top of page

Katastrofal ökning av antidepressiva till barn i Sverige – i Danmark minskar förskrivningen kraftigt


Socialstyrelsens jäviga experter har skapat en trefaldig ökning i förskrivningen av antidepressiva till barn på tio år. I Danmark har myndigheter, med stöd av vetenskapliga fakta och mediernas granskning, sett till att förskrivningen minskat med 28 procent sedan 2010 – och är nu till barn (10-14 år) bara 36 procent av den i Sverige, från att ha varit 20 procent högre än i Sverige för tio år sedan.

Den ansedda medicinska tidskriften Lancet sammanfattade tidigare (2004) historien om antidepressiva till barn på följande sätt:

”Forskningshistorien om användning av SSRI-preparat vid depressioner hos barn är en historia om förvirring, manipulation, och institutionella misslyckanden. Även om de publicerade bevisen, i bästa fall, var motstridiga så har användningen av SSRI-preparat för att behandla depressioner hos barn uppmuntrats av läkemedelsföretag och läkare jorden runt.” (1)

Men läkemedelsbolags och psykiatrikers manipulation tog inte slut då. Ända sedan de starka varningarna (2004-2005) om ökad risk för självmordsbenägenhet vid behandling av unga med antidepressiva, har en grupp psykiatriker med intima band till läkemedelsindustrin försökt sabotera dessa varningar.

Och ett av de länder där detta bedrägeri lyckats bäst är i Sverige. Läkartidningen har under åren fyllts av upprop från psykiatriker som, i strid med alla goda vetenskapliga bevis, propagerat för antidepressiva till barn och förklarat att varningarna var överdrivna.

Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, psykiatriker Anne-Liis von Knorring, var direkt inblandad i mörkläggningen av den stora Cipramilstudien på barn, den studie som direkt omnämns i det rättsfall där Lundbecks amerikanska partner Forest fick betala 313 miljoner dollar (!) för sin bedrägliga marknadsföring av antidepressiva för barn (2). En gigantisk skandal, som på något mystiskt sätt helt försvann ur den svenska mediebevakningen. Anne-Liis von Knorring fick, trots sin inblandning i skandalen, diktera svenska myndigheters agerande – som i artikeln i Läkartidningen 2010 där hon med falsk information, tillsammans med Socialstyrelsens ledning, drev upp försäljningen av antidepressiva till barn och unga (se också figuren ovan). (3)

Vad vi inte fick veta i Socialstyrelsens artikel från 2010 var att den holländska läkemedelsmyndigheten (CBG), som utredde Eli Lillys ansökan om att få fluoxetin (Prozac/Fontex) godkänt för barn i Europa, mycket klart fastslagit:

”Det rekommenderas inte att fluoxetin ges en indikation för behandling av depression hos barn och ungdomar på grund av att risk-nytta-balansen för den begärda indikationen bedöms som negativ.” (4)

Skadorna var alltså större än den potentiella positiva effekten och Prozac skulle INTE godkännas. Men Läkemedelsverket lyckades, tillsammans med den engelska läkemedelsmyndigheten, lotsa igenom ett godkännande av fluoxetin mot att man skulle göra omfattande uppföljningsstudier, efter godkännandet – det blev naturligtvis ingen uppföljning.

Socialstyrelsens avdelningschef Anders Tegnell (numera avdelningschef på Folkhälsomyndigheten) gav i brev (2010) den sensationella uppgiften att han – trots att han undertecknat artikeln i Läkartidningen – inte kände till (!) den europeiska utredningens avslagsrekommendation, och skrev:

Jag läser inte alla grundtexter för alla de material vi publicerar men har fullt förtroende för de processer vi har för att garantera kvaliteten. Så detta specifikt hade jag inte läst…

Vi kan med fog säga att Socialstyrelsens ledning lutade sig helt och hållet på inhyrda, jäviga psykiatriska experter, och att myndighetens representanter undertecknade något de inte alls förstod.

Men rekordet hålls nog av den psykiatriker, Håkan Jarbin, som skrivit Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer om antidepressiva till unga, och som nu i Läkartidningen tillsammans med Socialstyrelsens ansvariga försvarar de utökade (!) rekommendationerna om att ge barn fluoxetin och andra antidepressiva medel (5).

Jarbin har under åren 2009-2015 fått mer än en 500 000 kronor (!) av läkemedelsbolag för att ge ”utbildning” i psykofarmakologisk behandling av barn och unga (jävsdeklaration Läkemedelsverket) – med andra ord marknadsföring av bolagens produkter. Hans kampanj för att utbilda läkarkåren avspeglar sig i den exploderande ökningen i antidepressiva till barn i Sverige.

Jarbin har gått så långt som att säga: ”Texten i FASS är, tycker jag, är snudd på tokig.” (filmen Who cares in Sweden).Den viktiga varningstexten om den ökade självmordsbenägenhet som antidepressiva framkallar kallas alltså av Jarbin som “snudd på tokig” och inget som unga eller deras föräldrar ska lyssna på. Och det sagt av den person som är direkt ansvarig för Läkemedelsverkets rekommendationer om antidepressiva till barn och som tillsammans med Socialstyrelsens Arvid Widenlou Nordmark försvarar förskrivningen av antidepressiva till unga.

Man ska förstå att Jarbin genom sitt uttalande går rakt emot ”lagtexten” för antidepressiva (produktresumén) – ett fullständigt otänkbart scenario för någon som ska representera läkemedelsmyndigheterna! Och kan vi någonstans i Läkartidningen se något om intressekonflikter, något om de 500 000 som Jarbin fått för att marknadsföra bolagens psykiatriska preparat?

Och vi förstår en del av hur det kommer sig att tre gånger så många barn i Sverige nu får ineffektiva och skadliga antidepressiva medel. Vad vi inte förstår är vart de som ska skydda barnen från skador och övergrepp tagit vägen.

4. Holländska läkemedelsverket, Prozac (fluoxetine) – Paediatric indication, Rapporteurs´ Assessment Report, 31 oktober 2005, http://jannel.se/ProzacDutchAsessement31October2005.pdf

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page