top of page

Psykiatrin avslöjas i stor utställning


KMR i Danmark har haft en utställning om psykiatrin i ett stort tält mitt i Köpenhamn. 8000 människor skrev på ett frågeformulär i slutet av utställningen om att de ville ha ett nyhetsbrev eller hjälpa till med att sprida budskapet om att få en psykiatri som inte skadar, men fungerar utan tvång eller skadliga mediciner.

I ett 300 m2 stort tält på Nytorv mitt i Köpenhamn där Ströget passerar, strax efter Rådhusplatsen, hade det danska KMR en stor utställning om psykiatrins skadeverkningar under september månad i år. Människor bara strömmade in och förfasade sig över en verklighet de bara anat men aldrig sett – psykiatrisk behandling som värst.

Ordförande för Folketingets Sundhedsudvalg, psykiatriordförande Liselott Blixt, kom och berättade om problemen i barn- och ungdomspsykiatri.

En av hennes poänger var att förebyggande bör prioriteras. Hon sade också att det egentligen inte är så viktigt vad diagnosen är, det är långt viktigare att ta utgångspunkt från den individuella situationen och med en helhetssyn undersöka vad som kan göras för att stödja individen - eller den enskilda familjen när det finns barn - i stället för att välja det enkla sättet att medicinera personen.

Radioprogrammet AK 24syv blev medveten om utställningen och tog upp de kritiska punkter som KMR hade ställt under utställningen med ordföranden för psykiatrifonden Anne Lind Hard: Psykiatri hjälper då sina patienter! Självklart!

 • Men varför är det då så att psykiatrin i Danmark sänder 8 patienter till förtidspension varje dag snarare än att bota dem?

 • Och varför dör psykiatriska patienter 20 år före resten av befolkningen?

 • Varför är psykiatriska droger endast symptomatiska och inte läkande?

 • Varför har vi varit en explosion i antalet skjutglada människor, sedan vi har fått de nya psykiatriska medicinerna?

 • Varför kan inte folk sluta ta sina psykiatriska mediciner, utan får oftast fruktansvärda biverkningar när de försöker sluta?

 • Varför sade Norman Sartorius, tidigare ordförande för World Psychiatric Association (WPA): "Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva med sin sjukdom."?

 • Varför får vuxna danskar ADHD-medicin vilket förkastats av British Board of Health såsom skadligt?

 • Och hur kan psykiatri vara en vetenskap när en annan avdelning i universitet, psykologer, hävdar att deras sätt att se på människan på är mer korrekt?

 • Varför behandlar man fortfarande med antidepressiva när studie efter studie visar att de endast fungerar på 1 av 10?

 • Varför prövar psykiatriker och staten inte alla alternativ till psykofarmaka som ser lovande ut - i jakt efter den bästa behandlingen för patienter?

 • Men KMR är långt ifrån den enda som kan se problem i psykiatri, eftersom det har varit många psykiatrikritiska artiklar i danska pressen den senaste tiden:

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page