top of page

Hantera depression, ångest och ADHD utan droger


Det finns alternativ till psykofarmaka för behandling av depression. Forskare har funnit att omega-3 fettsyror lindrar depression. Det är egentligen ingen ny upptäckt, men denna studie visar att det är effektivare än antidepressiva medel. 900 000 svenskar får antidepressiva medel så det kan vara värt att pröva. Inte minst kostnadsmässigt. Det gäller även alla med ångest och ADHD.

”Vi har blivit mycket imponerade av gensvaret som vi observerat”, säger dr David Mischoulon, psykiatern som övervakade den kliniska prövningen omega-3 vid Massachusetts General Hospital. "Vi tror definitivt att det är något med dessa behandlingar."

Dr. Malcolm Pett vid Sheffield University i England gav omega-3 till 70 patienter med diagnosen depression (och som inte var hjälpta av Prozac-liknande SSRI-droger).

Resultatet? Enligt denna rapport "så uppvisade 69 procent av patienterna en markant förbättring efter 12 veckor, jämfört med 25 procent som gavs placebo." [1]

En annan studie visade att 68 amerikanska läkarstuderande fick testa omega-3 eller placebo under tolv veckor. De som fick omgea-3 uppvisade klart minskade ångestsymtom. (2)

Och så här skrev svenska Läkartidningen för några år sedan: Uppfattningen att omega-3-fettsyror kan ha en effekt börjar nu sprida sig till medicinska rekommendationer i olika länder. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gjorde 2004 en utvärdering av behandling av depressionssjukdomar där det konstaterades att det fanns stöd för en signifikant behandlingseffekt av omega-3 som tilläggsbehandling, men inga rekommendationer gjordes. 2006 uttalade det amerikanska psykiaterförbundet, American Psychiatric Association, att det fanns ett begränsat stöd för omega-3-behandling vid depression. Och i år har British Association for Psychopharmacology inkluderat omega-3 i sina behandlingsrekommendationer. (3)

Forskare blev först intresserade när de observerade att länder med den högsta fiskkonsumtionen har lägst fall med depression. (4) De observerade också att mödrar i England som åt mycket litet fisk under graviditeten fördubblade risken att drabbas av postpartum depression jämfört med kvinnor som åt fisk regelbundet.

Forskarna vill nu göra större studier, inte bara på depressioner, utan också för att behandla schizofreni, bipolärt, ADHD och våldsamt beteende.

Det finns en hel del nya studier som visar att dessa tillstånd kan uppstå vid inflammationer i cellerna. Enligt dr Barry Sears, fettforskare och grundaren till Zone-dieten som publicerat ett trettiotal vetenskapliga artiklar, så visar det sig att ADHD-barn har låga nivåer av omega-3 i blodet. Behandling med ultrarenad omega-3 i höga doser har visat sig mycket positiv OM man använder sig av terapeutiska doser, vill säga. De studier som visat signifikanta resultat vid depressioner och på ADHD-barn har använt mellan 7 till 10 gram av omega-3. De flesta studier med mediokra resultat använder sig av 1-2 gram fiskolja av medioker kvalitet, vilket inte har den effekten. Och det tar ganska tid att bygga upp en korrekt balans mellan den inflammationsskapande omega-6 och inflammationsdämpande omega-3. (5)

Det finns en hel del studier som visar nyttan med omega-3 vid mentala besvär. Alla studier visar inte på positiva resultat men då har de oftast använt för lite och för oren fiskolja.

De flesta studier visar dock att fiskolja är bättre än placebo (6) och en del att det är bättre än antidepressiva medel (antidepressiva upplevs fungera då de döljer problemen i ett slags kemiskt brus i hjärnan). Vid riktigt effektiva resultat har man använt mycket ren fiskolja i de höga doser som dr Sears skriver om, 7-10 gram. Det är ungefär vad eskimåerna får i sig per dag.

Om man dessutom kunde få igång ett motionsprogram med raska promenader regelbundet, gärna varje dag, så skulle den absoluta majoriteten av alla 900 000 deprimerade svenskar och kanske andra med mentala besvär slippa ta beroendeframkallande och personlighetsförändrande psykdroger med allvarliga biverkningar. Omega-3 har inga biverkningar alls. Det är dessutom inflammationsdämpande, vilket i sig kan framkalla depressioner förutom hjärt- och kärlsjukdomar sam cancer och diabetes. Det är bara fördelar.

Och politikerna, såväl som skattebetalarna, skulle tjäna in miljardtals kronor. Läkemedelsbolagen skulle dock förlora lika mycket, vilket gör det svårt att få till stånd en förändring då de nästlat sig in i Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och dessutom lobbar i riksdagen. Detta är den direkta anledningen till varför det inte satsas på alternativa behandlingar inom psykiatrin.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page