top of page

Två nya uppmärksammade vansinnesdåd på antidepressiva och ADHD-droger


Psykiatriker skrev ut våldsframkallade antidepressiva till den 20-åring som nyligen begick ett bestialiskt mord på för honom okända personer i Hälsingland. I ett annat vansinnesdåd dödade en 28-åring sin far i Karlsborg efter att ha ”behandlats” med antidepressiva och ADHD-droger.

Det är väl bekant att antidepressiva orsakar emotionell avtrubbning, hämningslöshet och kan ge en våldsam inre rastlöshet (akatisi) – det som ofta ligger bakom vansinnesdåd, bisarrt våld. Det är utförligt dokumenterat. [1] Att ge preparaten till en person som redan har problem med ilska och impulskontroll är ett direkt recept för våldshandlingar.

Dubbelmordet i Råbo Ändå är det just vad psykiatriker gjorde i fallet med den 20-åring som i ett vansinnesdåd i julas tog livet av två för honom okända äldre personer med ett stort antal knivhugg i Råbo i Hälsingland. [2] Den unge mannen hade inte någon tidigare historia av våldsdåd då han under hösten 2016 började få det antidepressiva medlet Cipralex. En vecka före de tragiska morden fördubblades 20-åringens dos. Den roll som denna förskrivning har haft för den efterföljande bisarra våldshandlingen har hittills inte alls belysts i media.

Fadersmordet i Karlsborg I ett annat vansinnesdåddödade en 28-åring sin far i Karlsborg på ett brutalt sätt. [3] I en intervju förklarade mannens advokat att dådet inte gick att förklara: ”Han brydde sig mycket om sin pappa och de hade mycket trevligt, reste tillsammans; det finns inget motiv, det är helt oförklarligt.” Lika oförklarligt blir det dock inte när en undersökning visar att sonen en vecka före det brutala dådet fick den aggressionsframkallande och psykosskapande ADHD-drogen Concerta (metylfenidat). [4] KMR:s undersökning av saken visar att ansvarig psykiatriker om tidpunkten för utdelandet av Concerta skrev: ”Inget suicidalt eller psykotiskt framkom.” [5] En vecka senare begår sonen det bestialiska mordet och betraktas som psykotisk, till den grad att han anses ha begått brottet under inverkan av en allvarlig psykisk störning.

Underkänd ADHD-drog Ingenstans i uppföljningen (IVO) tar man upp det faktum att ADHD-drogen Concerta är underkänd för vuxna eller preparatets roll för den efterföljande psykosen. [6] Ändå är det välkänt att i de kliniska prövningarna av Concerta på vuxna kom man fram till att tre gånger så många av dem som fick preparatet drabbades av psykotiska tillstånd jämfört med dem som fick placebo – alltså att Concerta orsakade psykotiska tillstånd för en del av försökspersonerna. [7, 8] Tidigare hade mannen också fått det antidepressiva medlet Voxra, där ansvarig psykiatriker i utlåtande till polisen skrev att han fick sluta med det på grund av biverkningar. [5] Varken i fallet med Voxra eller med Concerta skrev den ansvariga psykiatrikern någon biverkningsrapport till Läkemedelsverket.

Nästa gång vi hör talas om ett bisarrt våldsdåd begånget av en person som fick ADHD-droger eller antidepressiva vet vi att läkemedelsbolagen, inblandade psykiatriker och Läkemedelsverket mycket väl känner till att dessa psykiatriska droger kan ORSAKA just ett sådant beteende. Tyvärr fick inte patienten och dennes anhöriga någon information om det och undrar kanske fortfarande varför detta kunde ske.

Varning: Det kan vara nästan lika farligt att abrupt sluta med psykofarmaka som att börja med dem, abstinenssymtomen kan vara förödande. En kunnig läkare måste konsulteras och noga övervaka nertrappningen av dosen.

[1] Läs om hur antidepressiva orsakar våld och självmord: http://rxisk.org/lessons-from-ssristories-3-of-5-how-do-ssris-cause-violence-and-suicide/

[3] Skaraborgs Allehanda, Dödade sin pappa med brutalt våld, 23 mars 2016, http://sla.se/karlsborg/2016/03/23/dodade-sin-pappa-med-brutalt-vald

[4] P4 Skaraborg, Mordet i Karlsborg: Misstag i vården när son mördade sin pappa, 18 april 2017,http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6673980

[5] Överläkare, INTYG till polisen, Vuxenpsykiatrin Skaraborgs sjukhus, 9 november 2015.

[6] Skaraborgs sjukhus, Händelseanalys, 5 april 2016.

[7] KMR, ADHD-preparatet Concerta orsakar aggressioner och depression, 31 januari 2014, http://www.kmrsverige.nu/pressrel_2014_01_31-lakemedelsverket-adhd-preparatet-concerta-orsakar-aggression-och-depression.htm

[8] KMR, Läkemedelsverket tillät underkänd narkotika att säljas för över en halv miljard – ingen gripen, 10 juni 2016, http://www.kmr.nu/single-post/2016/06/10/L%C3%A4kemedelsverket-till%C3%A4t-underk%C3%A4nd-narkotika-att-s%C3%A4ljas-f%C3%B6r-%C3%B6ver-en-halv-miljard-%E2%80%93-ingen-gripen

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page