top of page

Förbjud elchocker under tvång omedelbart


Det står helt klart att psykiatrin skapar minnesförluster på löpande band med elchocker. Vad som är mindre klart är att elchockerna också dödar.

Det är fullständigt oacceptabelt, och närmast kriminellt, att använda en sådan metod på utsatta personer som mer än någonsin behöver sin hjärna intakt. Socialstyrelsen är medveten om skadorna och dödsfallen men gör inget.

Det är fullständigt obegripligt hur man kan ha kvar en behandling som skadar så mycket. Elchocker upptäcktes på ett slakthus i Rom på 1940-talet där en psykiatriker såg hur man bedövade grisar med elström så att de blev fogliga inför slakten. Samma princip tillämpades omedelbart på patienter och spred sig över hela världen. Skadorna är dock gigantiska men det är inget psykiatrikerna vill erkänna. Precis som lobotomierna som dock förbjöds.

Irland förbjöd i december 2015 tvångsmässiga elchocker; på Island har man aldrig använt tvång inom psykiatrin och FN har kallat elchocker för tortyr. Sverige måste omedelbart införa ett förbud för elchocker under tvång.

Agnetha från Skaraborg dog efter en serie elchocker hon fick för sin depression – mot sin vilja. Men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, såg inget fel i behandlingen. Trots att hon dog av epilepsianfall som utvecklades efter elchockerna. Psykiatrikerna använder elchocker för att framkalla grand mal epilepsianfall. Något som neurologerna gör allt för att förhindra.

De anhöriga anmälde saken till IVO, som ansåg att behandlingen var enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det framkom senare att inte en enda elchocksbehandling journalförts. De hade antecknats ”vid sidan om”. Detta kände inte ansvariga på sjukhuset till, inte ens IVO som nu tagit upp fallet igen.

– Man försöker ju behålla lugnet för att få ut någon information över huvud taget. Till slut tappar man hoppet lite när de som jobbar med det inte har den blekaste aning om var man ska vända sig eller vem som har hand om det. Man tappar både hopp och ord. Vad ska man säga, det är skrämmande dåligt! säger sonen Markus till P4 SR.

En annan patient från Skaraborgs sjukhus begick självmord efter en serie elchocker. Efter kort tids förbättring hade patienten återgått till nedstämdhet och minnesförluster och såg ingen mening med sitt liv. IVO ansåg att det inte behövdes några åtgärder.

Skaraborgs sjukhus ligger på femte plats bland sjukhus som utför elchocksbehandlingar. Totalt utfördes 1279 elchocker år 2015.

Stures fru dog efter 15 elchocksbehandlingar. Annette mådde väldigt dåligt och kunde varken äta eller sova. Psykiatrin brakade på med elchocker. Vid obduktionen visade det sig att hon led av en obotlig neurologisk sjukdom. Trots att Annette inte uppvisade någon förbättring av elchockerna fortsatte man behandlingen. Till slut kunde hon inte ens prata. IVO ansåg att behandlingen var korrekt.

– Enligt vår mening fick hon alldeles åt helsike för mycket elström i skallen. Vi såg hur hon blev sämre och sämre, säger Sture till SVT.

Minnesförluster Det som är ännu vanligare efter elchocksbehandling är minnesförlust. Man kan inte ens längre säga att det är en biverkning. P4 SR i Västernorrland har haft en artikelserie om hur elchockerna påverkade minnet.

Kristina var deprimerad och fick en serie elchocker. Hon förlorade 33 år av sitt liv – det är helt svart under den perioden.

Klas fick elchocker och har tio år efteråt problem med minnet. Han har skrivit saker och sedan känner han inte igen det. Namn är svårt.

För Anna är det helt svart före elchockerna. Hon fick ingen information innan om att minnet kunde påverkas. Hon minns inte sina barns uppväxt.

En 40-årig kvinna berättar att hon inte har något sifferminne kvar. Engelskan har hon tappat bort och måste slå upp de enklaste ord. Engelska var ett av hennes starkaste ämnen innan.

En kvinna berättar att ”det finns ett jag innan elchockerna och ett annat jag efter”.

Det finns många exempel på elchockade patienter som har fått hjärnskador och speciellt permanenta minnesförluster. Men inga officiella kliniska studier har gjorts som kartlägger skador och biverkningar av elchocker och som har erkänts av hälsovårdsmyndigheterna.

En psykiatriker i sydsverige, Mats Adler, har nyligen gått ut med att han gjort en undersökning och menar att minnesstörningar är ett minne blott! Han är en av de främsta förespråkarna för ECT. Vad han dock inte säger är att han till Socialstyrelsen tidigare berättat: ”Tyvärr är omfattande minnesproblem efter ECT inte något helt unikt. Vi har råkat ut för flera mycket beklagliga fall…”

Han refererar även till Storbritannien där undersökningar visar att hälften av alla som fått elchocker får minnesproblem.

Detta kallas mörkläggning.

Vi skall i kommande nyhetsmeddelanden visa hur stor dödligheten är efter elchocksbehandling. Chockerande uppgifter som bland annat kommer direkt från Socialstyrelsens arkiv – noggrant mörklagt.

Se videor och hundratals berättelser om skador efter elchocksbehandling på: www.elchocker.se

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page