top of page

Ny film om psykiatrin, Dödsorsak: Okänd!

En ny mycket viktig dokumentärfilm har släppts på bio i Norge, "Dødsårsak: Ukjent" som också finns på engelska med titeln, "Cause of Death: Unknown". Det är en mycket tung film som exponerar läkemedelsindustrin och psykiatrin vilka dödar, och tillåts döda, många hundratusentals människor med sina droger världen över – året runt. Filmen slutar med ett skrämmande framtidsscenario.

Filmen är skriven och regisserad av en norsk kvinna, Anniken Hoel, vars syster dödades av psykofarmaka, men producenten av filmen är amerikansk, vilket märks. Filmen finns också i två versioner - en berättad (av Anniken själv) enbart på engelska och en som berättas på norska. Så filmen är menad och relevant för en internationell publik.

Filmen är en kombination av en djupt personlig berättelse om Annikens syster som med hög emotionell påverkan visar bilder av sin syster i sin ungdom, när de är tillsammans som barn, etc. och är en verkligt undersökande dokumentär.

I korthet är det en dokumentärfilm om Annikens syster som dog som följd av antipsykotiska droger år 2005 medan hon var under psykiatrisk vård. Det fanns ingen uppenbar anledning till hennes död, hon var en psykiatrisk patient, men inte fysiskt sjuk och den medicinska rapporten konstaterar:

"Dödsorsak okänd". Anniken tillbringade 10 år för att komma till botten med vad som orsakade sin systers död och hur detta kunde hända. Hon fick reda på att hennes syster var på fem olika antipsykotiska droger, varav ALLA hade som konstaterad bieffekt: "Plötslig död".

Och så påbörjar hon en resa för att ta reda på hur detta kunde hända. Det börjar med att hon intervjuar systerns psykiater som sa att "han hade ingen aning om att plötslig död var en bieffekt" (även om det står skrivet på flaskan). Hon börjar sedan gräva i hela området av psykiatriska droger och hur det kommer sig att dessa ”läkemedel” är tillåtna. Hon granskade psykofarmakans historia och hur och när de började användas och explodera på internationell basis och ger statistiska fakta om detta.

Hennes forskning är omfattande och inkluderar bland annat:

– En intervju med en kvinna från de norska hälsomyndigheterna där hon säger att hon uppskattar att ca 2500 personer har dödats som en ”bieffekt” av antipsykotiska läkemedel bara i Norge. Kvinnan säger att de officiella siffrorna som anges i statistiken är långt mycket mindre, då endast cirka 5% av fallen har rapporterats.

– En intervju med en brittisk psykiater och författare som förklarar vilket bedrägeri psykiatrisk medicinering är och hur det dödar så många människor.

– En intervju med en New York Times journalist som har undersökt läkemedelsindustrin under många år och som berättar om deras bedrägliga och destruktiva verksamhet.

– En intervju med professor Peter Gøtzsche från Danmark, ledare för Nordiska Cochrane Center i Köpenhamn och känd för sin hållning mot psykiatrisk neddrogning.

– En intervju med anhöriga till andra offer, däribland familjen till en amerikansk krigsveteran som dog av psykiatriska droger vilka han fick mot sin vilja efter hemkomsten från kriget i Irak.

– Filmen visar hur läkemedelsindustrin riktar sig specifikt mot de grupper vars medicinering finansieras av staten såsom barn i familjer med låg inkomst, veteraner från de väpnade styrkorna och äldre personer.

– Den visar en video från läkemedelsindustrins konferenser om försäljning med en högtalare som får publiken (försäljare för läkemedelsbolagen) uppeldade med ”hur många av er här kommer att bli miljonärer!" "Ni kommer att bli mycket rika", etc. En närmast hysterisk scen. Den visar också en ljudinspelning med en företrädare för läkemedelsindustrin som berättar om hur deras nya läkemedel kommer att bli en ny mångmiljarddollar blockbuster som Prozac var".

– Den tar upp en barnbok som riktar sig till barn som är runt fyra år gamla och visar historien om en liten pojke som får berättat av sin psykiater om vad "bipolär störning" är. Den har ett mycket ”lyckligt slut” därför att den lilla pojken får den medicin han behöver för att korrigera vad som är kemiskt fel vilket orsakar hans "sjukdom". Och den visar den lilla pojken, nu glad då han får nu sina piller.

– Den visar även hur psykiatrin och Big Pharma skapade idén att psykiska sjukdomar baserades på en kemisk obalans och detta var hela anledningen för explosionen av läkemedel. Det visar också hur de har ändrat strategi för hur de presentar detta under senare år.

– Det visar den enorma lobbying i Europaparlamentet som görs av läkemedelsindustrin och den dokumenterar hur mycket pengar som spenderas på detta på en årsbasis. Det visar också att på internationell basis så är läkemedelsföretagens lobbygrupper de största lobbygrupperna i världen, större än varje annan industri, inklusive vapen, den finansiella sektorn, etc.

– Den visar proceduren för att få nya läkemedel godkända både genom FDA i USA och EMA (European Medicines Agency) i Europa, hur korrupta dessa organ är. Det ges exakta fakta och siffror på hur dessa finansieras av läkemedelsföretagen och pekar även ut det exakta år detta började med FDA. Den visar klart hur fler och fler läkemedel får godkänt med mycket smal forskning och hur alla negativa fallbeskrivningar bortses från och hålls gömda då dessa studier i sig betalas av läkemedelsindustrin. Den ger fakta och siffror om finansieringen av detta.

– Den avslöjar psykiatrins diagnosbibel, DSM, som ett korrupt medel för att förespråka psykofarmaka och hur personerna bakom denna ständigt ökande lista med diagnoser, betalas direkt av läkemedelsföretag för sitt arbete.

– Anniken intervjuar både en chef för EMA och en från FDA - det tog henne två år för att få någon av dem att prata med henne. Intervjuerna visar deras arrogans och totalt förakt för patienterna och rättfärdigande för samtliga dödsfall och negativa effekter. Filmen har också intervjuer med tidigare medarbetare från både FDA och läkemedelsföretag som lyfter locket på de metoder som de antingen observerade eller tog del av och visar samtidigt hur dissidenter undertrycktes.

– Den visar också hur, i USA, både Anniken och producenten utsattes för två anonyma hot när de försökte få reda på mer om FDA och läkemedelsbolagen där.

I filmen intervjuar Anniken också chefen för den europeiska läkemedelsindustrins lobbyförening. Han säger rakt ut att de själva inte vet orsakerna till psykiska sjukdomar eller problem, att det inte vet de verkliga effekterna av de läkemedel de ger och inte vet tillräckligt om farorna med droger. Och i samma andetag pratar han upphetsat om "framtiden" för att de nu kommer att lansera psykiatriska läkemedel baserade på genetik. Med andra ord så kommer personer att bli genetiskt testade för vilka psykiska sjukdomar de har eller kan komma att få i framtiden, för att sedan få läkemedel i enlighet med detta. Så det blir individuellt anpassade droger för "alla" baserade på deras genetik. Och han beskriver detta som en "mycket spännande framtid", samtidigt som han upprepar att de fortfarande inte vet orsaken till någon av dessa sjukdomar. Det var skrämmande att lyssna på och det visade klart den ondska och arrogans som ligger bakom vad de gör med människor.

– Mot slutet av filmen sammanfattar hon det hela genom att säga, att vad som började som en berättelse om hennes syster ledde henne till att ta reda på, och inse något så stort som att hela denna psykiatriska neddrogning idag formar hela vårt samhälle och att vi befinner oss i en central punkt i historien nu, där vi antingen gör något åt det eller får uppleva ett samhälle som helt domineras av farmaceutisk neddrogning.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page