top of page

Studie varnar: ADHD-droger ger skadliga förändringar i hjärnan


En ny stor studie påstår att hjärnan ser annorlunda ut hos personer med ADHD. (1) Media frossar i nyheten: ”Nu kan man se ADHD”. Tidigare forskare blev dock chockade när de upptäckte vilka skador ADHD-drogerna orsakade på hjärnan. Det är alltså inte ADHD som orsakar förändringarna.

För det första är det ingen som ännu bevisat att det finns någon ”sjukdom” eller ”hjärnstörning” som ligger bakom vad de kallar ADHD, eller om den ens har med hjärnan att göra. Man kan inte scanna en hjärna och säga att den eller den personen har ADHD. Det finns inga som helst medicinska tester som visar att ADHD ens existerar. Till och med professor Gillberg erkänner detta hos Sveriges Radio. (2) Nya studier pekar dessutom på tarmfloran och inflammationer som orsak till utagerat beteende.

Professorer uttalar sig dock om att denna undersökning äntligen bekräftar det man tidigare antagit om ADHD och hjärnan och att detta nu låter mer trovärdigt. Notera orden ”antagit” och ”trovärdigt”

Det är dock en mycket intressant undersökning., men den bekräftar inte vad professorerna och media antar som trovärdigt. Nej, den bekräftar något helt annat.

Man har scannat hjärnan på 3000 personer, hälften påstods ha ADHD, och majoriteten av dessa en förändring av hjärnan som kunde ses. Men en stor del av de som påstås ha ADHD har naturligtvis gått på ADHD-droger!

En av de främsta internationella ADHD-experterna har tidigare bevisat vad kritiker sagt i alla år: ADHD-droger skapar skadliga förändringar i hjärnan. Forskningen visar att personer med en ADHD-diagnos hade normal hjärnaktivitet till att börja med, men fick tydliga skadliga hjärnförändringar efter ett års behandling med metylfenidat (typ Ritalin, Concerta).

Det är en av ADHD-diagnosens ”fäder”, professor James Swanson, tillsammans med en av de främsta experterna på scanning av hjärnan, Nora Volkow från New York, som presenterat de avslöjande rönen år 2013.

Forskningsresultaten publicerades i artikeln “Long-Term Stimulant Treatment Affects Brain Dopamine Transporter Level in Patients with Attention Deficit Hyperactive Disorder”, i PLOS ONE samt även JAMA. (3)

Nora Volkov, vid Brookhaven National Laboratory, som räknas som ledande inom avbildning av hjärnskador efter droger,har även gjort en tidigare studie 2001, där hon blev ”chockad utav helvete” (Sic) när hon såg resultaten, berättade hon för Washington Post, och ”forskningen visar helt klart att påståendet att Ritalina är ett svagt stimulantia är fullständigt felaktigt.” PET-scanning av hjärnan visar även att Ritalina är starkare än kokain och ännu mer beroendeframkallande. (4)

Forskarna undersökte med PET-scanning de kroniska effekterna (efter ett år) av metylfenidat på tidigare omedicinerade personer med en ADHD-diagnos. Man jämförde resultaten med en kontrollgrupp utan ADHD-diagnos, som alltså inte fick metylfenidat. Det fanns inga skillnader i ”dopaminförsörjningen” mellan den omedicinerade ADHD-gruppen och kontrollgruppen, till att börja med. Som forskarna säger i artikeln: “The comparison of DAT [Dopamin Transporter] availability between groups (ADHD vs. Controls) for the baseline scan did not differ”).

Däremot fanns det mycket tydliga skillnader hos ADHD-gruppen efter att denna fått metylfenidat i ett år; men inga skillnader hos kontrollgruppen efter motsvarande tid. Som forskarna skrev: “Twelve months of methylphenidate treatment increased … dopamine transporter availability in ADHD … whereas there were no changes in control subjects retested at 12-month interval.”

Det unika med denna forskning är att den gjordes på personer med ADHD-diagnos, som inte tidigare fått ADHD-droger (Concerta, Ritalin, Strattera). Så gott som alla tidigare studier, från vilka spekulationer och färgglada bilder på ”ADHD-hjärnor” presenterats, har gjorts på personer som får eller fått psykostimulantia. Man har med andra ord i dessa studier mätt effekterna av drogerna på hjärnan och presenterat det som bilden av en ”ADHD-hjärna”.

Man kan säga att drogerna skapade det tillstånd i hjärnan som psykiatriker sade sig bota med drogerna. Studien bevisar ju bara att det är drogerna som orsakar förändringarna.

Vi har här tydliga bevis för att kroppens reaktion på det toxiska ämnet (metylfenidat) är att försöka motverka det skadliga angreppet. Ritalin/Concerta ökar mängden dopamin genom att blockera återupptaget (”by blocking the dopamine transporter (DAT)”); kroppens reaktion blir, som forskarna uttrycker det ”upregulation of dopamine transporter availability”, som när medicineringen avbryts leder till en till en sänkning i ”dopaminförsörjningen”. Som forskarna skriver: “We hypothesize that the increased DAT availability is a compensation for the pharmacologic occupancy of DAT (estimated to be greater than 50%) and the increased elevations in synaptic DA.”

I denna första unika undersökning av de kroniska effekterna av metylfenidat har man alltså funnit att drogen åstadkommer skador på dopaminregleringen hos personer med ADHD-diagnos, hos vilka man, innan ”medicineringen” inleddes, funnit normala funktioner.

Svensk undersökning från KI En svensk undersökning bekräftar den amerikanska rapporten. Undersökningen som till och med presenterades i Dagens Medicin visar att även låga doser av amfetamin kan ge skador och förändringar i hjärnan. Bland annat påverkas minne, inlärning och uppmärksamhet – ironiskt nog de funktioner drogen påstås hjälpa. Neurobiologen och medicine doktor Rochellys Diaz-Heijts vid Karolinska Institutet som stod bakom forskningen sade: ” – Vi hade inte väntat oss detta. Studien visar att påståendet att Ritalina skulle vara en svag stimulantia är helt fel Centralstimulerande medel kan ge långvariga förändringar i hjärnan hos barn.

Men detta är naturligtvis ingen nyhet. Barnneurologen Fred Baughman från USA som själv upptäckt verkliga neurologiska barnsjukdomar har länge ansett att ADHD inte existerar som en sjukdom/störning i hjärnan. I sin bok beskriver han den forskning som lett fram till att miljontals barn får starka amfetaminpreparat, med avsikten ”att fylla läkemedelsbolagens fickor”.

Han tar upp exemplet med 400 magnetröntgenbilder som gjordes på 400 barn, som fortfarande refereras till som vetenskapligt underlag. Hälften av barnen hade ADHD-diagnos. Psykiatrin på högsta nivå i USA (NIH) ansåg genom denna studie att barnens hjärna utvecklade sig senare hos ”ADHD-barn” på grundval av dessa bilder. Vad de inte rapporterade var att 66 procent av ADHD-barnen hade gått på kraftig centralstimulantia, amfetaminliknande preparat, innan, vilka bevisligen undertrycker tillväxt, vilket naturligtvis inkluderar hjärnan. Detta var vad de såg. Tidigare undersökningar har visat att ADHD-droger krymper hjärnan med 10 procent. (1998 National Institutes of Health (NIH) Consensus Conference on ADHD)

Ytterligare ett antal miljoner barn riskerar att få ADHD-droger om myndigheterna inte beaktar ovanstående – och läkemedelsbolagens fickor kommer att fyllas.

(3) JAMA, 22/29 augusti, 2001 – Vol 286, No 8, s. 905

Artikeln: “Long-Term Stimulant Treatment Affects Brain Dopamine Transporter Level in Patients with Attention Deficit Hyperactive Disorder” publicerad i PLOS ONE den 15 maj 2013, http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0063023

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page