top of page

Psykiska sjukdomar existerar inte – men är extremt lönsamma


När psykiatriprofessor Thomas Szasz kom ut med sin bok Psykisk sjukdom – en myt, i början på 1960-talet påbörjades en reformvåg inom psykiatrin. Szasz menade att psykiska störningar inte var sjukdomar och inte skulle behandlas med tunga droger. Men de finansiella intressena var för starka.

Idag omsätter den psykiatriska industrin över 330 miljarder dollar per år och sjukdomsbegreppet är etablerat i hela västvärlden. Allt fler blir ”sjukförklarade” och inga botas.

Men nu börjar många inse att sjukdomsbegreppet bara är en slogan för att sälja in fler diagnoser och i synnerhet de medföljande obligatoriska psykiatriska drogerna. Den ”kemiska obalansen i hjärnan” är en säljklyscha som uppfanns av läkemedelsbolagen. Den har ingen grund i verkligheten och även tunga psykiatriker tar avstånd från den. För om det är något de psykiatriska drogerna gör så är det att skapa en konstgjord kemisk obalans i hjärnan.

Dock börjar man mer och mer inse att majoriteten psykiska besvär orsakas av underliggande somatiska och medicinska problem.

Dr Sydney Walker, neurolog, psykiatriker och författare till boken A Dose of Sanity, hävdar att diagnoshandboken DSM har ”lett till att miljontals satts på psykiatriska droger i onödan i stället för att ha diagnosticerats, behandlats och botats utan användning av giftiga och potentiellt dödliga medicineringar”.

Dr Walker hänvisar till ett fall från Frederic Coggans bok Medical Mimics of Psychiatric Disorders, där en 27-årig kvinnlig chef lades in på sjukhus efter att ha försökt ta livet av sig genom en överdos av de antidepressiva medel hennes psykiatriker hade skrivit ut. Självmordsförsöket följde på ett års psykoterapi som hade misslyckats med att hjälpa henne från trötthet, svårigheter att förstå saker och nedstämdhet. Den här gången gjorde läkarna emellertid en grundlig somatisk undersökning och fann vad psykiatrikern inte ens hade letat efter - brist på sköldkörtelhormon vilket kan yttra sig som håglöshet, sorgsenhet och hopplöshet. Hon fick medicin för detta och har sedan dess varit fri från alla ”psykiatriska symptom” och har ”varit framgångsrik både privat och i arbetslivet”. Detta är definitivt inte ovanligt.

I ett annat fall som dr Sidney Walker rapporterar om, började John, en lycklig och framgångsrik familjefar, lida av oförklarliga depressioner och utmattning. Han kunde inte koncentrera sig på arbetet, sov länge på helgerna och tappade kontrollen över sina känslor, med oförklarliga gråtanfall. Han besökte tre läkare, varav två psykiatriker, som gav honom ett antal DSM-diagnoser och behandlade honom med 26 olika ”mediciner”, dvs psykiatriska droger. En fjärde läkare genomförde en grundlig medicinsk undersökning och fann att John led av en långsamt växande hjärntumör. Johns tumör avlägsnades, och hans sorgsenhet och trötthet gick snabbt över.

Dr Sydney Walker ger många exempel på hur ”psykiatrisk sjukdom” botas genom somatiska, medicinska åtgärder. Han redogör bl a för fallet Rachel Weiss, en judinna som satt i koncentrationsläger och som på sin ålderdom blev paranoid, fick syner och var hopplöst nedstämd. Flera psykiatriker hade behandlat henne under lång tid utan resultat. Walker fann att hon hade haft tyfus i koncentrationslägret som sedan legat dold i levern och att detta orsakade hennes symtom decennier senare. Efter en penicillinkur blev hon sig själv igen.

Dr Walker är inte nådig mot sina kolleger som han i princip kallar kvacksalvare. Han ger många exempel på patienter som vistats under lång tid inom psykiatrin utan korrekt diagnos.

Ett exempel är affärsmannen Antonio, som vid 40 års ålder drabbats av oro, trötthet och ångest. Han passade in på kriterierna för depression men noggranna blodprover visade att han hade fått en viss sorts syfilis när han låtit tatuera sig i Japan i sin ungdom. Denna form av syfilis syns inte i vanliga blodprov. Efter en penicillinkur som även hans fru fick försvann de ”psykiatriska” symptomen.

Detta kan kanske betraktas som udda orsaker men det visar att psykiska besvär kan härstamma från en mängd olika somatiska besvär. TBC är en annan sjukdom som ökar i västvärlden. Den kan orsaka en rad olika psykiska besvär. Dr Walker följer dock de hippokratiska idealen och ger sig inte förrän han hittar orsaken till besväret. Han dämpar inte bara symptomen. I en vanlig kroppsundersökning hade man aldrig funnit dessa orsaker och slängt patienten till psykiatrin.

66-åriga Jane hade under flera år behandlats för ”klassisk panikångest” med lugnande medel och psykoterapi. Hon hade tvingats ge upp sin karriär som sångerska och satt bara hemma, trött och ångestfull. En närmare undersökning visade enligt dr Walker att hon hade två medicinska problem, dels störningar i sköldkörteln, dels ett problem i innerörat som försämrade balansen. Båda behandlades, hennes symtom försvann och hon kunde återgå till sång- och teatervärlden.

Detta gäller naturligtvis även barn. Charlie var en tioåring som led av våldsamma humörsvängningar och som skrek obsceniteter, sparkade sin syster, kunde inte kontrollera sitt humör i skolan, förbannade sina lärare och hade dåliga betyg. Han misstänktes ha ”beteendestörning” (conduct disorder) men blev till sist etiketterad som ”hyperaktiv”. Hans mor fick höra följande historia: ”Du har två val: Ge honom Ritalina eller låt honom lida.” Charlie sattes på Ritalina men en andra medicinsk bedömning - grundad på fysisk undersökning och medicinska prover - fann att han hade stora svängningar i blodsockerhalten. ”Dessa betingelser kan, om de inte bringas under kontroll, leda till humörsvängningar, ’ryckigt’ beteende och våldsamma utbrott - just de symtom som den ’hyperaktive’ Charlie uppvisade,” berättade dr Walker. Efter att han fått korrekt medicinsk behandling försvann hans hyperaktiva beteende. Hans aggressioner och utbrott upphörde och hans betyg förbättrades.

Definitionerna på symptomen hos de ”allvarliga psykiska sjukdomarna” som beskrivs i DSM och ICD, utgörs av åsikter, inte av vetenskap. Som dr Walker påpekar, är det också så att den framtida psykiatriska forskningen främst är baserad på dessa handböcker i psykiatrisk diagnostik. ”Detta innebär nästan en garanti för att forskningsupptäckter kommer att vara vilseledande och att framtida forskare blir vilseledda.”

Dr Walker hävdar att läkemedelsbolagen öser ut forskningsmedel till psykiatriker som stödjer ”DSM-plus-psykofarmaka-psykiatrin”, och vägrar att finansiera forskning som skulle kunna minska användningen av psykofarmaka vid psykiatrisk behandling. Detta förhållande påverkar ”resultaten av den forskning de finansierar till att, i så gott som varje fall, ’bevisa’ existensen av nya ’psykiatriska störningar’ och visa på behovet av att behandla dem med nya mediciner”. Walker avslöjar hur ”löjeväckande ’DSM-och-piller-metoden’ är”.

”Tänk er”, säger han, ”vad som skulle hända om en läkare helt enkelt gav patienterna tabletter som maskerade symptomen i stället för att ställa en diagnos och behandla dem”. Han ger som exempel en patient som besöker en allmänläkare med en svullen hand som är dubbelt så stor som normalt, känns varm och börjar anta en obehaglig färg. ”Anta nu, att läkaren, i stället för att diagnosticera patientens livshotande infektion och behandla infektionen med antibiotika, helt enkelt skriver ut något smärtstillande och skickar hem patienten! Att behandla beteendesymptom med Prozac och Ritalina betyder precis samma sak.”

Dr Walker betraktar kategoriskt alla psykiska besvär som somatiska på ett eller annat sätt, något jag dock inte håller med om. Men ända upp till 80 procent av alla psykiatriska patienter befinner sig alltså i denna situation och kan bli återställda om de får korrekt medicinsk behandling och inte cirkulerar som kroniker inom psykiatrin. Så bara med denna enkla åtgärd, att införa fullständiga medicinska undersökningar, kan patienternas problem till största delen lösas. Flera andra studier stödjer detta som vi skall berätta om i följande nyhetsbrev.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page