Regeringens svek – rekordnivåer av unga barn på antidepressiva


Enligt Socialstyrelsens nya siffror för 2016 har utskrivningen av antidepressiva till barn och ungdomar i Sverige skjutit i höjden trots den fördubblade självmordsrisken, medan den gått kraftigt ner i Danmark och ligger på mycket lägre nivå i Norge.

Socialministieriet/socialministern i Danmark och Norge har gått ut och sagt att det inte får vara så här – kritiserat förskrivningen starkt. Men vad har folkhälsominister Wikström gjort?

Ingenting verkar det som.

Psykiatriska konsulter med finansiella kopplingar till läkemedelsindustrin har skapat denna situation, och fortsätter att göra det med de nya rekommendationerna från Läkemedelsverket. Socialstyrelsen kommer ju, även om de inte gjort färdigt sina (som redan fått mycket kritik) att samordna dem med Läkemedelsverket; hur skulle det se ut annars?

Det finns anledning att vara synnerligen kritisk till förskrivningen i dessa åldrar. Antidepressiva mer än fördubblar risken för självmord och aggressioner hos unga.

Studie visar faran med antidepressiva En ny studie visar nämligen (återigen) att antidepressiva ökar risken för självmord hos unga – mer än dubbelt så mycket. Studien, som utförts av oberoende forskare vid det respekterade Cochraneinstitutet, analyserade 70 kliniska prövningar av antidepressiva medel med mer än 18 000 försökspersoner. [1]

Resultatet styrker tidigare studier som visat att antidepressiva ökar risken för självmordsbeteende hos unga (–25 år) – vilket är skälet till att varningar finns i produktbeskrivningarna för alla antidepressiva medel. Den nya studien visar också att antidepressiva skapar aggressioner och våldsbeteende hos barn och ungdomar – vilket KMR hävdat i mer än två decennier. [2]

Det framgår också mycket klart att läkemedelsbolagen manipulerat sina prövningar för att dölja skadorna, och skapa positiva effekter där sådana inte fanns. En av forskarna, professor Peter Götzsche gav följande kommentar om hur läkemedelsbolag felrapporterat och felklassificerat självmord: Det är helt fruktansvärt att de visar sådan nonchalans för människoliv.” [3]

En annan helt ny studie som fått internationell uppmärksamhet, men tystats ner helt av media i Sverige, visar att trots att miljontals människor tar antidepressiva så fungerar de inte men har hemska biverkningar. Alla eventuella påstådda fördelar överskuggas totalt av de allvarliga biverkningarna. http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/chockerande-studie-miljoner-tar-antidepressiva-men-de-fungerar-inte-och-har-hemska-biverkningar-1813247

För Sverige ser vi att förskrivningen till barn (10-14) ökat med 169 % från 2006 till 2015, och ökat med 97 % sedan 2010 – fördubblats på fem år!

För Danmark ser vi att förskrivningen ökat med 2 % sedan 2006, och minskat med 21 % sedan 2010! Förskrivningen 2015 är 45 % av den i Sverige.

För Norge ser vi att förskrivningen ökat med 43 % sedan 2006, och ökat med 12 % sedan 2010.

Förskrivningen 2015 är 25 % av den i Sverige.

Nya uppgifter från Socialstyrelsens läkemedelsregister visar också att ökningen fortsatt även under 2016:

  • utskrivningen till barn 10-14 år har ökat med ytterligare 15 % under 2016.

  • utskrivningen till unga 15-19 år har ökat med ytterligare 11 % under 2016.

  • utskrivningen till unga vuxna 20-24 år har ökat med ytterligare 5 % under 2016.

Den norska helseministern Bent Høie har sagt: ”Barn og unge med psykiske tilstander har gjerne normale reaksjoner på unormale livssituasjoner. Det er utrolig viktig å finne årsaker til at symptomer på depresjon oppstår og ikke gå direkte på medisinering.” https://www.nrk.no/norge/unge-jenter-bruker-stadig-mer-antidepressiva-1.13129585

Även i Danmark har man från socialministeriet vidtgit effektiva åtgärder för att få ner utskrivningen av antidepressiva till barn, så att den för barn 10-14 sjunkit med 21 % sedan 2010 och nu, från att ha varit högre än i Sverige 2010, sjunkit till mindre än hälften av utskrivningen i Sverige.

Psykiatriska konsulter styr utvecklingen Det är psykiatriska konsulter med intima kopplingar till läkemedelsbolag som styrt utvecklingen i Sverige genom Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer. Psykiatriker Anne-Liis von Knorring, var direkt inblandad i mörkläggningen av den stora Cipramilstudien på barn; den studie som specifikt omnämns i det uppmärksammade rättsfallet där Lundbecks amerikanska partner Forest fick betala 313 miljoner dollar för sin bedrägliga marknadsföring av antidepressiva för barn. Anne-Liis von Knorring fick diktera svenska myndigheters agerande – som i artikeln i Läkartidningen 2010 där hon med felaktig information, tillsammans med Socialstyrelsens ledning, drev upp försäljningen av antidepressiva till barn och unga. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=15378

http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/moerklagd-laekemedelsstudie-av-svensk-toppsykiatriker-grund-foer-miljonstaemning-i-usa-277762

Läkemedelsverket utsåg 2015 barnpsykiatriker Håkan Jarbin till att ha ett avgörande inflytande på behandlingsrekommendationerna av antidepressiv