top of page

ADHD-kritiker hade rätt i allt – psykiatriker bekräftar


ALLT som KMR och andra kritiker av ADHD-diagnosticering varnade för har nu skett: medikalisering av sociala problem, lavinartad ökning i drogförskrivning, höga doser, kraftigt missbruk. Psykiatrichefer bekräftar nu också att ”hög psykiatrikertäthet” och tryck på ”tidig upptäckt” skapar skyhöga nivåer i utskrivning av amfetaminpreparat till barn.

Det kunde inte ske i Sverige. Det kunde absolut inte bli som i USA. De som hävdade att det kommer att bli så blev snabbt förlöjligade: de kom med "ideologiska ställningstaganden", de "saknade kunskap", ”hade fördomar”, "förstod inte".

Men det blev precis som KMR och andra kritiker varnade för. Vi hade rätt i allt. Socialstyrelsen sade för 15 år sedan att de barn som kunde vara aktuella för amfetaminpreparat (Ritalin, Concerta) uppgick till runt 1 % - idag får mer än 10 % (!!) av pojkarna (10-17) i 22 av landets kommuner dessa preparat. Den lilla ”fjuttdosen” som psykiatriker sade att man skrev ut, och som inte skulle höjas, har ersatts av ofantliga doser [1], missbruket sprider sig [2] [3], problem med stökiga klassrum förvandlas till hjärnstörningar hos enskilda barn och ”löses” med amfetaminpreparat [4].

Och det värsta länet i landet är Gävleborgs län, där 9 % av pojkarna (10-14) i får psykostimulantia, med rekordet i Sandvikens kommun – med var åttonde pojke (12 %) på psykostimulantia. Gävleborgs län håller också rekordet i förskrivning till flickor – där nästan var tjugonde flicka (10-19) får preparaten.

Och orsaken är enkel. Det berömda talesättet – om det man har är en hammare ser allt ut som en spik (som tillskrivits Mark Twain) – säger det mesta. Ett stort antal barnpsykiatriker, med godtyckliga diagnoschecklistor och pillerburkar, ser barn med ADHD överallt.

Vilket nu, fantastiskt nog, bekräftas av verksamhetschefen för barnpsykiatrin i Gävleborg, Caroline Engberg. Hon gör i Arbetarbladet (24/9) den häpnadsväckande och korrekta analysen,att den höga förskrivningen av amfetaminpreparat till barn i länet beror på att det finns så många barnpsykiatriker (”Vi har nära nog landets högsta läkartäthet inom barnpsykiatrin.”)

Dessutom får vi veta att psykiatrikerna i länet bara varit alltför villiga att förvandla skolproblem till psykiatriska diagnoser med åtföljande medicinering. Verksamhetschefen berättar med andra ord att man förvandlat sociala problem till (pseudo-)medicinska sådana, och alltså hjälpt till med att skylla skolproblem på icke-existerande störningar i hjärnan hos enskilda barn.

KMR har tidigare också berättat om hur en skolöverläkare betald av läkemedelsindustrin – och anlitad av Socialstyrelsen – starkt bidragit till diagnoshysterin och den katastrofala förskrivningen av psykostimulantia i länet [5].

Vi bör också nämna att media i Gävleborgs län – som Arbetarbladet – tidigare varit alldeles särskilt okritiska i sin marknadsföring av ADHD-preparat. Man har berättat att amfetaminpreparaten ”gör bara att hjärnan fungerar som den ska”, att ”man kan nästan jämföra det med att ge insulin till en person med diabetes” (alltså läkemedelsindustrins falska propaganda om den ”biokemiska obalansen” [6] och att ”det finns ingen risk för missbruk eftersom det handlar om mycket låga doser” [3]. När den ovan nämnda skolöverläkaren – stödd av läkemedelsbolaget Eli Lilly – år 2011 gjorde reklam för att man redan i skolorna ställde ADHD-diagnoser i Sandvikens kommun, skrev tidningen, ”Barn med ADHD får unik hjälp i skolan” och beskrev Sandviken som bäst i landet.

Psykiatrins snabba trolleritricks att förvandla skolproblem till hjärnstörningar hos enskilda barn kopplat till en hög psykiatrikertäthet, har gjort att Gävleborg blivit ”bäst i landet” – vilket nu alltså också bekräftas av den psykiatriska verksamhetschefen i länet.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page