top of page

Socialstyrelsen tystade rapport om ökad dödlighet efter elchocker


Dödligheten är 34% högre hos patienter i “elchocksrika“ län jämfört med “elchocksfattiga“ län enligt en svensk rapport som Socialstyrelsen vägrar släppa! Och enligt internationella beräkningar så dödar elchocker 10 000 människor om året!

Äldre människor tynar bort efter elchocker

När antidepressiva medel inte visar sig fungera och till och med vara självmordsframkallande blir psykiatrikerna desperata och återgår till elchocker. Att människor skadas och drabbas av minnesförlust och till och med dör av dem, tycks inte bekymra dem särskilt mycket. Istället tycks de dölja dessa fakta.

”Neurologerna gör allt för att förhindra epileptiska grand mal anfall. Psykiaterna gör allt för att framkalla dem med ECT.” Logiken är uppenbarligen omvänd inom psykiatrin.

Användningen av elchocker har länge motiverats av att de ”räddar liv”, men en undersökning, som Socialstyrelsen vägrar att släppa, visar att detta bara varit ett rent önsketänkande från psykiatrin. KMR har dock fått tag i rapporten och det är ganska chockerande uppgifter. (Se försättsblad i bifogad PDF) Enligt rapporten så ökar dödligheten så kraftigt efter en elchocksbehandling att den är statistiskt säkerställd. Elchocken är därför en ”behandling” som omedelbart bör förbjudas och förpassas till museernas tortyrkammare. Enligt rapporten så beräknar vi att 150-200 människor dör av ECT i Sverige årligen. Men eftersom detta inte sker omedelbart i samband med ECT-behandlingen så rapporteras det inte som dödsfall vid ECT. Om detta gjorts hade ECT som behandling varit otänkbar.

I den aktuella studien har man utnyttjat de stora regionala skillnader som finns i användningen av elchocker och helt enkelt jämfört dödligheten hos en patientgrupp från de ”elchockstätaste” länen med en patientgrupp från de ”elchocksfattigaste” länen. Patienterna i båda grupperna hade förstås samma diagnoser och hade samtliga varit intagna på sjukhus. Resultatet kom både som en chock och en självklarhet. Den relativa dödligheten låg 34 % högre hos dem som fått flest elchocker i landet och som var över 50 år, jämfört med dem som fått minst. Det var ökad dödlighet längs hela åldersregistret men den ökade med åldern.

Det intressanta med undersökningen är att den bedömer dödligheten också en tid efter att behandlingen getts. Tidigare undersökningar har bara tittat på hur många patienter som dör när själva elchocken ges och då fått ganska låga siffror. Ser man däremot på vad elchocken gör, d.v.s. vad som händer efter åtgärden, blir skillnaderna mellan de olika grupperna stor. Enkelt uttryckt dödar elchocker. Människor som elchockas lever inte längre och bättre utan får ett kortare liv än om de inte hade fått elchocken. Det råder inget tvivel om den saken nu. Men rapporten hamnade i låsta arkiv. Den ”finns inte längre” – förutom hos KMR.

USA TODAY avslöjar hög dödlighet Detta stämmer även med de chockuppgifter om ökad dödlighet efter ECT som USA Today publicerade i en serie artiklar om elchocker (7 dec 1995) där journalisten Dennis Cauchon i fyra månader hade studerat 250 vetenskapliga artiklar, intervjuat patienter, anhöriga och besökt mentalsjukhus och sett elchocker utföras innan han publicerade materialet. Vad Dennis Cauchon fann var följande:

  • Dödsfallen för gamla som får ECT är 50 gånger högre än vad Amerikanska Psykiatriförbundet (APA) anger på sitt formulär som patienterna får skriva på innan de får ECT. APA anger att chanserna att de dör från ECT är 1 på 10 000. Men en undersökning från Texas, den enda stat som för statistik, visar att dödsfallen de senaste 20 åren var närmare 1 på 200. En oerhört hög siffra.

  • I en undersökning från 1993 av en patientgrupp som var 80 år dog över 27% av gruppen inom ett år. I en jämförelsegrupp dog endast 4%. Efter två år hade 46% av gruppen dött mot 10% av kontrollgruppen. Forskningen gjordes på Brown University.

Narkosläkaren Michael Chavin från Baytown i Texas deltog vid över 2000 ECT-behandlingar innan han slutade: ”Jag började bli väldigt oroad över vad jag såg, berättar han i USA TODAY. ”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av FN:s observationsgrupp.”

KMR i USA (CCHR) har på grundval av en mängd rapporter beräknat att 10 000 människor dör om året världen över efter ECT-behandling.

I ett kommande nyhetsmeddelande skall vi berätta om hur det kommer sig att psykiatrin tror att folk mår bättre efter en elchcock. Det är en skrämmande pseudovetenskap som påstår sig ta ansvar för vår mentala hälsa.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page