top of page

Skrota psykiatrin – det kan inte bli sämre


Vi uppmanar alla att lyssna på Kropp & Själ – ”Hur mår psykiatrin?”: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/800449?programid=1272

P1 programmet ”Hur mår psykiatrin?” i Kropp & Själ som sändes i tisdags (1/11) är det bästa och viktigaste program de någonsin sänt. Psykiatrin är helt klart det grundläggande problemet i samhället. Förutom att de inte kan frambringa några resultat skapar de kaos i samhället – till enorma kostnader. Psykiatrin tycks vara den enda instans i samhället som kan framhålla sina totala misslyckanden för att få mer resurser.

Vi uppmanar alla att lyssna på Kropp & Själ – ”Hur mår psykiatrin?”: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/800449?programid=1272

I programmet tog man upp den senaste tidens allvarliga kritik mot psykiatrin. Man intervjuar den danske läkaren och professorn Peter Gøtzsche, chef för Nordiska Cochrane institutet, som riktar stark kritik mot psykiatrin: ”Psykofarmaka dödar många. Om vi bara använde 2 % av den psykofarmaka som används idag skulle vi ha en mycket friskare befolkning som ville leva mycket längre.” Han skrädde inte orden och menade att psykiatrin ljuger och är en pseudovetenskap utan resultat.

Den amerikanske psykiatern Allen Frances, en av världens mest kända, intervjuades också och han ansåg att det har blivit en kraftig inflation i antalet diagnoser och att allt fler vardagsproblem sjukförklaras och han oroas samtidigt över hur ungdomar behandlas med droger i förebyggande syfte och för sociala aspekter.

Den förre Nationella psykiatrisamordnaren Anders Printz sade att hela den svenska psykiatrin behöver skrotas och byggas om från början. Han hade personliga erfarenheter som bekräftade det han sett i tjänsten.

Se bara till att den står på en bra grund utan droger, ECT och tvångsmetoder den här gången, menar vi. Det har varit alltför många misslyckade försök att reformera psykiatrin.

Två namnkunniga svenska psykiatriker var med i programmet, Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid KI och Sven Román, barn och ungdomspsykiater i Mora. När Gøtzsche hävdade att psykiatrin ljuger höll båda med och erkände att de själva ljugit för sina patienter under lång tid. Bägge tycker att psykiatrin använder för mycket diagnoser och läkemedel, Åsa Nilsonne var arg på att barn och ungdomar mobbas i skolorna utan att någon gör något och att detta senare ställer till med psykiska problem – vilket behandlas med psykiatriska droger! ”Inte klokt!” Mycket bra sagt Åsa. Sven Román ville dra ner på medicinerna och satsa på psykoterapi istället.

Men det var mycket annat som inte sades.

Människan kommer i första hand, men ekonomin påverkar människan direkt. Psykiatrin dränerar ekonomin utan att leverera resultat; läkemedelskostnader, sjukersättning, förtidspensioner, förlorad arbetstid, med mera. Inte nog med att psykiatrin kostar samhället 70 miljarder per år i Sverige. Populistiska politiker inom landstinget satsar nu två miljarder på att bygga lokaler till psykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik (1), trots att flera undersökningar visar att psykiatrin har nära nog nollresultat – en slags omvänd nollvision. Det är inte lokalerna som kommer att hjälpa folk.

Inte att förglömma är Riksrevisionsverkets rapport (RiR 2009:10) där regeringens miljardsatsning på psykiatrin summerades med: ”analysen gav nedslående resultat, i synnerhet vad gäller bidragens spårbarhet och effekter” samt att ”statliga resurstillskott … endast har marginell betydelse” och som en slutkläm ”Resultaten har också varit svåra att spåra”.

När 98 procent inte litade på psykiatrin enligt en undersökning i Expressen och 96 procent i Aftonbladet; när 7 av 10 svenskar anser att psykiatrin inte kan hjälpa folk med psykiska besvär enligt Handisams stora undersökning – då är något riktigt galet. Och det är inte folket som är galet, fast psykiatrin försöker antyda det med sina ständigt utökade diagnoser. Men hur galet kan det bli? För istället för att förändra psykiatrin vill politikerna förändra folket. Svenskarna skall via stora och kostsamma kampanjer lära sig att tycka om psykiatrins utvidgade diagnoser där var och varannan nu betraktas som psykiskt störd! Hela kampanjen är designad av psykiatrin i allians med läkemedelsbolagen. Anhörigföreningar sköter om grovjobbet.

Men vad är det vi skall tycka om?

Psykiatrin är berättelsen om stora pengar – droger som håller igång en psykiatrisk industri som säljer psykiatriska droger för 680 miljarder kronor om året. Det finns ett starkt kapitalintresse i att sjukförklara normala människor med livsproblem. Hemlängtan har därför blivit ”Separationsångest” och blyghet ”Social fobi”.

Psykiatrikerna har i allians med läkemedelsbolagen skapat en marknad som inbringar över en miljon kronor varje minut – dygnet runt!

Kostnader i mänskligt lidande är ännu större. Internationella siffror visar:

  • Antidepressiva medel dödar 532 000 äldre människor i förtid varje år världen över (Gøtzsche).

  • 600 000 000 recept skrivs ut årligen.

  • 20 miljoner barn och ungdomar drogas ner – 770 000 i åldrarna 0-5 år.

  • 666 000 får elchocker, vilket ger en vinst på 50 miljarder – men dödar 22 000 per år.

  • 61 000 människor dör inom psykiatrin - varje månad.

  • 25 000 människor begår självmord.

  • 90 000 åker in på akuten.

  • 19 000 får fosterskador.

  • 63 000 människor tvångsintas – 90 i timmen.

  • 183 miljoner människor behandlas just nu inom psykiatrin.

Psykiatrin omsätter närmare 330 miljarder dollar varje år. Det finns inga tester för psykisk sjukdom. Det finns inga effektiva behandlingsmetoder. Hur går detta ihop? Svar: Det gör det inte!

Det finns ingen egentlig psykisk sjukdom - det är en metafor - ingen biologisk påvisbar sanning – inga fysiska tester. Den ”kemiska obalansen i hjärnan” som orsak till psykisk störning är en myt – en försäljningsslogan. Psykiatrikerna erkänner detta själva. Så hur kan man bota något som inte finns, med mediciner som inte är mediciner utan beroendeframkallande droger? Svar: Det kan man inte!

Skall psykiatrin verkligen få skattepengar till detta?

Gör som Ander Printz säger: Skrota psykiatrin!

Det kan inte bli sämre. Det finns mängder av alternativ till psykiatrin. Deprimerade blir klart bättre av motion – inga biverkningar. De blir till och med bättre av placebo – inga biverkningar.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page