top of page

Psykiatrin är på helt fel väg


Vi har i tidigare meddelande sett att psykiska problem i väldigt många fall, upp till 80 procent, härstammar från medicinska orsaker. Pratar man med psykiatriker vet de så gott som ingenting om detta. Men det är definitivt ingen nyhet och det finns gott om forskning som visar att så är fallet.

Vi fick nyligen höra talas om en kvinna som var på väg att begå självmord efter att ha gått på antidepressiva ett tag. Hon hade problem med ett knä och blev deprimerad. Läkaren skrev ut antidepressiva och hon började snart fundera på att ta sitt liv och satt uppe på nätterna och skrev sitt testamente. Några privatpersoner hjälpte henne med hennes knäproblem och hon blev helt bra.

Vi har stött på hundratals liknande fall under åren.

Dr Robert Hoffman är en forskare som redan 1982 rapporterade att 41 procent av 215 patienter som var intagna på en psykiatrisk avdelning fick en felaktig diagnos från början. Han fann även att 63 procent av alla som påstods lida av ”icke behandlingsbar demens” hade kroppsliga störningar som kunde behandlas.

I en annan undersökning år 1985 av 131 slumpvis utvalda patienter vid Manhattan Psychiatric Center fann man att ”75 procent av patienterna som blivit undersökta på nytt kan ha fått en felaktig diagnos när de togs in på centret” och att ”diagnosen schizofreni i många fall ställdes felaktigt vilket gav upphov till svåra skador på många patienter som på felaktiga grunder gavs starka droger som antipsykotika, vilka döljer symptomen…” Forskaren Erwin Koryanyis studie visade att minst hälften av alla som sökte psykiatrisk hjälp hade diagnostiserbara fysiska problem som förklarade deras mentala symptom.

Psykiatrikerna har alla haft tillgång till dessa undersökningar som publicerats i kända medicinska tidskrifter, men använder sig inte av rönen.

Redan 1972 gjorde Erwin Koryanyi en studie som publicerades i Canadian Psychiatric Association Journal. Han visade att över hälften av de människor som sökte psykiatrisk hjälp hade lättidentifierade fysiska problem. I många fall så var dessa fysiska problem den enda orsaken till de mentala besvären.

I en senare studie om dödsfall inom psykiatrin 1977 så fann Koryanyi att mer än 80 procent av 2070 patienter som dött medan de fått psykiatrisk behandling var fysiskt sjuka vid dödsfallet. En schizofren kvinna hade fått tarmarna punkterade under en blindtarmsoperation. Under sjukhusvistelsen så klagade hon i flera veckor över svåra smärtor innan hon dog. Psykiatrikerna sade till henne att smärtorna var psykosomatiska.

I en undersökning från 1979 visade Koryanyi, att av 2090 psykiatriska patienter så led 43 procent av en eller flera allvarliga sjukdomar: hepatit, syfilis, malaria, cancer, vitaminbrist, lågt blodsocker, blodbrist, magsår, hjärtsjukdomar, astma och andra besvär. Koryanyi pekade ut att: ”Tillstånd som primärt tros vara psykiatriska eller psykosomatiska, men i själva verket döljer en fysisk sjukdom, kan yttra sig i depression, ångesttillstånd, apati, aggression, en samling sexuella problem, vanföreställningar, hallucinationer, förvirringstillstånd eller personlighetsstörningar. Inget enstaka psykiatriskt symtom existerar som inte kan orsakas eller förvärras av fysisk sjukdom.”

Hans slutsats i studien från 1979 var: ”Allvarliga medicinska sjukdomar kvarstår odiagnosticerade och patienternas svårigheter klassificeras som ’psykosomatiska’ i oroande grad.”

Redan 1967 skrev forskarna Richard Hall och Michael Popkin i American Journal of Psychiatryföljande: ”De vanligaste medicinskt framkallade psykiatriska symptomen är apati, ångest, visuella hallucinationer, känslo- och personlighetsförändringar, demens, depression, tankemässiga vanföreställningar, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, förändrad talstruktur, hjärtklappning, överdriven urinering under natten, skakningar och förvirringstillstånd.”

Som vi sett så skriver läkarna idag ofta bara ut lyckopiller vid flertalet av ovanstående medicinskt framkallade psykiatriska tillstånd. Forskarna fortsätter: ”I synnerhet visuella hallucinationer, illusioner eller distortioner indikerar en medicinsk etiologi (orsak) innan annat framkommit. Vår erfarenhet vittnar på att detta är det mest pålitliga kännetecknet (mellan medicinska och mentala problem). Vi lyckades bestämma en specifik medicinsk orsak i 97 av 100 patienter med uttalade visuella hallucinationer.”

Rapporten säger oss att 97 procent av fallen med hallucinationer hade medicinskt ursprung. Idag får 100 procent av alla patienter med hallucinationer diagnosen schizofreni och pumpas fulla med antipsykotika.

Är det inte sådant som kallas kvacksalveri och är förbjudet enligt lag?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page