra psykiatrin fungerar, när den i själva verket inte fungerar alls.

Snart kommer vi att läsa om hur självmorden minskar inom psykiatrin!

Potemkinkuliss: Fursten Potemkin lät uppresa teaterdekorationer längs kejsarinnans resa till Krim 1787 som föreställde blomstrande byar som han skulle ha åstadkommit på Krimhalvön, medan det i själva verket rådde svält.

(1) Regeringen vill att fler självmord utreds, SvD 7 augusti 2017

Kontaktpersoner

Peter Anstrin

info.kmr@telia.com

Länkar

KMR hemsida

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja övergrepp inom psykiatrin och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Syftet är att verka för mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården Moderorganisationen heter Citizens Commission on Human Rights – CCHR och är belägen i Los Angeles.

Idag finns det omkring 250 avdelningar över hela världen.

KMR är en registrerad ideell förening i Sverige utan politisk eller religiös inriktning. CCHR startades 1969 i New York av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, som skrev 24 böcker om psykiatrins övergrepp, bl.a. den klassiska ”Psykisk sjukdom en myt” som startade reformeringen av psykiatrin på 1960-talet. Thomas Szasz var en drivande kraft för ytterligare reformering av psykiatrin sedan 1960 och var verksam i CCHR fram till sin död 2012.

För mer information gå till: www.kmr.nu www.facebook.com/KMR.nu

Emailadress: info.kmr@telia.com

EndFragment

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page